Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24. Charakteristika členovců - klepítkatci, korýši

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. Členovci - mají článkované tělo: hlavohruď + zadeček - pavouk hlava + hruď + zadeček - moucha hlava + jednotlivé tělní články - mnohonožka -> články v evoluci splývají - nejpočetnější skupina s velkým významem - články nejsou stejnocenné - předek těla - Akron, zadek - Telson - článkované končetiny - přeměna na tykadla, makadla, kopulační orgán, snovací bradavky - exoskelet - polysacharid CHITIN + bílkovina SKLEROTIN - zpevněn CaCO3 a fosforečnany a upíná se na svalstvo - rychlý a výkonný pohyb, malé tělo, vyvinuté smysly (dobře vyvinuté smyslové orgány) - obrovská reprodukční schopnost - růst je pouze v určitém období - růst rychle a naráz = růst skokem -> hormon ekdyson - svlékací hormon -> neotenin - udržení ve stejné velikosti - dýchací soustava - vzdušnice (tracheje) -> přívod kyslíku přímo k buňkám - vnější žábry -> výběžky pokožky, které zachytávají kyslík - plicní vaky -> hemolymfa omývá vchlípeniny a pak nasává do srdce -> kombinace se vzdušnicemi - složené facetové oko - omatidium - sluchové ústrojí - tympanální ústrojí, na koleni přední končetiny - kobylky - stridulace - vydávání zvuku - tření křídel o sebe - vylučovací soustava - malpigická trubice - slepé prstovité výběžky střeva - odpadní látky jsou tudy odváděny - gonochoristé, pohlavní dimorfismus, - larva není podobná dospělému jedinci - kukla - metamorfóza KLEPÍTKATCI - první pár končetin = klepítka (usmrcení a chytání potravy) - 3 třídy: hrotnatci, nohatky, pavoukovci I. Hrotnatci - velcí, žijí v mořích u dna - mají obrovský plochý štít - zakončen hrotem - jsou zahrabáni v písku - ostrorep americký II. Nohatky - žijí v mořích - malé tenké dlouhé tělo - vnitřnosti i v končetinách III. Pavoukovci - dýchají vzdušný kyslík - zadeček je bez končetin - přední část = hlavohruď - 6 párů končetin -> 1. pár = klepítka, 2. pár = makadla, 3.-6. pár = nohy - 36 000 druhů - jsou to dravci - oddělené pohlaví, primitivní péče o potomstvo - trávicí soustava - nasávání kašovité potravy, systém sítek - mimotělní trávení - usmrcení - vstříknou trávicí šťávy - vysrknou - na zadečku přeměněny končetiny na novací bradavky - žlázy produkující sekret - na vzduchu tuhne a vzniká pavučina A, štíři - tělo kryté silným krunýřem - hlavohruď - 6 párů končetin - 1. pár - klepítka, 2. pár - makadla, 3.-6. pár kráčivé končetiny - na zadečku nejsou končetiny - velice mrštná a pohyblivá zadečková část - na zadečku hrot a uvnitř jedová žláza - dýchání plícními vaky - sucho, teplo, tma - aktivní v noci - loví rychlým výpadem - klepety nebo zadečkem s hrotem - vytrhávají kusy těla do příústního otvoru - zde proběhne trávení a následně vysání - štír středomořský - 5-7 cm, nepříjemné bodnutí - nevolnost, bolesti, křeče - není smrtelný - štír kýlnatý - veleštír obrovský - 20 cm, Afrika, vrtá si chodby B, štírci - milimetrová velikost - nemají jedové žlázy na klepítkách, ale na klepetech mohou - živí se drobným hmyzem - ve štěrbinách, pod kameny v teple a vlhku - zachycují se na větších tvorech - nosí se, přemisťují se - štírek obecný - hubí štěnice - štírek knihový - stodoly, ve starých knihách C, solifugy - hlavohruď a zadeček - makadla vypadají jako končetiny - aktivní v noci - dravci, rychlí, vybírají ptačí hnízda, loví slepice - velká kusadla bez jedu - velmi bolestivé kousnutí - nepříjemné skřípání kusadel, naježí se a vztyčí zadeček - když se snaží být ohrožen - nežije u nás - chlupatí - solifuga egejská D, sekáči - malé tělo a dlouhé tenké nohy - má schopnost odlomit končetinu při ohrožení - odvádí tím pozornost - sklepy, záchody, umývárny - sekáč domácí E, roztoči - parazité ptáků a savců - sají krev - v peří, na chlupech, ve vlasech - drobní - několik milimetrů - hlavohruď a zadeček splývají - bodací a sací ústrojí - klepítka - akarinóza, prašivina, svrab, zánět mozkových blan, borelióza - do krve vypouštějí IXODIN - brání srážení krve - čmelík kuří - slepice, kachny, husy - 0,7 mm, v noci napadá drůbež a saje krev - pancířník, roztoč, roztočík včelí - zákožka svrabová - nemoc svrab, tvoří chodbičky v jemné kůži - ne na obličeji, 0,4 mm - trudník lidský - živí se hnisem v uhrech - sviluška chmelová, sametka, sladokaz - ničí mouku - klíště obecné - samice (4 mm) je větší a saje krev, samec menší (2 mm) - v trávě F, pavoukovci - snovací žlázy - snovací bradavky - sekret tuhne na vzduchu - vytváří se vlákno - dýchá vzdušnými vaky - zadeček bez končetin - 20 000 druhů - má jedové žlázy, mimotělní trávení - loví hlavně hmyz 1, staví sítě - síť má přesnou stavbu, staví na základě instinktu, nedokáže opravit poškozenou síť - nejdříve základ poté detaily - někdy zůstane přichycený - signální vlákno 2, nestaví sítě - běhají Sklípkanovití - 6-10 cm velcí, chlupatí, v dírách a úkrytech - loví hmyz, vybírají ptačí hnízda, - sklípkan huňatý - skáče, 1m - snovačka jedovatá - 1cm, černá barva s červenými skvrnami - vodouch stříbřitý - staví hnízda pod vodou - křižák obecný - kříž na zádech, složité pavučiny, - pokoutník domácí - síť v rohu - běžník květomilný - číhá v květu na hmyz - skákavka pruhovaná - na slunci, rychle běhá, skáče KORÝŠI - na hlavě mají tykadla - 3 páry končetin + 3 páry tvoří ústní ústrojí: kusadla, čelisti - hlava, hruď, zadeček - na hlavě mají 1 pár složených očí (fasetové oči) - složeno z jednotlivých nepohyblivých oček - 12 - 32000 oček, mozaikové vidění - dýchají žábrami - jediná třída žabernatých - kryté tělo z CaCO3 - 10 podtříd - 9 korýši nižší, 1 korýši vyšší A, žábronožky - plavou u dna - užití jako krmivo pro ryby - 2-3 cm v loužích, tůních B, lupenonožci - několik mm - potrava pro ryby - hrotnatka, perloočka, listonoh C, lasturnatky - potrava pro ryby, několik mm - vznášivky, buchanka D, kapřivci - kapřivec kapří - parazit ryb, saje krev - do rány infekce, po nasátí se pouští a tráví E, svijonožci - vilejš stvolnatý - 4 cm, uzavřený v plášti F, rakovci - 21 článků - 6 hlava, 8 hruď, 7 zadeček - dva základní tvary: tvar raka, tvar kraba - tvar raka - krunýř dlouhý a úzký, dlouhý zadeček, pětičetná ocasní ploutvička - tvar kraba -

Témata, do kterých materiál patří