Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cevní Soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (975 B)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Cevní soustava: Funkce: pøepravní -doprava a obvod látek -udržování sáleho složení tkáòového moku -pøeprava hormonù udržování stání stálé teploty tìla ochrana Krevní cévy -tepny (okyslièená krev) vedou krev ze srdce -žíly (odkyslièená krev) vedou krev do srdce -vláseènice cévy s tenkou stìnou umožòují výmìnu kyslíku,oxidu uhlièitého,vody a další látek zajištují vzájemné spojení mezi tepnami a cévami Srdce -dutý sval uložený v levé èasti hrudníku -pumpa, která zajištuje proudìní krve cévami v tìle èlovìk stavba: -osrdeèník-epikard,svalovina srdeèní,nitroblána srdeèní -levá a pravá pøedsín -levá a pravá komora -trojcípá a dvojcípá chlopeò zabranuje zpìtnému proudìní krve Krevní obìhy -uzavøená cévní soustava Velký krevní obìh-levá komora srdce-aorta-tepny-vláseènice-žíly-horní a dolní dutá žíla pravá pøedsín srdce(tìlní) Malý krevní obìh-pravá komora srdce-plicní tepna-levá a pravá plíce-plicní žíly-levá pøedsín srdce(plicní)

Témata, do kterých materiál patří