Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


HOUBY[

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Řád:HOUBY (Fungi) -starobylé organismy -vývoj už v prvohorách (silur a devon) -eukaryotní, stélkaté, heterotrofní organismy -zvláštnosti buňky hub: BUN. STĚNA- chitin a betaglukanZÁSOBNÍ LÁTKA- glykogen a olejTĚLO: 85-95% tvoří voda (4%bílkoviny, 1% sacharidy, 1% tuky) -živiny z prostředí získávají ve formě organických látek -rozkládají složité organické látky na jednoduché pomocí enzymy vylučovaných stélkou -tyto látky jsou ve formě roztoků absorbovány stélkou -stélka: jednobuněčnávícebuněčná -vláknitá (jednoduché x větvené) vlákna=hyfy -splétají se a vzniká podhoubí podhoubí=mycelium (soubor vláken) -za vhodných podmínek se vytváří plodnice -nepravé pletivo=plektenchym -pokud se vlákna mycelia seskupujíc složitějších útvarů -nepravé podhoubí=pseudomycelium -u kvasinek -seskupování do řetízků -buňky vlákna jsou odděleny přehrádkami, v nich může být otvor umožňující výměnu živin, tvar otvoru je určovací znak některých skupin hub Mykologie= věda, zabývající se studiem hub Nároky na prostředí -vlhko -optimální teplota (4-400C) -mírně kyselá půda (pH=6) -dostatek kyslíku pro rozklad živin -světlo potřebují pouze pro tvorbu spor Rozšíření -rozšířeny po celé zemi -největší množství v lesích -zahrady, louky, lidské obydlí -v půdě (destrumenti) -v rostlinném odpadu Způsob výživy -saprofyticky= rozkladem těl odumřelých rostlin a živočichů -paraziticky= na živých tělech rostlin, živočichů a člověka SAPROFYTICKÉ HOUBY =rozkladači -rozkládají složité látky na elementární složky -mineralizace půdy -koloběh látek v přírodě -tvorba humusu KOPROFILNÍ HOUBY -žijí v živočišných výkalech (exkrementech) DŘEVOKAZNÉ HOUBY -dřevomorka PARAZITICKÉ HOUBY -plesnivost jahod -hnití -strupovitost ovoce -choroše DERMATOFYTA -žijí na kůži -původce tzv. mykóz (plísňových onemocnění kůže) SYMBIOTICKÉ HOUBY -symbióza mezi vlákny hub a kořeny jiných rostlin -vzájemné výhodné soužití -mykorhiza Ektotrofní mykorhiza (Ektomykorhiza) houbová vlákna obalují kořeny z venku Endotrofní mykorhiza (Endomykorhiza) houbová vlákna pronikají dovnitř kořenů -houba dodává rostlině vodu a ta houbě zásobní látky Lišejníky-symbióza hub se sinicemi nebo zelenými řasami VÝZNAM HUB -rozkladači -tvorba humusu -koloběh látek -potrava -výroba antibiotik (penicilin) -biologický boj proti parazitům -výroba enzymů a vitamínů -pivovarnictví, víno,….- kvasinky -droždí (kvasinky s moukou) ROZMNOŽOVÁNÍ HUB NEPOHLAVNÍ (u parazitů) Prosté dělení -z jedné buňky mateřské se vytvoří dvě buňky dceřiné Pučení -na mateřské buňce vzniká pupen, jádro se rozdělí, jedno z jader přejde do toho pupenu a potom zůstává pupen na mateřské buňce nebo se oddělí -př.: kvasinky (vytváří nepravé podhoubí: pseudomycelium) Tvorba spor (výtrusů) zoospory (rejdivé výtrusy) – opatřeny bičíky, nejčastěji u vodních hub endospory (sporangiospory) – vznik uvnitř výtrusnic exospory – vytváří se na specializovaných vláknech tzv. konidiíchPOHLAVNÍ (zahrnuje 3 fáze) Plazmogamie – dochází ke spojení dvou protoplastů, spojují se pohlavně rozlišené buňky => dvoujaderná nová buňka Karyogamie – splynutí jader, vznik diploidního jádra p

Témata, do kterých materiál patří