Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21.Architektura-1.-poloviny-20.-století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Architektura 1. Poloviny 20 století

Secese - snaží se o spojení a propojení techniky a účelnosti

- vzájemné působení geometrických a organických prvků

- vnější ornamentika staveb pokračuje i u vnitřku domu

Antonio Gaudi - architekt okouzlen gotikou

- podle jeho původních plánu se dodnes staví

- nejznámější díla - činžovní dům v Barceloně Casa Mila

- chrám Segrada Familia v Barceloně

Victor Horta - tvůrce ocelo-betonových konstrukcí

- kámen nahradil železem

- dosti tvořil schody

Hector Guimard - jeho dílem jsou litinové vstupy do Pařížského metra

Charles Rennie Macktintosh - hlavním představitelem secese ve Skotsku kde vytvořil vlastní dekorativní směr secese

- je tvůrcem jak interiéru tak exteriéru

Česká architektonická škola

Jan Kotěra - krajské muzeum v HK

- výstavní pavilon SVU (spolek výtvarných umělců) Mánes Praha

- mimo jiné byl i malíř a navrhoval nábytek

Josef Fanta - Wilsonovo nádraží v Praze

Gustav Klimt - vychází ze symbolismu a z historických tradic

Kubistická architektura

- abstrahuje od prostoru

- výtvarným prosstředkem se stala soustava šikmých geometrických ploch, které způsobily geometrické prolamování především průčelí

Světový představitelé - Antonio Gaudi

Český kubismus v architektuře

- Na mnoha budovách se počátkem 20. let 20. stol setkáváme s novým dekorativním rysem s užitím obloučků či jinak okrouhlými tvary, pro takovouto tendenci se používá pojem Rondokubismus a většinou je považován za nový vývojový stupeň kubismu

Josef Gočár - Jedna z největších osobností nejen naší ale i světové architektury, hned po Kotěrovi se stal hlavním architektem HK a díky těmto dvěma umělcům je dodnes HK považován za urbanisticky nejlépe řešené město u nás

Díla - lázeňský dům v Bohdanči u Pardubic, banka ČS legií v Praze

Pavel Janák - především teoretik ale spolu se sochařem Guttfreudem navrhl monumentální pomník J.Žižky z Trocnova na Vítkově (Praha)

Bauhaus

-Bauhaus byl mimořádně důležitým učilištěm a střediskem moderní výtvarné práce a je považován za jednu z nejvýznamnějších avantgardních škol umění, designu a architektury

- škola vznikla ve Výmaru 1919 sloučením výmarské akademie a průmyslové školy

- studenti se zde učil zabývat se dílem a předmětem běžné spotřeby od prvotního nápadu přes skicu a výrobní výkres až do definitivního finálního výrobku

- první ředitel byl Walter Gropius

- poslední ředitel byl Ludwig Mies van der Rohe

- koncem 20 let dochází ke střetu názorů mezi malířskou a architektonickou sekcí školy

- 1933 škola uzavřena na rozkaz Adolfa Hitlera

- na odkaz školy navazuje spousta um. prům. škol

Konstruktivismus

- konstruktivismus byl název pro architektonické a umělecké hnutí, které se rozšířilo zejména v Rusku po Říjnové revoluci 1917

- směr zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty, účelnost stavby a odmítal každý luxus. Prolínal se s raným funkcionalismem

Témata, do kterých materiál patří