Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. HOLIDAYS AND FESTIVALS

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. HOLIDAYS AND FESTIVALS Thanksgiving Day is the oldest and most American of the national holiday in the USA. It is celebrated the 4. Thursday in November. In 1620 a group of English settlers came to America because they wanted religious freedom. Next year they get in heavy crop, that is why they began to celebrate of Thanksgiving Day and grandpa says : Happy Turkey Day! Haloween or Holy Eve is the evening before All Saint s Day. On Haloween children often play a game called Trick or treat! They wear masks and dress up like ghosts or witches. Then they go from house to house, knocking on doors and call out Trick or treat! The children get something nice such as a piece of chocolate or some fruit or some money. But if they are given nothing, they ring his doorbell and run away. St. Valentine´s Day is on the 14th February. It is traditional day when husbands and wives, boyfriends and girlfriends, send love messanges to one another. They are sending Valentine´s cards or candy. Mens are baying a flowers. Modern Valentine symbols include the heart and the figure of the winged Cupid. The name of holiday comes from the third century in Rome. When emperror Claudius II ordered to marriage for young mens. He think that his soldiers stayed at home and will not go to war. But priest Valentine did marriages in secret. When it were discovered, Claudius put to his death. Christmas Day is important holiday. On Cristmas Day Jesus was born. All family comes together for a big midday meal of raost turkey, roast potatoes and other vegetables, then is ate by Christmas pudding. PŘEKLAD : Den díkuvzdání je nejstarší a nejvíce americký z národních svátků v USA. Je slaven 4. čvrtek v listopadu. V roce 1620 skupina anglických osadníku přišla do Ameriky, protože chtěli náboženskou svobodu. Příští rok sklízeli bohatou úrodu a proto začali slavit Den díkuvzdání a děda řekl : Happy Turkey Day! Haloween neboli sv. Eve je večer před Dnem všech svatých. Na Haloweena děti často hrají hru jmenovanou Lumpárna nebo sladkost! Oni si oblíkají masky a převlíkají se za strašidla nebo čarodejnice. Potom jdou od domu k domu, klepají na dveře a volají Lumpárna nebo sladkost! Děti dostánou něco hezkýho jako kus čokolády nebo nějaké ovoce nebo nějaké peníze. Ale když nedostánou nic, zazvoní na dveřní zvonek a utečou pryč. Den sv. Valentýna je 14. února. Je to tradiční den, kdy manžel a manželka, přítel a přítelkyně posilají zamilované vzkazy navzájem. Oni posílají Valentýnské kartičky nebo sladkosti. Muži kupují květiny. Moderní valentýnské symboly zahrnují srdce a figurka okřídleného Amora. Jméno svátka přichází ze 3. století v Římě. Kdy císař Klaudius II zakázal ženění pro mladé muže. On si myslel, že jeho vojáky zůstanou doma a nepůjdou do války. Ale kněz Valentýn konal ženění v tajnosti. Když to bylo odhaleno, Klaudius ho poslal na smrt. Vánoce je důležitý den. Na vánoce se narodil Ježíšek. Celá rodina se sejde společně pro velké polední jídlo ze smažené krůty, smažených brambor a jiné zeleniny, potom je jeden vánoční puding.

Témata, do kterých materiál patří