Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Právo duševního vlastnictví (MP511Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP511Zk - Právo duševního vlastnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Autorské právo Neznámý 05.07.2020 23:20 1
Okruhy 2016 Neznámý 05.07.2020 23:20 2
PDV - Syllaby Neznámý 05.07.2020 23:20 6
PDV otázky Neznámý 05.07.2020 23:20 2
PDV shrnutí VS Neznámý 05.07.2020 23:20 1

Další informace

Cíl

Na konci přednáškového kurzu má být student schopen: (1) vysvětlit systém a strukturu českého práva duševního vlastnictví, jakož i jeho prameny, včetně vazeb na mezinárodněprávní a unijní ochranu, (2) pojmenovat a vysvětlit absolutní i relativní práva duševního vlastnictví, jakož i (3) legální pojmové znaky chráněných předmětů duševního vlastnictví a jejich právní souběhy, (4) porozumět zápisnému principu práv průmyslového vlastnictví, (5) porozumět právnímu nakládání s chráněnými předměty duševního vlastnictví, zejména být seznámen se smluvními licencemi, zákonnými licencemi a úředními licencemi; (6) analyzovat a posoudit právní strategii vymahatelnosti práv duševního vlastnictví a v této souvislosti (7) znát jednotlivé právní nároky vyplývající porušení práv duševního vlastnictví a způsoby jejich uplatňování.

Osnova

1) Úvod do práva duševního vlastnictví2) Autorské právo I3) Autorské právo II4) Právní ochrana software5) Práva na označení I6) Práva na označení II7) Právní ochrana designu8) Patentové právo I9) Patentové právo II, ochrana užitných vzorů10) Ochrana duševního vlastnictví v mezinárodním kontextu11) Ochrana duševního vlastnictví v unijním právu12) Ochrana duševního vlastnictví a podnikání13) Vymáhání práv z duševního vlastnictví

Literatura

povinná literaturaProsazování práv z duševního vlastnictví, 2007, I. a II. díl, http://www.dusevnivlastnictvi.cz/vyukove-materialy/default.htmlKOUKAL, Pavel . Právní ochrana designu-průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolter Kluwer Česká republika, 2012. 139 s. Právní monografie 1048. ISBN 978-80-7357-886-2. infoHORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. xxvii, 480. ISBN 9788074004179. infoTELEC, Ivo . Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. 504 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 80-7179-106-7. infoneurčenoKnappová, M. - Švestka, J. et al: Občanské právo hmotné, 3. vyd., Praha: ASPI 2002, sv. 3, část Autorské a patentové právo.Prosazování práv z duševního vlastnictví, 2003, http://www.dusevnivlastnictvi.cz/assets/vyukove-materialy/prosazovanipravdusevnivlastnictvi.pdfE-learningový kurz: Ochrana průmyslového vlastnictví, http://www.dusevnivlastnictvi.cz/vyukove-materialy/default.htmlKOUKAL, Pavel a Jan NECKÁŘ . Autorská práva a práva související v daňových souvislostech. 1. vyd. Ostrava: Anag, 2011. 248 s. Autorská práva. ISBN 978-80-7263-687-7. infoZákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví :komentář. Edited by Roman Horáček. 2., podstatně dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xvi, 527 s. ISBN 978-80-7400-058-4. infoŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo :zákon, komentáře, vzory a judikatura. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. viii, 196. ISBN 80-251-1090-7. infoSLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 212 s. ISBN 80-86920-08-9. infoTELEC, Ivo a Pavel TŮMA . Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní ochrana. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2006. 114 s. Učebnice, díl 2. ISBN 80-7239-198-4. infoTELEC, Ivo . Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 344 s. ISBN 80-210-0885-7. info

Požadavky

! MP505Zk Pr. duševního vlast. && ( MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. )

Garant

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.JUDr. Matěj Myška, Ph.D.Mgr. Tomáš KubešaMgr. Bc. Lucie Straková