Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Pohyb a růst

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (9,59 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. POHYB A RŮST Dělení, růst a diferenciace buněk RŮST BUŇKY(= zvětšování objemu) dělivý – ukončený dělením buňky, dceřiná buňka se zvětšuje na velikost buňky mateřesképrodlužovací – buňky, které už se nebudou dělit DĚLENÍ BUŇKY mateřská buňka se rozdělí na dvě dceřiné buňkyživočišné-v rovině dělení se po obvodu buňky vchlipuje cytoplazmatická membrána a proniká až do středu buňky, je to tzv. centripetální dělení(zaškrcování)rostlinné-přepážka se zakládá ve středu buňky a dorůstá postupně k okraji, je to tzv. centrifugální dělení(přehrádečné dělení)bakteriální – dělí se pučením DĚLENÍ JÁDRA při dělení jádra hrají hlavní roli chromozomytělíska tvořená chromatinem, složená ze dvou ramen, spojených centromeroujejich počet v jádře je pro každý druh konstantní a charakteristický.v tělních (somatických) buňkách jsou chromozomy vždy v párech diploidní počet (2n)pohlavní buňky obsahují pouze poloviční, tedy haploidní počet (n) chromozomů, např. jádra tělních buněk člověka obsahují 46 chromozomů a jádra jeho pohlavních buněk 23 chromozomů.rozlišujeme nepřímé dělení jádra -MITÓZU a redukční dělení jádra – MEIÓZUamitóza – buňka se pouze zaškrtí, nezávisí na přesném rozdělení chromozómů (nekontrolovatelné bujení, nádory apod.) MITÓZA probíhá u většiny buněkzaručuje dokonalé rozdělení genetického materiálu mezi dceřiné buňky, rozlišujeme 4 fáze mitózy: PROFÁZEmizí jaderná membránachromozomy se spiralizují (chromozomy zkracují a ztlušťují, a stávají se tak mikroskopicky viditelnými)rozdělí se centrozomstálá struktura buňky v cytoplazmě v těsné blízkosti jádra je tvořena několika mikrotubuly v profázi dochází k jeho zdvojení za vzniku dvou centriol dvě vzniklé centrioly se stěhují k opačným pólům buňky, začínají se tvořit mikrotubuly dělicího vřeténka Zaniká:jaderná membrána a jadérko Vzniká: vřeténko, centriol se rozdělí na 2 části METAFÁZEmikrotubuly dělícího vřeténka se jedním koncem připojují na centromery jednotlivých chromozomů a druhým koncem k centriolámchromozomy se staví do rovníkové polohy, podélně se rozdělí a centromerou se napojí na vřeténko ANAFÁZEmikrotubuly dělícího vřeténka se zkracují, rozdělí se centromery chromozomů, chromozomy se rozestupují a každý se pohybuje k opačnému buněčnému pólu TELOFÁZE mizí dělící vřeténko, depolarizují se chromozomy (změní se na rozvlákněný chromatin), kolem obou nově vzniklých dceřiných jader vzniká jaderný obal Vzniká: jaderná membrána a jadérko Zaniká: vřeténko MEIÓZA meióza neboli redukční dělení je proces, při kterém vznikají pohlavní buňky.pohlavní buňky mají na rozdíl od tělních buněk pouze sadu chromozomů (aby jejich splynutím při pohlavním rozmnožování nedocházelo ke zvyšování počtu chromozomů v jádře).při meióze probíhají dvě dělení jádra a buňky, ale jediné rozdělení chromozomů.výsledkem jsou čtyři dceřiné buňky, z nichž každá má poloviční- haploidní počet chromozomů. Při meióze probíhá: HETEROTYPICKÉ DĚLENÍ –podmiňuje variabilitu druhů,protože při tom probíhá: crossing over – přetržení a následné napojení části chromozomusegregace – rozcházejí se celé chromozomykombinace – při rozestupu se náhodně kombinují (ale z 1 páru je tam vždy jeden chromozóm)HOMEOTYPICKÉ DĚLENÍ - je podobné mitóze, účastní se ho však jádra s haploidním počtem dvouchromatidových chromozomů, jejich centromery se oddělí, chromozomy se rozestupují a výsledkem jsou 4 buňky dceřiné, které obsahují haploidní sadu chromozomů BUNĚČNÝ CYKLUS = sled dějů probíhajících v buňce od jedné mitózy do konce následující mitózytrvá půl hodiny (u bakterií) až 24 hodin (u složitějších organismů)zahrnuje růst buňky a jejích složek, dělení jádra a ostatních organel a vlastní rozdělení buňky.buněčný cyklus má několik fází:G1 fáze (presyntetická)- doba po mitóze, kontrolní uzel (popud k dalšímu růstu a dělení)S FÁZE (syntetická)- buňka syntetizuje (replikuje) DNA na dvojnásobné množstvíG2FÁZE (postsyntetická)- příprava buňky na mitózuM FÁZE- mitóza – dělené jádra a dělení buňky (cytokineze) Růst a pohyby rostliny RŮST charakterizován nevratným zvětšováním rozměrů i hmotnosti rostlinyspojen se změnami tvaru a vnitřního uspořádání rostlinných orgánůzpůsoben buněčným dělením i vlastním růstem buněkuskutečňován činností meristémů (dělivých pletiv) RŮSTOVÉ FÁZE Růstové fáze zahrnují základní růstové změny, které můžeme pozorovat u orgánů, pletiv i buněk všech rostlin. Rozlišujeme fázi: ZÁRODEČNOU (embryonální)- dochází k intenzivnímu dělení buněk dělivých pletiv a k nárůstu cytoplazmy (přibývání živé hmoty)PRODLUŽOVACÍ (elongační)- klesá rychlost buněčného dělení, zvětšuje se objem buněk, buněčná stěna se rozrůstá do plochy, vznikají velké centrální vakuolyROZLIŠOVACÍ(diferenciační)- buňky se stavebně i funkčně diferencují, vznikají pletiva a orgány, buňky nabývají svého konečného tvaru a velikosti FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RŮST Vnější faktory ovlivňující růst rostlin:SVĚTLO- je nezbytné pro fotosyntézu, při nedostatku světla dochází u rostlin k tzv. etiolizaci- rostliny mají bledě žlutou barvu, málo vyvinutá mechanická pletiva a výrazně prodloužené lodyžní články (světlobytné a stínobytné)TEPLOTA-u většiny rostlin probíhá růst v teplotním rozmezí mezi 5-40 °C, pro každý druh existuje teplotní optimum, při kterém roste rostlina nejrychleji (teplobytné a chladnobytné)VODA- je nezbytná zejména v zárodečné a prodlužovací růstové fázi (růst vakuol), dostatečný obsah minerálních živin příznivě ovlivňuje růst rostlin Vnitřní faktory ovlivňující růst rostlin:ROSTLINNÉ HORMONY- (fytohormony)- organické sloučeniny, syntetizované v určitých pletivech vyšších rostlin (z místa vzniku se dostávají do jiné části rostliny vodivými pletivy), už v nízkých koncentracích regulující růst a vývoj rostlin, rozlišujeme rostlinné hormony: Povzbuzující růst (aktivátory)auxiny - podporují prodlužovací růst buněk, tvorbu adventivních kořenů a dělení kambiagibereliny - urychlující růst rostlinných orgánů, podporují klíčení semencytokininy - urychlují buněčné dělení, zakládání a vývoj pupenů Zpomalující růst (inhibitory)kyselina ab

Témata, do kterých materiál patří