Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
42. Nervová soustava - mozek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Soustava nervová - řídí organismus řízením nervovým - CNS - hřbetní mícha, mozek - PNS - spojuje s CNS, nervy - hlavové nervy (mozkové), míšní - sympaticus, parasympaticus Nervová soustava - mozek Mozek - 5 částí: 1, prodloužená mícha (zadní mozek) 2, mozeček a most Varolův (zadní mozek) 3, střední mozek 4, mezimozek (přední mozek) 5, koncový mozek (přední mozek) - při růstu a vývoji mozku vznikly mozkové komory - vyplněné mozkomíšním mokem - jsou mezi sebou spojené a jsou čtyři A, Zadní mozek - 4. komora mozková B, Mezimozek - 3. komora mozková C, Koncový mozek - 2 postranní komory Prodloužená mícha - malá část - 2,5 cm mezi hřbetní míchou a dalšími částmi mozku, které jsou v lebce - v blízkosti C1 a C2 - krátká, označuje se jako cibulka (bulbus) - funkce: centrum nepodmíněných reflexů, životně důležité reflexy - poškození = okamžitá smrt (označení jako zlomený vaz) Mozeček a most Varolův - most Varolův je před prodlouženou míchou - směrem nahoru přechází most Varolův v mozeček (cerebellum) - mozeček má dvě hemisféry - na povrchu mozečku jsou rýhy, které se jmenují mozečkové závity - mozeček = 1/10 hmotnosti mozku (140 g) - v hloubce spojuje obě hemisféry mozečkový červ - uvnitř v hloubce mozečku je bílá hmota a na povrchu je šedá hmota = mozečková kůra -> bílá hmota vybíhá a větví se k povrchu do mozečkové kůry = strom života (arbor vitae) - význam mozečku: přepojovací stanice důležitá koordinační složka jemné motoriky, přesnosti a intenzity svalových pohybů a jejich koordinace - koordinace propriocepce ovlivňuje svalový tonus - poruchy: vrávorání, problémy s rovnováhou, spatný rozsah pohybů Střední mozek - nejmenší část mozku - leží před mostem Varolovým a na opačné straně jej ohraničují zrakové nervy - shora - není vidět nic, je překrytý koncovým mozkem - nejvýraznější část je destička se 4 hrbolky - čtverohrbolí - směrem dozadu je šišinka = přívěsek mozkový -> součást mezimozku - význam: evolučně staré motorické centrum odkud vycházejí vzruchy k motorickým vláknům předních kořenů míšních čtverohrbolí - podkorové centrum zraku - horní dva hrbolky - podkorové centrum sluchu - dolní dva hrbolky (hlavní centrum v mozkové kůře - zrakový nerv - téměř všechna vlákna) (malá část vláken končí už ve středním mozku = podkorové centrum) Mezimozek - zespoda - bradavková tělíska a před nimi je popelavý pahrbek - na stopce je hypofýza - před pahrbkem je křížení zrakových nervů - shora - většina srostlá s koncovým mozkem - výrazné útvary - velikost holubího vejce z šedé hmoty - THALAMUS - hrbol mezimozkový - hrboly jsou dva - párový orgán - mezi talamy je prostor = třetí komora mozková - za talamy vybíhá epifýza (šišinka) - hrboly jsou obaleny bílou hmotou, která je odděluje od koncového mozku - pod oběma talamy je další útvar z šedé hmoty - podhrbolí = HYPOTHALAMUS - nejviditelnější část při pohledu ze spodu je popelavý pahrbek a z něho vystupuje stopka s hypofýzou - funkce: nadřazené koordinační centrum vegetativních funkcí regulace tělesné teploty, řízení přijmu potravy, centrum sytosti a hladu řízení množství a složení tělních tekutin, krevního oběhu, pohlavních funkcí v hypothalamu se tvoří spouštěcí faktory, které stimulují hypofýzu k tvorbě hormonů Koncový mozek - největší část mozku - dvě hemisféry - 16 x 14 x 12 cm - mezi oběma hemisférami je štěrbina a v hloubce na dně štěrbiny je vazné těleso = vazník - spojuje hemisféry - na povrchu mozku je plášť tvořený šedou hmotou = mozková kůra - mozková kůra se v průběhu života rozbrázdí rýhami a mezi nimi jsou mozkové závity - koncový mozek je členěn na čelní lalok, temenní lalok, spánkový lalok, týlní lalok - na spodní straně čelního laloku je čichový kyj - u člověka je to pozůstatek čichového mozku (nižší savci mají čichový mozek) - mozková kůra není všude stejně silná (1,5 - 4 mm) - mozková kůra tvořena šesti vrstvami nervových buněk - 10/11 mozkové kůry = IZOKORTEX - mozková kůra má méně než 6 vrstev - 1/11 mozkové kůry = ALOKORTEX - mozková kůra je velmi detailně zmapována podle funkcí -> Brodmann - mapa mozkové kůry - motorická oblast, zraková oblast, sluchové centrum, chuťové centrum, Brockovo centrum řeči - spodinové uzliny - pod mozkovou kůrou je bílá hmota, ale i v hloubce bílé hmoty jsou útvary ze šedé hmoty -> spodinové uzliny (bazální ganglie) = pomocná motorická koordinační ústředí - mozek chrání mozkové pleny - 3 pleny: nejsvrchnější - tvrdá plena mozková (podlebice) - srostlá s okosticí lebečními kostmi - jsou zde cévy, které zásobují mozek krví - hustě protkaná nervy 2 měkké pleny

Témata, do kterých materiál patří