Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět SZZ - část - Česká literatura (KCL / SZB1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCL / SZB1 - SZZ - část - Česká literatura, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
2._Česká_literatura_19._století (1) Maturita, státnice 25.05.2018 20:49 0

Další informace

Obsah

Náplní státní závěrečné zkoušky jsou předměty dějiny české literatury 19. a 20. století (včetně literární kritiky), základy literární teorie a literárněvědné metodologie, otázky nakladatelské a ediční praxe (tematické okruhy a základní sekundární literatura jsou zveřejněny na portále OU - www.osu.cz - Portál OU (cesta: Fakulty a ústavy - Filozofická fakulta - Katedry - Katedra české literatury - Studium). Literární část se zkouší na základě předloženého seznamu pročtené a prostudované literatury, v níž jsou zastoupeny tituly z české literatury 19. a 20. století, ale početně také práce literárněhistorické a literárněvědné (metodologické) a literárněkritické. Student musí podat samostatný výklad na zadaná témata, jedno z vývoje české literatury, druhé z oblasti literární teorie, kritiky, literárněvědné metodologie. Musí prokázat dobrou orientaci v zadané problematice. Pokud si student zvolil téma bakalářské práce z české literatury, je součástí státní závěrečné zkoušky obhajoba bakalářské práce. Obhajobou zkouška začíná.

Získané způsobilosti

Student u státní zkoušky části Česká literatura prokazuje:- schopnost orientace v dějinách české literatury 19. a 20. století- schopnost charakterizovat tematické i formální konstanty a proměny literatury v jednotlivých obdobích- schopnost aktivně nacházet vývojové souvislosti- schopnost charakterizovat základní metodologická východiska různých literárněteoretických přístupů a směrů- schopnost popsat a vysvětlit základní obecné charakteristiky literární vědy Základní kompetencí je adekvátní používání literárněvědné terminologie a analýza a interpretace klíčových děl daného období.

Literatura

Tematické okruhy a základní sekundární literatura jsou zveřejněny na portále OU - www.osu.cz - Portál OU (cesta: Fakulty a ústavy - Filozofická fakulta - Katedry - Katedra české literatury - Studium).

Požadavky

Literární část se zkouší na základě předloženého seznamu pročtené a prostudované literatury, v níž jsou zastoupeny tituly z české literatury 19. a 20. století, ale početně také práce literárněhistorické a literárněvědné (metodologické) a literárněkritické. Student musí podat samostatný výklad na zadaná témata, jedno z vývoje české literatury, druhé z oblasti literární teorie, kritiky, literárněvědné metodologie. Musí prokázat dobrou orientaci v zadané problematice.