Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Oběhová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Oběhová soustava Nepropustná, není přes ni vidětDestilovaná voda do krve voda se dostane do krvinek, které ji nasají a prasknouhemolitická krevpoté přes ni je už celkem vidětČervené krvinky se dělí naglobin abilirubinFce oběhové soustavy: oběh krve po celém těle, krev je uzavřená v cévách, přenáší živiny, CO2, O2, vitamíny, hormony, anorg.látky, zplodiny metabolismu (močovina) Udržuje homeostázi (stálé vnitřní prostředí) Imunita Zástava krvácení a srážlivost Termoregulace Srdce tvoří kardiovaskulární centrum=srdce+cévy centrum této soustavy je v prodloužené míše a je to ovlivňováno z mozkové kůry a hypotalamus Tělní tekutiny dělíme na 2: Intracelulární (vnitrobuněčná) – je v ní hodně draslíku a fosforu Extracelulární (mimobuněčné)-obsahuje hodně sodíku, chloru, glukozy a proteiny, kyslík, oxid uhličitý, hydrogen uhličitan tři typy: Krev (plazma)Míza/lymfa(koluje v cévách)Tkáňový mok Více je vnitrobuněčné tělní tekutiny 28litrů vnitrobuň.tekutina14litrů extracelul.tekutina z toho asi 10litrů tkáňový mok Tepénky vedou krev do srdce, žilky ze srdce Tlak krve 32mmHg v tepnách10mmHg v žílách25mmHg bílkoviny Tkáňový mok a krev tvoří vnitřní prostředí Normovolémie= množství krve, které máme v těle (muž asi 5, žena asi 4.5) Hemopoeza=krvetvorba Erytropoéza = tvorba červených krvinekLeukopoéza = tvorba bílých krvinek0.5l – 0,8l krve muže člověk ztratitOhrožení života 1.5< Krev obsahuje: Krevní plazma(55%) (90%)Voda, zbytek rozpuštěné látky – albuminy (dělají homeostázu), globuliny (tvoří protilátky, důležité při imunitě – přenáší vitaminy, hormony, živiny), fibrinogen (sráží krev), Na+, Cl-, glukoza, kys.mlečná, mastné kys. Krevní buňky42% červených krvinek, ostatní bílé krvinky a kr.destičky Leukocyty, trombocyty, erytrocyty (viz prezentace) Červené krvinky (erytrocyty) Muž jich má asi 5mil/mm3, žena 4.5 Mají dvojdutý tvar Nemají jádro (u savců) nejsou schopny se sami dělit Přenáší kyslík z plic do tkání Z tkání do plic přenáší CO2 kyslík se váže na hemoglobin=oxyhemoglobin(má jasně červenou barvu, deoxyhemoglobinnavázaný CO2(má temně červenou barvu) oxid uhelnatý se na červené krvinky naváže lépe než kyslík a poté je to udusí, protože krvinky netvoří svou funkci) hem-nebílkovinné část,globin-bílkovinná část životnostčerv.krvinek 120dní vznikají v červené kostní dřeni zanikají ve slezině a v játrech rozpadají se na žlučová barviva a železo žlučové barvivo jde pryč s výkaly, železo je použito dále k tvorbě nových červ.krvinek poměr červených krvinek v krvi=hematokrit Bílé krvinky zajišťují imunitu, obranyschopnost těla, vznikají v kostní dřeni mají jich stejně ženy i muži životnost jen několik dní mají jádro dělíme na granulocyty (v buňce jádra glykogenu) neutrofilní (má jádro děleno na více částí), mají schopnost fagocytozy (požírají jiné organismy), hodně se zmnoží při nějaké nemoci, barveno neutrální látkou ezofilní (obarvená kyselinou), jádro ledvinového tvaru, zmnoží se při alergii bazofilní (obarvená zásadou), uplatňují se při alergických reakcích, obsahujíheparin (rozšiřují cévy)a histamin(proti srážlivosti krve), dělené jádro agranulocytyviz prezentacedělíme na: lymfocyty monocyty největší bílé krvinky mají schopnost fagocytozynemoci bílých krvinek leukémie (zmnožení, ale nefunkční), je to nádorové onemocnění, léčí se darování kostní dření či chemoterapií KREVNÍ DESTIČKY jsou to fragmenty buněk=trombocyty300 000/mm3Fce: Zastavují krvácení=hemostáza, dochází k zúžení cévy, abychom nevykrváceli (netýká se velkých cév a kapilár)Ránarozpad kr.destiček, které uvolní enzym trombokinázuenzym tr. se dostane do krve a mění se v protrombinaktivuje se na trombinmění se neaktivní fibrinogen nafibrin(vytvoří bílkovinnou síť, do níž se zachycují krevní buňky, ale propouští krevní serum(plazma))vznik krevní zátky(koláče)Poruchy srážlivosti krve TROMBOZAPřehnaná srážlivost krve HEMOFILIEkrev se nesrážía může se vykrvácet při banální věci jako např. říznutí o papír Krevní skupiny Jan Jánský– objevil, že se u lidí objevují 4krevní skupiny A, B, 0, AB A.Bjsou dominantní 0je recesivní(projeví se jen, když od obou rodičů dostanu 0) V ČRje nejvíce AViz prezentaceAglutinogen určuje krevní skupinyKodominance – od rodičů dostanu dominantní A a od druhého dominantní B Souhrn všech alel genů v jedinci=genotyp Vnější projev genotypu=fenotyp Fenotyp AB – genotyp A a B Pohlaví nehraje roliv dědičnosti krevních skupinAB0 systém Na membránách jsou antigeny (aglutinogeny) a ty určují, jakou budeme mít krevní skupinu Viz prezentace Nesmí se setkat A s anti A a B s anti B A ma protilátku anti B, B m protilátku anti A, AB nemá protilátky, 0 má protilátku anti A i anti BAB na červených kr. aglutinogen A i agl. B v krevní plazmě0 na červ.krvinkách 0, anti A a anti BRh systém: +/- Když je na červ. krv.Antigen D skupia Rh+ Pokud tam není, tak je Rh-Rh- může být dárce pro Rh+, ale ne naopakDědičnost krevních skupin Kardiovaskulární systém Srdce a cévy Cévy-rozvod krve po těle Tepny (okys.krev ze srdce) (JENOM plicní tepna vede krev odkysličenou), obsahují elastická vlákna a hladkou svalovinu, pod tím endotel(vnitřní jedna vrstva výstelkových buněk, lumen(dutina), je v nich velký tlak krve Tepénky Kapiláry (vlásečnice), v nich je výměna kyslíku a anorg. látek mezi krví a buňkami Aorta-největší tepna Žíly (vedou krev odkysl. do srdce) (plicní žíly vedou krev okysl.), STAVBA: vazivový obalel.vláknaendotellumeny(nemá hl.svalovinu), u žil v nohách mákapsovité chlopně–brání zpětnému toku krve(otevřené-proudí tudy krev, zavřené-krev neproudí) Křečové žíly (varixy),nefungují kapsovité chlopně a krev žílu roztahuje Bércové vředy-porucha výživy kůže, žilního původuŽilky SRDCE Dutý sval v hrudní dutině mezi plícemiLevá plíce je menší kvůli srdci (o jeden lalok méně)300g, velikost pěstiVazivová blána OSRDEČNÍK (Perikard)Fce: rozvod krve po těle, funguje jako čerpadlo, jeho činnost je pravidelná a rytmickáMá 3vrstvy: Epikard(zevní vrstva) mezi osrdečníkem a srdeční svalovinou Myokard (srdeční svalovina) Endokard (vnitřní), vystýlá dutinu a

Témata, do kterých materiál patří