Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. biosféra

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (109,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Biosféra – ekosystém, tok energie v ekosystému, potravní řetězce, biomy, člověk a prostředí, chráněná území, ochrana životního prostředí. Oba typy organismů (rostliny i živočichové) jsou vzájemně vázány a žijí v integraci s geologickým podkladem –geobiocenóza, s kterým tvoří dynamické ekologické soustavy –ekosystémy Ekosystémy jsou základní jednotky celého biologického systému Země -biosféry Biosféra = též živý obal Země je část planety Země, kde se vyskytují nějaké formy života do výše cca 12 km, na souši do hloubky 5 m, v oceánech do hloubky 11 km Biosféra – je souhrn ekosystémů Ekosystém – tvoří ho společenstvo (biocenóza) a neživé prostředí. Je základní jednotkou, ve které dochází ke koloběhu látek, toku energie a genetické informace a která je v kontaktu s okolím. Každý ekosystém má 6 základních složek: Anorganické látkyOrganické látkyKlimatické podmínkyProducenti P - (fotoautotrofní organismy)Konzumenti K - (jsou heterotrofní) Konzumenti 1. řádu se živí rostlinami Konzumenti 2. řádu se živí konzumenty 1. řádu Konzumenti vyšší řádů (K3,K4)Destruenti D - (dekompozitoři, rozkladači) – jsou heterotrofní, rozkládají mrtvé producenty a konzumenty na minerální látky Biomasa je živá složka ekosystému: tj. P + K + D celková biomasa cca 2,4 biliónů tun (z toho v oceánech pouze 0,13 %) na souši 99,2 % biomasy tvoří rostlinyv mořích 93,7 % biomasy živočichové Potravní ekologie Potravní vztahy v ekosystémech vyjadřuje ekologická potravní pyramida. Vyplývá z ní, že jediným zdrojem organické hmoty ekosystému jsou autotrofní zelené rostliny – producenti Na nich jsou závislé heterotrofní organismy – konzumenti Živá složka ekosystému má ještě třetí skupinu organismů – jsou to rozkladači(obvykle mikroorganismy) A dodejme, že producenti i konzumenti všech řádů mívají obvykle parazity. Je znám i tzv.hyperparazitismus, kdy na parazitujícím parazitovi parazituje další parazit. Na každé potravní úrovni se značná část energie spotřebovává ke krytí životních funkcí organismu a značná část se jí uvolňuje formou tepla. Z toho vyplývá, že živočichové na příslušné potravní úrovni využívají asi 10% látek a energie z úrovně předcházející. V ekosystému tak existuje nejvýše pět potravních stupňů (úrovní). V nich je tok energie vyjádřen potravními řetězci, které jsou trojího typu: tři typy potravních řetězců: Pastevně kořistnický – Tvoří ho producenti konzumenti I. řádu konzumenti II. řádu konzumenti III. řádu (př.: řasy býložravé ryby dravé ryby člověk) Rozkladný (dekompoziční) – zajišťuje rozklad organické hmoty na anorganické látky Vede od těl uhynulých organismů saprofágové saprofytické organismy Cizopasný (parazitický) – vede od hostitele k parazitovi Druhy ekosystémů – ekosystémy se od sebe liší producenty a rychlostí oběhu látek Ekosystém vodní – producenty jsou řasy, sinice a koloběh látek je rychlejší Vodní ekosystémy třídíme na: Sladkovodní – mají zásadní význam pro evoluci obratlovců Mořské Brakické – zde se mísí mořská voda se sladkou a pronikají zde živočichové sladkovodní i mořštíEkosystém suchozemský – producenty jsou vyšší rostliny. Koloběh látek je pomalejší. Pevninské ekosystémy se velmi liší. Členíme je do osmi systémů, které nazývámebiomy. Přehled biomů: tropický deštný les Vysoká teplota a vysoké srážky = vlhkostrostliny: palmy, liány, epifysy…živočichové: opice, hmyz, papoušci, kolibříci… pouště a polopouště poušť kamenitá, štěrkovitá, písečnásuché, široká teplotní škála (velmi horké jako Sahara i velmi chladné jako Gobi)živočichové s úsporným vodním metabolismem: hadi, ještěři, hmyz, velbloud, fenek savany = tropický travinný biom, je přechodem mezi stepí a lesem období sucha, vzniká tam, kde část roku prší a pak neprší vůbecrostliny: převažují trávy a keře, stromy řídce (baobab, akácie)živočichové: stáda antilop, zeber, gazel, lvi, hyeny, žirafy, buvoli, supi stepi travnatá společenstva mírného pásusušší podnebí, málo srážekrostliny: trávy, cibulnaté rostliny, bez dřevin…živočichové: psoun, sysel, bizon, koně, převládají norující hlodavci opadavé listnaté lesy rostliny: bučiny, keřové a bylinné patro…živočichové: veverka, liška, plch, zubr, los, srnčívzhledem k hospodářskému využívání těchto lesů jako zdroje dřeva, nacházejí se přírodní lesy tohoto typu už jen v přírodních rezervacích tajga jehličnaté severské lesy s nízkými teplotami. Jsou protkány řekami, ledovcová jezerarostliny: smrky, jedle, vrby, bahenní rostliny..živočichové: medvěd, sobol, los, vlk, zajíc, drobní zemní savci živící se semeny jehličnan tundra je charakterizována nízkými teplotami, živinami chudá nerozmrzající půdarostliny: vrby, malé zakrslé keříky, trávy, mechy, lišejníky…živočichové: sob, liška polární, medvěd lední, sovice sněžná, pižmoniprimárními konzumenty jsou lumíci (hraboši) jako zdroj potravy pro šelmy, sovy lesy mírného pásma příhodné teplotní podmínky, rovnoměrně rozložené srážkydobře vyvinuté keřové, bylinné a mechové patrozahrnují opadavé listnaté lesy, stále zelené jehličnaté lesy, smíšené lesyživočichové: plch velký, veverka, prase divoké, liška, jezevec, jelen, sojka, kalous ušatý Tok energie v ekosystému – je jednosměrný a nevratný Energie vstupuje do ekosystému ve formě slunečného záření energie je vázaná producenty v asimilátech při fotosyntéze Organická hmota je v potravních řetězcích postupně odbourávána při látkové přeměně.Při těchto pochodech se většina energie, která je vázaná v organické hmotě, uvolňuje v podobě tepla, menší část je využívána organismy k zajištění jejich životních pochodů (růst, pohyb, rozmnožování) Člověk a prostředí, chráněná území, ochrana životního prostředí Za životní prostředí člověka považujeme vše, čím je člověk jako biologický druh ve vzájemném vztahu a co ho obklopuje V celém svém vývoji se člověk přizpůsoboval podmínkám prostředí stejně jako ostatní živočichové, avšak na rozdíl od nich je postupnězačal aktivně měnit a přizpůsobovat je naopak svým potřebám =Člověk své životní prostředí využívá, ovlivňuje, mění (úmyslně i neúmyslně), přizpůsobuje se mu a naopak ži

Témata, do kterých materiál patří