Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kmen Ploštěnci, Pásnice, Vířníci, Hlísti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TRIBLASTIKA a) prvoústí - ústa vznikají na místě blastosporů (prvoúst) - kroužkovci, hlísti, ploštěnci, měkkýši, členovci b) druhoústí - v místě prvoúst vzniká řitní otvor a ústa se prolamují na opačné straně Kmen: Ploštěnci - zploštělí živočichové - tělní dutina – schyzocoel - vnitřní prostor vyplňuje parenchym omývaný tělními tekutinami - jsou vytvořeny jen některé tělní soustavy -Ploštěnky=>dravé, volně žijící -Tasemnice, motolice TŘÍDA: PLOŠTĚNKY - žijí ve vodě nebo ve vlhké půdě - dravý způsob života - pohybují se pomocí řasinek, kožní svalový vak stavba těla– mají oči (různý počet), chemoreceptory – trávicí otvor je uprostřed těla, z něj vybíhá trávicí střevo – vylučují pomocí protonefridii (základem jsou plaménkové buňky) – nervová soustava je provazcovitá (gangliová) – dýchají celým povrchem těla – mají velkou schopnost regenerace (dorůstají části těla, o které přišli) – vajíčka uzavírají do kokonu a ukládají pod kameny Ploštěnka mléčná Ploštěnka potoční TŘÍDA: MOTOLICE - jsou to parazité - střídají několik hostitelů - u mezihostitele žije larva, většinou bezobratlí (členovci, měkkýši) - dospělé stadium, je konečný hostitel (obratlovci, savci) Přizpůsobení parazitickému způsobu života: - redukce smyslů - redukce některých soustav - redukce svalů pro pohyb - objemné pohlavní orgány - nadprodukce pohlavních buněk a vajíček - na povrchu těla je kutikula, která chrání před trávicími šťávami - většinou u ústního otvoru jsou vytvořené přísavky stavba těla– vytvořena je trávicí soustava – ústní otvor je na přídi, potom je jícen a následuje rozvětvené střevo – tělo je vyplněno pohlavními orgány – vylučují pomocí protonefrídii – dýchají povrchem těla Motolice plicníMotolice thajská - ze syrových korýšů Motolice kopinatá - vyskytuje se ve suchý stepích - většinou u přežvýkavců - 1. mezihostitel je suchozemský plž - 2. mezihostitel je mravenec Motolice jaterní - způsobuje trávicí problémy a úhyn u přežvýkavců (krávy, ovce) - člověk ji může získat z trávy u vody (žvýkání) - přenašečem jebahnatka malá - larvy vytvoří cysty na vodních rostlinách Krevnička močová - vyvolává onemocnění, které se nazývá bilharzióza - je odděleného pohlaví - sameček drží samičku v břišní rýze, dochází k oplození vajíček - hned po malárii je to nejrozsáhlejší nemoc - larvy aktivně pronikají do člověka, který prochází vodou (rýžová pole) - dostávají se do krevního oběhu - dospělci parazitují v cévách močového měchýře - vajíčka mají hrot, díky němu se dostanou do močového měchýře - projevy: horečky, krev v moči TŘÍDA: TASEMNICE - jsou přizpůsobeny parazitickému životu uvnitř hostitele - redukce orgánů - potravu příjímají přes povrch těla - dýchají přes povrch těla (žijí v prostředí bez kyslíku) - těla vyplněna pohlavními organy - na přední části se vytváří přísavky, věnec s háčky (rostellum) - části těla: 1) hlavička (skolex) 2) krček (collum) 3) články těla (proglotidy) - přísavky mohou být kruhové nebo ve tvaru rýh -15 – 20m Vývoj: vajíčko => v mezihostiteli vzniká larva, která vytváří boubel => v konečném hostiteli po snězení masa s boubeli je boubel aktivován, uchycuje se ve střevech a vyvíjí se v dospělou tasemnici Tasemnice dlouhočlennáŠklovec široký - mezihostitelem je prase - vyskytuje se u obyvatelstva, které se živí - na hlavičce má přísavky a háčky rybolovem nebo konzumují syrové ryby - boubel se nazývá cysticerkus - nevyskytuje se v ČR Tasemnice bezbrannáMěchožil zhoubný - nemá na hlavičce háčky - velmi nebezpečný - mezihostitelem je kráva nebo býk - má jen 6mm - přes syrové maso - nebezpečný boubel (echynokokus – dětská hlava) - stádium boubel - usazuje se v játrech - největší nebezpečí v Africe Kmen: Pásnice - má progresivní znaky - tělní dutina je označována jako coelom - mají uzavřenou oběhovou soustavu - trávicí trubice prostupuje celým tělem - má ústní a řitní otvor Pásmovka velkáPásemnička sladkovodní - největší živočich bezobratlých - žije ve Vltavě u nás - žije v mořích Kmen: Vířníci - mají dutinu pseudocoel - většinou žijí ve sladkých vodách přisedle - tělo mají pohárovité - v hlavové části je věnec vířivých brv - jsou k podkladu přichyceny lepivou stopkou - v rozmnožování převažuje nepohlavní způsob =>partenogeneze - vždy z neoplozených vajíček vznikají pouze samičky Krunýřenka Vířník Kmen: Hlísti TŘÍDA HLÍSTICE: - žijí ve vodě a půdě nebo jsou parazité rostlin a živočichů - tělo je protáhlé na konci užší - tělo nemá články - tělní dutina je pseudocoel - tělo je vyplněno tekutinami, které nahrazují oporu těla - tlak tekutiny umožňuje pohyb těla - na povrchu je jednovrstevná pokožka a nad ní je kutikula - kostra není vytvořená - je vytvořen svalový vak - pohyb probíhá díky vaku a tlaku tekutin - dýchají přes povrch těla - cévní soustavu nemají - význam spíš negativní, škodí v zemědělství nervová soustava – je gangliová (zauzlinná) – vpředu je zauzlina – do zadu se táhnou nervové pruhy vylučovací soustava – vylučují pomocí protonefridii trávicí soustava – mají trávicí trubici rozmnožování – většinou gonochoristi Roup dětský - asi 1cm velký (samička je větší) - onemocnění se nazývá oxyurióza - žijí v tenkém střevě - projevuje se svěděním v oblasti konečníku - můžou být kopřivky nebo nevolnosti - dochází k autoinfekci - samička klade v noci vajíčka kolem řitního otvoru - může naklást až 10000 vajíček Vlasovec kožní - mezihostitelem jsou muchničky - vytváří uzly a může dojít k oslepnutí Měchovec lidský - žije v tenkém střevě člověka - nejvíce v teplých oblastech - larvy pronikají kůží při chůzi na boso - dochází k chudokrevnosti Škrkavka dětská- je u nás vzácná - nákaza přes kontaminovanou zeleninu nebo vodu -10 – 15 cm - onemocnění se nazývá ascaridóza - žijí v tenkém střevě - způsobují nevolnost, zvracení Vlasovec medinský - vyskytuje se v Africe a jižní Asii - má asi 1m - vytváří boule pod kůží, kde jsou samičky - pokud jde člověk vodou, samičky uvolňují do vody larvy - vývoj je přes buchanky - člověk nakazí vypitím vody s buchankami - je medicínským znakem (namotání a vytáhnutí z člověka) Vlaso

Témata, do kterých materiál patří