Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Anglická renesance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

(Anglická) renesance kulturní a společenská epocha v období 14. až 16. století(francouzsky renaissance ⇒ obrození, obroda, nový rozkvět; italsky snaha o nápravu a obnovu (obrození společnosti – obnovení zájmu o vše přirozené a liské)první znaky renesance se objevily už ve 13. století v Itálii, odkud se rozšířila dále do Evropypojem renesance byl údajně prvně použit italským malířem a životopiscem Giorgio Vasarim, a to v 16. stoletírenesance se začala šířit především mezi bohatými měšťanyrenesance hledala nějaký vzor, který ale nemohl být z období kritizovaného středověku, a tak se obracela k Anticehlavním rysem byl odpor ke svazujícím středověkým zásadám diktovaných církví – její autoritou otřásaly především nové vědecké objevy, jež vyvracely názory církve; pozornost se tak začala pomalu od vracet od Boha k člověku, v jeho vědecké zkoumání a rozumvýznamné vědecké objevy té doby spadaly hlavně do oblasti přírodní a astronomickécírkvi byla vyvrácena domněnka, že Země je středem vesmíru a byl zaveden pojem heliocentrický systém (heliocentrismus = Slunce je středem vesmíru a sluneční soustavy); o poznání vesmíru se v té době významně zasloužili hlavně tito astronomové: Mikuláš Koperník, Galileo Galilei a Giordano Brunonové zámořské objevy – roku 1492 objevení Amerikyrozvoj knihtisku umožnil výrazně rychlejší šíření knih; literatura se rozvíjela v národních jazycích namísto latiny Znaky renesance úsilí o světskou kulturu (autoři literárních a dalších uměleckých děl se obraceli hlavně k pozemskému životu, oslavovali člověka a jeho rozum⇒ obrat k člověku)individualismus – pocit sebevědomí jedince (víra ve vlastní síly); člověk se stává centrem zájmu sebe sama (antropocentrismus)inspirace a vzory v antické kultuře, kultura měšťanstva a městsvoboda myšlení a tvorby bez ohledu na náboženství, nenáboženský charakter myšlení⇒ světskost Předpoklady vzniku renesance rozvoj řemeslnické výroby, vznik prvních manufaktur, rozšiřování mezinárodního obchodu a velké námořní objevyvynález knihtisku (roku 1450)krize středověké církverůst významu měšťanstva a městvyšší úroveň vzdělanosti (rozvoj poznání a věd)

Témata, do kterých materiál patří