Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kožní soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Kožni soustava: -oddìluje a chrání vnitøní orgány pøed vnìjším prostøedí -kùže je nejvìtší orgánem lidstkého tìla Funkce kùže: Ochraná-pøed škodlivými látkami, mikroorganismy, UV záøením Termoregulaèní-pomáhá udržovat stálou tìlesnou teplotu -kožní cévy a potní žlázy Smyslová-receptory vnímajicí teplo,bolest,tlak,dotyk,chlad ... Skladovací-zásobarna tukù,vitamínù rozpustných v tucích Vyluèovací-vyluèuje z tìla odpadní látky potem a mazem Resorpèní-látky rozpustné v tucích,tukových rozpouštìdlech Estetická a komunikaèní-èervenání,psychické rozložení jedince Stavba kùže a)pokožka b)škára c)podkožní vazivo Pokožka: -více vrstev dlaždicového epitelu horní vrstva: -rohovatí,buòky odumírají a odlupují se -pøíèina-buòky se vzdalují od zdroje krve a živin -celá pokožka se obmìní asi za 3 týdny Spodní vrstva: -buòky se neustále dìlí -vytlaèují starší buòky k povrchu -obsahují pigmentové barvivo melanin chrání tìlo pøed škodlivými uèinky UV záøení -neobsahuje žádné vláseènice,živiny získáva ze škáry Škára: -pevná a pružná vazivová vrstva -ztráta pružnosti škáry=pøirozený projev starnutí -stavba 1)papily: -silnì zvlnìné -otisky prstù(daktyloskopie) -kapilární sí a nervová zakonèení 2)nervová zakonèení -meussnerovo tìlísko-dotyk -krauseovo tìlísko-chlad -ruffiniho tìlísko-teplo -smyslové nervové zakonèení-bolest 3)kožní deriváty -nehty -chlupy -vlasy -mazové žlazy -mléèné žlazy -potní žlazy -apokritmní žlazy Podkožní vazivo: -izoluje a chrání svaly a nervy -nacházá se pod škárou -obsahuje uložený tuk -urèuje tvar a hmotnosti celeho tìleja

Témata, do kterých materiál patří