Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


The Czech Republic - česká verze

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika je stát který my žijeme, a který většina z nás také narodila se. To je naše domorodá země. Česká republika je situovaná v centrální Evropě. To je řeklo to to leží v srdci Evropy. Česká republika je vnitrozemská země. Který její/jí plocha 78864km2 to je umístěné v mírném podnebném pásmu. Naše republika má čtyři sousedy. Na severu to hraničí s Polskem a na jihu na Rakousku. Nejkratší hranici je se Slovenskem na východě a nejdelší s Německem na západě. Česká republika má počet obyvatele okolo 10,3 milionu. Někteří žijí v Čechách, jiní na Moravu a někteří v Slezsku. Tři nejstarší části naší republiky jsou Čechy, Morava a Slezsko. Kromě Čechů, Moravanůa Slezanů, rozmanitý národní menšiny žijí tam také. Tam jsou Slováci, Poláci, Němci, Maďaři a cikáni. Praha je hlavní město České republiky. To je domovy pro víc než 1,2 milion lidí. Horská pásma tvoří naši zemi přírodní hranice. Povrch naší země je dost pahorkatá. Západní hranice jevytvořená Krušnými Horami, kde nejvyšší vrchol je nazvaný Klínovec(1244 m). Šumavské pastviny, kde my můžeme najít hodně močálů, natáhnou směrem na jih. Také dvě ledovcová jezera mohou být nalezený tam – Černé a Čertovo. Šumavské pastviny jsou známé pro jeho originální prales. Jsou hodně starých stromů a křovisek. To jenebezpečné pro turisty procházka tam na jejich vlastní. Nejvyšší pohoří v České republice jsou obrovské hory. To je tam, kde nejvyšší vrchol v České republice, Sněžka, je lokalizovaný, dosahující výše 1602 m. Jizerské hory leží na hranici s Polskem, že Orlické Hory jsou také lokalizovaný. Další horská pásma navštívený turisty jsou, například, Beskydy, Hrubý Jeseník a malý karpatský podél hranice se Slovenskem. Česká příroda může nabízet turisty moc těm je zajímavý. Pískové skály v Českém Ráji nebo krápníkový jeskyně v Moravském Krasu jsou častý cíl návštěvníků. Podzemní potůček Punkva teče tam. Největší propast, nazvaný Macocha, která je také položená v Moravském Krasu, je 138 m hluboká. Česká republika nedostane žádné mořské - pobřeží, ale to má mnoho splavných řek. Díky Labi, Moravě a Odře my můžeme užívat přístavy sousedních zemí. Labe má jeho/ho/něho zdroj v obrovských horách a odchází naši domovinu v Hřensku. To teče skrz Německo a vstupuje do severního moře. Největší a nejdůležitější přítok Labe je Vltava. Několik přehrad byly postavené na této řece, například Lipno, Orlík a Slapy. Tyto hráze jsou nejen užívané pro produkci elektřiny, ale jsou v první řadě oblíbený cíl pro lidi, kteří přijít sem pro rekreaci a zábavu. Mnoho lidí stráví své prázdniny nebo dovolené tam. Další důležitá řeka je Oder která odtéká vodu z naší země do Baltského moře. Morava a jeho přítok Dyje vlévá se do Dunaje, který teče do Černého moře. Že Česká republika je připojená k dalším zemím které hraničit toto moře. Jižní Čechy jsou známé svým velkými a početnými rybníky. Sladkovodní ryba jsou farmařil tam, v první řadě kapr. Největší rybník, Rožumberk, byl uměle vytvořený v 15.a 16.století, to pokrývá oblast přibližně 479 hektarů. Česká republika má velké množství lázní. Lázeňské služby mají dlouhou tradici. Oni jsou navštívení zdravý jak zdravý - jak nemocní lidi z naší země a z ciziny. Mezi nejslavnějšíjsou Karlovy Vary, Františkovy Lázně , Jánské Lázně. Další důležité lázně mohou být nalezený v Moravě – Luhačovice a Velké Losiny. Česká republika má sedmdesát sedmi obvodů (včetně Prahy). Nicméně, počet venkovských osídlení pokračují v na zvýšení. Největší město v České republice je Praha (1,2milion obyvatelů), další velká města jsou Brno (390 000 obyvatelům), Ostrava (330000 obyvatelé), Plzeň (175,000 obyvatelé), Liberec (101000 obyvatelé), Olomouc (106000 obyvatelé(, Hradec Králové (100000 obyvatelé), Ústí nad Labem (99000 obyvatelé), České Budějovice (99000 obyvatelé) a Pardubice )95000 obyvatelé). Naše země je bohatá na minerály. Černé a hnědé uhlí, lignit, písek pro výrobu skla, atd., jsou těžený zde. Tradičně hlavní průmyslová plocha byla lokalizovaná v severní části země.Po roce 1948 průmysl vyvinul v jižní a slévač regiony také. Mezi vynikajícími průmyslovými městy jsou Praha, Brno, Ostrava, Kladno, Plzeň, Sokolov, Karlovy Vary, málem, Litvínov, Chomutov, Teplice, Ústi nad Labem, atd. Palivo a energie průmyslové odvětví jsou velmi dobře vyvinutý v České republice. Pro těžbě energie, tepelné elektrárny (například Tušimice, Chvaletice, Počerady, Mělník), jaderná elektrárna (Dukovany a Temelín) a hydroelektrické elektrárny (Lipno, Orlík, Slapy, Dalešice) jsou užívány. Další průmyslová odvětvízahrnují hutnictví(Ostrava, Kladno oblasti), strojové nářadíprůmyslová odvětví(Brno, Plzeň, Praha), chemický průmysl (Litvínov, Ústi nad Labem), průmysl stavební, spotřební průmysl, potravinářský průmysl, a další druhy průmyslu. České vaření piva (Plzeň) a víno výroba (jižní Moravy) má dlouhou tradici a popularitu oba doma a do zahraničí. Nížiny jsou důležité pro zemědělství a plodinové zemědělství. Nejrozsáhlejší česká nížina jePolabská. Země podél břehůřeky Morava je moc úrodná. Zemědělská produkce slouží k jídlu lidi republiky. Naše země je soběstačná ve výrobě potravin. V nížinách následující teplo- milující plodiny jsou vzrostlá – cukrovka, slunečnice, kukuřice cukrová, druhy ovoce a zeleniny. Drůbež je také držená tam. Ve více zvýšených oblastech řepy, ječmen a pšenice jsou pěstovaná. Na vysočině hlavně brambory a některý typy z obilí (žito a oves) jsou pěstovaní. Prasata a ovce jsou chová zde. V horských oblastech horský dobytek jsou zadní. Nejčastěji užívaná forma transportu je dopravou železnicí a cestou, reprezentujícípřibližně 98,5% z celkového transportu. Přes tomto vzdušný transport a, docela zřídka, říční doprava jsou užívány. 1. ledna, 1993, bývalé Československo rozčlenilo na dvě země – Česká republika a Slovensko republika. Oba země přijaly nové konstituce. Hlava státu České republiky je prezident. On je zvolený na pětileté volební období. Skutečná síla, nicméně, je ovládaná většinou parlamentem a vládou. Státní vlajka se sestává z

Témata, do kterých materiál patří