Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Internetové aplikace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (85,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Jsou to takové aplikace, které umožňují činnost v internetu, zpracování internetových dat, komunikaci v síti, správu této komunikace a využívání internetových služeb Většina internetových aplikací dokáže komunikovat na úrovni klient - server nebo alespoň klient - klient V dnešní době je základem internetových aplikací zpracování webových služeb a komunikace s cloudem Příklady internetových aplikací: Webový prohlížeč - Komunikační aplikace (Skype, Messenger) - Aplikace pro správu elektronické pošty (e-mailoví klienti) - Aplikace pro vzdálenou správu - Aplikace pro přenos souborů - Aplikace pro mobilní zařízení - Tvorba internetových aplikací je vždy závislá na rozhraní, pro které je aplikace určena (PC, mobilní zařízení). Podle služby, kterou aplikace využívá, je aplikace naprogramována. INTERNETOVÉ SLUŽBY Jednotlivé uživatelské aplikace využívají konkrétní služby, které jsou určeny pro komunikaci na úrovni klient-server nebo klient-klient. WWW (World Wide Web) Nejvyužívanější služba internetu, principem jsou webové stránky a jejich obsah přenášený prostřednictvím protokolu HTTP(S). Webové stránky slouží k přenosu a zobrazení informací, prezentaci dat a jsou zpracovány a zobrazeny prostřednictvím webového prohlížeče. Služba WWW stojí na třech technologiích: HTTP (HyperText Transfer Protocol; komunikační protokol pro přenos webových stránek, fungující na aplikační vrstvě architektury TCP/IP) - URL (Uniform Resource Locator; technologie pro jednoznačné určení umístění informací; přesně definovaná cesta k dokumentu) - HTML (HyperText Markup Language; značkovací jazyk pro zápis a tvorbu webu) - HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol) Protokol pro přenos webových stránek, přičemž HTTPS obsahuje standardy vyšší úrovně zabezpečení přenosu (secured). E-mail Elektronická pošta; jedná se o způsob komunikace prostřednictvím odesílání zpráv a příloh přes poštovní server. E-mailová komunikace je založena na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), který zajišťuje komunikaci a správné doručení adresátovi a z něj vychází využití protokolu POP3 a IMAP(4). FTP Blablabla News Služba News zajišťuje přímý a okamžitý přístup k aktuálním informacím, a to formou přímé i nepřímé komunikace (TeamSpeak, Skype, ICQ, Facebook Messenger). RSS čtečky či sociální sítě. Každý typ této služby má pro mobilní zařízení vyvinutou vlastní aplikaci, kdežto na PC je převážná většina této služby využívána prostřednictvím webů. Internetové bankovnictví Služba zajišťující komunikaci mezi klientem a bankou, přičemž klient přistupuje ke svému účtu prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace. Spojení s bankou musí být vždy zabezpečeno šifrováním pomocí HTTPS protokolu. Přístup je pak chráněn několikanásobně, například ověřením totožnosti klienta prostřednictvím klíče, SMS a e-mailu. V internetovém bankovnictví je pak možné sledovat platební transakce, uskutečňovat platby či přímo komunikovat s bankou. Streaming Využití internetové sítě k přehrávání záznamu na straně serveru. Může se jednat o vysílání živé nebo z archivu dotyčného serveru. Př.: YouTube, Vimeo, Straem.cz, apod. Cloud Jedná se o službu, jenž funguje jako síťový disk, k němuž je možné přistupovat z jakéhokoliv zařízení uživatele. Záleží na uživatelském účtu, jak jsou nastaveny možnosti přístupu (jeden uživatel, několik zařízení, veřejný přístup). Obecně se ale jedná o privátní místo na síťovém disku. Cloud může poskytovat služby komerční (místo na disku je limitováno dle typu účtu – "free"/placený). Internetové aplikace 2. února 2016 10:13 Jsou to takové aplikace, které umožňují činnost v internetu, zpracování internetových dat, komunikaci v síti, správu této komunikace a využívání internetových služeb Většina internetových aplikací dokáže komunikovat na úrovni klient - server nebo alespoň klient - klient V dnešní době je základem internetových aplikací zpracování webových služeb a komunikace s cloudem Příklady internetových aplikací: Webový prohlížeč - Komunikační aplikace (Skype, Messenger) - Aplikace pro správu elektronické pošty (e-mailoví klienti) - Aplikace pro vzdálenou správu - Aplikace pro přenos souborů - Aplikace pro mobilní zařízení - Tvorba internetových aplikací je vždy závislá na rozhraní, pro které je aplikace určena (PC, mobilní zařízení). Podle služby, kterou aplikace využívá, je aplikace naprogramována. INTERNETOVÉ SLUŽBY Jednotlivé uživatelské aplikace využívají konkrétní služby, které jsou určeny pro komunikaci na úrovni klient-server nebo klient-klient. WWW (World Wide Web) Nejvyužívanější služba internetu, principem jsou webové stránky a jejich obsah přenášený prostřednictvím protokolu HTTP(S). Webové stránky slouží k přenosu a zobrazení informací, prezentaci dat a jsou zpracovány a zobrazeny prostřednictvím webového prohlížeče. Služba WWW stojí na třech technologiích: HTTP (HyperText Transfer Protocol; komunikační protokol pro přenos webových stránek, fungující na aplikační vrstvě architektury TCP/IP) - URL (Uniform Resource Locator; technologie pro jednoznačné určení umístění informací; přesně definovaná cesta k dokumentu) - HTML (HyperText Markup Language; značkovací jazyk pro zápis a tvorbu webu) - HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol) Protokol pro přenos webových stránek, přičemž HTTPS obsahuje standardy vyšší úrovně zabezpečení přenosu (secured). E-mail Elektronická pošta; jedná se o způsob komunikace prostřednictvím odesílání zpráv a příloh přes poštovní server. E-mailová komunikace je založena na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), který zajišťuje komunikaci a správné doručení adresátovi a z něj vychází využití protokolu POP3 a IMAP(4). FTP Blablabla News Služba News zajišťuje přímý a okamžitý přístup k aktuálním informacím, a to formou přímé i nepřímé komunikace (TeamSpeak, Skype, ICQ, Facebook Messenger). RSS čtečky či sociální sítě. Každý typ této služby má pro mobilní zařízení vyvinutou vlastní aplikaci, kdežto na PC je převážná většina této služby využívána prostřednictvím webů. Internetové bankovnic

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály