Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21. Vývoj, stavba a funkce dýchací soustavy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21. MAT. OTÁZKA Vývoj, stavba a funkce dýchací soustavy živočichů a člověka Výměna plynů: příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého u aerobních živočichů kyslík přijímán- ze vzduchu, z vody Typy dýchání Celým povrchem těla u drobných živočichů prolíná kyslík přímo k buňkám (prvoci, členovci, korýši), u větších k přenosu nutné tělní tekutiny povrch těla musí být propustný (bez krunýře, šupin, srsti,…) Vzdušnice (tracheje) vchlípeniny pokožky vyztužené chitinem, rozvádějí vzduch po těle výkonné, usnadněno pohybem těla regulace uzavíráním vstupních otvorů – stigmat vzdušnicovci, někteří roztoči Plíce u bezobratlých plicní vaky vzniklévchlípením pokožky (plži, pavoukovci) obratlovci: vznik jako výběžek jícnu, s TS ve spojení u savců roztažitelné, u ptáků nikoliv (zásobárnou vzduchu vzdušné vaky) vývoj: zvětšování povrchu plic jejich řasením přenos dýchacích plynů zprostředkují tělní tekutiny Žábry tenkostěnné vychlípeniny na různých místech těla primitivnější organismy: volně rozloženy do okolní vody, u vyvinutějších uloženy v plášťové dutině nutné proudění vody kolem žaber přenos plynů zprostředkovávají tělní tekutiny Vnějšídýchání výměna plynů mezi prostředím a tělními tekutinami kyslík i oxid uhličitý pronikají po tlakovém spádu Přenos dýchacích plynů tělními tekutinami vazba na krevní barviva (červený hemoglobin – obratlovci, plži, modrý hemocyanin – korýši, pavoukovci, zelený chlorokruorin – někteří kroužkovci) Vnitřní dýchání výměna plynů mezi tělními tekutinami a tkáněmi plyny pronikají po tlakovém spádu

Témata, do kterých materiál patří