Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


41. Nervová soustava - tkáň nervová, fyziologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Tkáň nervová - tvoří základ nervové soustavy, která řídí organismus - nervová tkáň má špatnou regenerační schopnost - má schopnost vytvářet a šířit vzruchy - základem jsou nervové buňky 1, GANGLIOVÉ BUŇKY -> tyto buňky vytváří, vysílají a přijímají vzruchy -> je jich obrovský počet -> po narození ztrácejí schopnost dělit se -> během života ubývají, stárnou, opotřebují se -> umírají v důsledku únavy, přetěžováni organismu, stresu, alkoholu, drog, záření, jedu 2, NEUROGLIOVÉ BUŇKY -> buňky gliové -> tvoří prostorovou síť -> chrání a vyživují buňky nervové -> při poškození gangliových buněk nahrazují defekt -> zahojený defekt = GLIÓZA -> mohou se množit NERVOVÉ BUŇKY - NEURON - mají různý tvar a velikost - mají tělo a výběžky - na povrchu je cytoplazmatická membrána - zde vzniká vzruch a šíří se dál - mají krátké a větvené výběžky - přinášejí vzruch do buňky - tyto výběžky se nazývají DENDRITY - mají jeden dlouhý výběžek (až 1 m) - posílá vzruch ven - NEURIT = AXON - na konci se může větvit AXON - chráněn pochvou (do spirály) - dvě vrstvy pochvy - MYELINOVÁ, SCHWANNOVA - pochvy usnadňují přenos šíření vzruchu - čím větší jsou vrstvy, tím je větší rychlost přenosu vzruchu - 50 - 100 m/s - v pochvách po 1 mm jsou zářezy - Ranvierovy zářezy -> urychlení - vzruch přeskakuje Vznik vzruchu - vzruchy vznikají na těle neuronu - na povrchové (cytoplazmatické) membráně - na vnější i vnitřní straně jsou v dynamické rovnováze částice Na+ a K- - vzruch vzniká porušením této rovnováhy - šíří se jako vlna všemi směry - depolarizační vlna - vzruchy se šíří pouze jedním směrem díky SYNAPSÍM (zápoj) - na koncích vláken je paličkovité rozšíření a za ním je další membrána = SYNAPSE - presynaptická membrána, synaptická štěrbina, postsynaptická membrána - váčky v zakončení AXONU obsahují mediátor - váčky přisunuty k membráně, mediátor se vyleje do synaptické štěrbiny a naváže se na specifický receptor na membráně sousedního neuronu (je propustná pro Na ionty a dochází opět k depolarizaci) - mediátor sám vymizí - mediátor se nachází pouze v zakončení AXONU - vzruch může jít pouze jedním směrem Soustava nervová - nervy - svazky výběžků nervových buněk - na povrchu je tukové pouzdro - základní činnost nervové soustavy = reflex - objevil Jiří Procházka - definoval reflex - odpověď organismu na podnět - chemický, fyzikální - probíhá po reflexním oblouku Reflexní oblouk 1, Senzor - exteroreceptory - podnět z vnějšího prostředí - interoreceptory - podněty z vnitřního prostředí - fyzikální - optické, akustické, tlak krve - chemické - vnímá hladinu O2 a CO2 2, Dostředivé dráhy - vlákna dostředivá (senzitivní) 3, Centrální nervová soustava - zpracování a odpověď 4, Odstředivé dráhy - motorická vlákna 5, Efektor - orgán, sval, žláza Nepodmíněné reflexy - narodíme se s nimi - centrum nepodmíněných reflexů je v prodloužené míše -> polykání, dýchání, sací, dávící, mrkací, chodící, srdeční činnost, ochrana zraku - instinkt - tvoří vyšší celek, nepodmíněný reflex - nutkavé, účelné chování, nejsou výsledkem učení ani zkušenosti

Témata, do kterých materiál patří