Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výhody a nevýhody sítí TN

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60.8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výhody a nevýhody sítí TN-C a TN-S

Hlavní články

Výhody a nevýhody sítí TN-C a TN-S

Miloš Král, Železniční stavitelství Praha a. s.

Většina čtenářů jistě ví, že existují různé druhy rozvodných sítí, přičemž pro každou platí určité odlišnosti. V elektrických rozvodných sítích mohou být použity různé druhy zařízení a uplatňují se v nich různé druhy ochran před úrazem elektrickým proudem. Projektanti tyto sítě a ochrany navrhují, montéři budují a revizní technici kontrolují. Rozvodné sítě vznikaly postupně v závislosti na rostoucích požadavcích na přenos stále vyššího výkonu. Se zvyšujícím se provozním napětím sítí se zvětšovalo i nebezpečí ohrožení obsluhy a okolí. Proto byly vyvinuty ochrany, které toto nebezpečí mají redukovat. Jsou to ochrany jednak před nebezpečným dotykem živých částí a jednak před nebezpečným dotykem neživých částí.
Tento příspěvek je zaměřen na nejvíce používanou síť TN a její modifikace. Je zde poukázáno na některé výhody a nevýhody těchto sítí i na úskalí vyplývající z jejich použití, která je dobré znát při realizaci pevných silových a sdělovacích instalací.

Názvosloví

Rozdělení přenosových sítí se spolu s názvem „Rozvodná soustava“ objevilo již ve staré normě ČSN 34 1010. Změna č. 9/1985 zmíněné normy stanovila názvy rozvodných soustav, které jsou dnes uvedeny v platné ČSN 33 2000-3 čl. 312. U sítě TN je možné se setkat s podrobnějším rozdělením na sítě TN-C, TN-S a TN-C-S:

  • síť TN je síť, ve které je jeden bod – zpravidla nulový – bezprostředně uzemněn a neživé části chráněných zařízení jsou vodičem spojeny s tímto bodem;

  • síť TN-C je síť TN, ve které vodič PEN plní současně funkci středního (pracovního) a ochranného vodiče;

  • síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně);

  • síť TN-C-S je síť TN, jejíž první část je provedena jako síť TN-C a druhá část od bodu rozdělení jako síť TN-S.

Pozn.: Kromě sítí TN existují ještě sítě IT a TT. Stejnosměrné sítě se rozdělují na TN, TT a IT, jejich provedení je podrobně popsáno v ČSN 33 2000-3.

Značení sítí

a) První písmeno se vztahuje k uzlu zdroje, který může být buď izolován od země (I), nebo uzemněn (T).

b) Druhé písmeno označuje chráněné neživé části, které mohou být:

  • uzemněny, tj. spojeny se zemí (T) pomocí ochranného vodiče,

  • spojeny s uzlem zdroje prostřednictvím ochranného vodiče (N).

U sítí TN se používají ještě další, doplňující písmena, která blíže upřesňují provedení této sítě; jde o písmena:

  • C – vodič PEN je zároveň středním i ochranným vodičem,

  • S – ochranný vodič PE a střední (pracovní) vodič N jsou vedeny samostatně (odděleně) od sebe.

Střední (pracovní) vodič N (světle modrý) je vodič, který je spojen se středem (uzlem) zdroje a slouží pro vedení zpětných proudů při provozu především jednofázových spotřebičů (tímto vodičem procházejí zpětné proudy od spotřebičů do uzlu zdroje).

Témata, do kterých materiál patří