Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19, Původ a vývoj člověka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (520,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19, Původ a vývoj člověka Zařazení člověka v systému živočichů • kmen: strunatci • podkmen: obratlovci • třída: savci • podtřída: živorodí X vejcorodí • nadřád: placentálové • řád: primáti = nehetnatci • podřád: vyšší primáti • nadčeleď: Hominoidea • čeleď: Hominidi (Hominidae) • rod: Homo X vyhynulé rody Australopithecus, Ramapithecus • druh: Homo sapiens • poddruh: Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neandertalensis příčiny vývoje: GEOLOGICKÉ ZMĚNY -třetihory, Afrika: v severojižním směru vytvořeno pohoří = zlom africké kontinentální desky -20 mil let: Indie naráží do Asie -> Himaláje -12 mil let: velká příkopová propadlina -> oddělení druhů NEDOSTATEK SRÁŽEK -východní strana kontinentu = deště od Atlantiku -> po vzniku pohoří srážkový stín -vznik savan (úbytek pralesů), místy i pouště ZMĚNA VEGETACE = dešťový prales ustupuje savaněSESTOUPENÍ ZE STROMU = lidoopi na východní straně nuceni sejít na zemZMĚNA STRAVY - plody => semena trav: změna chrupu, lepší uchopovací schopnost prstů, více pohybu -doplňování rostlinné stravy potravou živočišnou (sběr hmyzu, mršiny) NAPŘIMOVÁNÍ POSTAVY = postupné -> větší rozhled, lepší ochranaPŘEDNÍKONČETINY = UCHOPOVACÍ: uchopování nástrojů, nošení potravy, přenášení mláďat -předtímbrachiace: ramenní kloub bez rotace, klíční kosti, opozice palců ROZVOJ NERVOVÉ SOUSTAVY: nutnost získat potravu, hledat úkryt, bránit se apod. Anatomické znaky odlišující člověka a) hominizační znaky = polidštění - vzpřímená postava - zajišťována svislou 2 krát esovitě prohnutou páteří - noha - chůze po dvou - prodloužení a narovnání stehení kosti - chodidlo - klenba v podélném i příčném směru - přizpůsobeno váze těla - pánev - miskovitě uzpůsobena, drží vnitřnosti - ruka - oslabena a zkrácena - nemusí nést tělo - hrudník - předozadní oploštění - lebka - převažuje mozková část - masité rty, vytvoření bradového výběžku, zkrácení nosních dutin - chrup - špičák nepřečnívá přes rty - změna tvaru čelistního oblouku - ucho - zavinul se ušní boltec, vytvořil se ušní lalůček - oči - ve předu, umožňují prostorové vidění - čelní výběžky - souvisejí s rozvojem řeči - týlní otvor směřuje dolů b) sapientační znaky = zmoudření - ruka - uvolnila se k jemným koordinovaným pohybům - řeč - 1. a 2. signální soustava Pozůstatky po živočišných předcích a)rudimenty = zakrslé orgány, které neplní původní funkci - máme všichni (výběžek slepého střeva, kostrč, Darwinův hrbolek) b)atavismy – znaky, které u člověka již zanikly, ale výjimečně se mohou objevit - přespočet prsních bradavek, kožovitý ocásek (lalůček), nadměrné ochlupení Vývojová linie člověka - koncem třetihor se primáti vyvíjí z hmyzožravců Dryopithecus (= Prokonsul) - konec třetihor, před 19 mil. lety - první znaky člověka, chůze po čtyřech, neměl nadočnicové valy - úzké, dopředu protáhlé čelisti Ramapithecus - před 12-14 mil. lety - chůze po čtyřech, výška 100-110 cm Australopithecus africanus - před 5 mil. lety - postava téměř vzpřímená, výška 120-125 cm, 35-45 kg - používal neopracované nástroje Homo habilis (= člověk obratný) - před 1,8 mil. lety - ostatky nalezeny ve střední Africe (Etiopie) - výška 120-125 cm, 40 kg - kapacita mozkovny 590-610 cm3 - používal i vyráběl nástroje Homo erectus (= člověk vzpřímený) - před 1- 0,5 mil. lety - robustní postava, 160-165 cm vysoký, 50-60 kg, kapacita mozkovny až 1000 cm3 - nadočnicové valy dobře vyvinuty, chrup podobný dnešnímu -nálezy: JV Asie (Haeckel a Dubois), Afrika, Evropa (Heidelberg v Německu, Maďarsko) Homo sapiens steinheimensis (= pračlověk) - před 250-300 tis. lety, mezi Mindelem a Gunsem - předek neandrtálců - obličejová část strmější, kapacita mozkovny 1150-1250 cm3 - naleziště v Německu (Steinheim) Homo sapiens neandertalensis (= člověk předvěký) - před 150 tis. lety - mozkovna dlouhá a nízká, kapacita 1350-1725 cm3 - ploché čelo, nadočnicové oblouky dobře vyvinuty, nepatrná brada - široký hrudník, mohutné svalové úpony - dorozumívání posunkovou řečí, projevování lidských citů -naleziště : - J. Francie - “Dračí skála” v Alpách (kult uctívání medvěda) - Uzbekistán - svatyně Tešik-Taš (kult uctívání kozoroha) - u nás - jeskyně Šipka u Štramberka - úlomek čelisti dítěte -vývoj - klasický neandrtálec - slepá větev - časný - vývoj Homo sapiens sapiens Homo sapiens sapiens - před 35-45 tis. lety - vznikl z něj současný člověk - jemnější a vyšší postavy než neandrtálec - kapacita mozkovny 1300-1700 cm3, vyšší čelo, vyvinutá brada - delší stehenní kost - člověk Cromagnonský - magické kulty, umělecká činnost, rytiny zvířat -nálezy:Francie - jeskyně Lascaux - kostěný kahanec starý 13,5 tisíc let Španělsko - jeskyně Altamira ČR - Morava - předměstí Přerova a Mladeč u Litovle - Dolní Věstonice - “Věstonická Venuše” (znázor. sekund. pohl. znaků) - Koněpruské jeskyně, Podbaba Slovensko - Gánovce u Popradu Teorie stvoření člověka KREACIONISMUS: obraz boha, realizace božího záměruTAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ -Carl Linné – Systema naturae (1735) = rod Homo poblíž primátů: morfologická podobnost EVOLUČNÍ TEORIE -Charles Darwin – O původu člověka (1871) = revoluční názor spojení vývoje člověka a opic MATERIALISTÉ -Bedřich Engels – Podíl práce na polidštění opice (1876) Teorie vzniku moderního člověka Multiregionální model -homo erectus: vývin pokračoval v několika větvích -> migrace z Afriky (1 mil let) -vznik archaickému homo sapiensna různých kontinentech -geografická diverzita: počátek 1-2 miliony let -genetická podobnost = občasné křížení mezi sousedními populacemi Out of Africa -homo erectus:vznik v Africe -> migrace z Afriky do celého světa (100 tisíc let) -koexistence moderních lidí s neandrtálci: až 40 000 let -nekřížili se -> neandrtálci nejsou předky lidí!! -neandrtálci, archaický homo sapiens =SLEPÉ VÝVOJOVÉ VĚTVE -TEORIE MITOCHONDRIÁLNÍ EVY -srovnání mitochondriální DNA u lidí z různých kontinentů -mtDNA =matroklinní dědičnost (mitochondrie pouze z vajíčka) -všichni lidé pochází z Afriky z velmi malé populace -společný předek: asi před 200 tisíci lety -neandrtálec = zcela odlišná mtDNA i ch

Témata, do kterých materiál patří