Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Anglická renesance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

(Anglická) renesance

 • kulturní a společenská epocha v období 14. až 16. století (francouzsky renaissance ⇒ obrození, obroda, nový rozkvět; italsky rinascimento)
  snaha o nápravu a obnovu (obrození společnosti – obnovení zájmu o vše přirozené a liské)

 • první znaky renesance se objevily už ve 13. století v Itálii, odkud se rozšířila dále do Evropy

 • pojem renesance byl údajně prvně použit italským malířem a životopiscem Giorgio Vasarim, a to v 16. století

 • renesance se začala šířit především mezi bohatými měšťany

 • renesance hledala nějaký vzor, který ale nemohl být z období kritizovaného středověku, a tak se obracela k Antice

 • hlavním rysem byl odpor ke svazujícím středověkým zásadám diktovaných církví – její autoritou otřásaly především nové vědecké objevy, jež vyvracely názory církve; pozornost se tak začala pomalu odvracet od Boha k člověku, v jeho vědecké zkoumání a rozum

 • významné vědecké objevy té doby spadaly hlavně do oblasti přírodní a astronomické

 • církvi byla vyvrácena domněnka, že Země je středem vesmíru a byl zaveden pojem heliocentrický systém (heliocentrismus = Slunce je středem vesmíru a sluneční soustavy); o poznání vesmíru se v té době významně zasloužili hlavně tito astronomové: Mikuláš Koperník, Galileo Galilei a Giordano Bruno

 • nové zámořské objevy – roku 1492 objevení Ameriky

 • rozvoj knihtisku umožnil výrazně rychlejší šíření knih; literatura se rozvíjela v národních jazycích namísto latiny

Znaky renesance

 • úsilí o světskou kulturu (autoři literárních a dalších uměleckých děl se obraceli hlavně k pozemskému životu, oslavovali člověka a jeho rozum ⇒ obrat k člověku)

 • individualismus – pocit sebevědomí jedince (víra ve vlastní síly); člověk se stává centrem zájmu sebe sama (antropocentris­mus)

 • inspirace a vzory v antické kultuře, kultura měšťanstva a měst

 • svoboda myšlení a tvorby bez ohledu na náboženství, nenáboženský charakter myšlení ⇒ světskost

Předpoklady vzniku renesance

 • rozvoj řemeslnické výroby, vznik prvních manufaktur, rozšiřování mezinárodního obchodu a velké námořní objevy

 • vynález knihtisku (roku 1450)

 • krize středověké církve

 • růst významu měšťanstva a měst

 • vyšší úroveň vzdělanosti (rozvoj poznání a věd)

Témata, do kterých materiál patří