Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Morfologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.81 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Morfologie rostlin

Stavba a funkce vegetativních a generativních orgánů rostlin.

vegetativní orgány

kořen = radix

příjem živin – roztok minerálních (anorg.) látek

ukotvuje rostlinu v půdě

syntéza org. látek

zásobní funkce (mrkev,…)

kořen nemá kutikulu, má pokožku (rhizodermis)

vzrostný vrchol kořenu je chráněn čepičkou (kalyptra), způsobuje slizovatění – lepčí prostupnost půdou

náhradní kořeny – adventivní – vyrůstají kdekoliv rostliny

typy kořenových soustav:

allorhizie – hlavní kořen + kořeny postraní (nejběžnější)

homorhizie – svazčité kořeny, hl. kořen zakrní a jeho fci přebírají vedlejší, u trav

kořenové vlásky přijímají vodný roztok se živinami

prodlužovaní z oblasti intenzivního růstu k. buňky se prodlužují a neustále dělí

dělivá funkce - vzrostný vrchol kořene – je zde dělivé pletivo (meristémy) a buňky se neustále dělí

cortex – primární kůra

stélé – střední válec

nervnější vrstva stélé = pericykl – z něj vyrůstají postranní kořeny

uprostřed radiální cévní svazek

zásobní kořeny – mrkev, celer, petržel

bulvy – cukr, řepa

haustoria – kořeny zabíhající do CS hostitelské rostliny – jmelí

příčepivé kořeny – na přichycení – břečťan

hlízy – na rozmnožování- jiřiny

vzdušné kořeny – epifyty (rostliny žijící ve výšce), na povrchu odumřelé buňky (belamen), absorbují vzdušnou vlhkost

dýchací kořeny = pneumatofory – vystupují nad povrch vody nebo půdy, mangrove

chůdovité kořeny – obrostou jinou rostlinu, z které pak spouští kořeny – fíkus

stonek

článkovaný (články – internodia), obvykle nadzemní, nese pupeny, listy,…

nódy (uzliny) – místa na stonku odkud vyrůstají listy

články – mezi dvěma nódy

transportní, zásobní, fotosyntetická fce

prýt – olistěný stonek

stvol – bezlistý

lodyha – stonek, který nepřezimuje

stéblo – dutý stonek trav

druhotné tloustnutí – dřevo

jednoděložné a dvouděložné rostliny

ucpávání trachejí barvivy – mrtvé dřevo

čočinky, lenticely – prostup plynů z rostliny a ven, navazují na průduch

větvení stonku

vidličnaté – plavuně a kapradiny, u nejprimitivnějších rostlin

postranní – monopodiální

list je na stejné straně jako větev, u jehličnanů

postranní - sympodiální

list je na opačné straně než větev

metamorfóza stonku

brachyblasty – výrazně zkrácené větve, ze kterých vyrůstají listy, přeměna postranních větví (modřín, třešeň)

stonková hlíza – kedlubna, ředkvička

oddenek – podzemní stonek, článkovaný (pýr plazivý, třešeň)

šlahouny – nadzemní výběžky (jahoda)

oddenková hlíza – zásobní funkce (brambory)

kolce – postranní zkrácené větve, ochrana před býložravci (trnka)

list

postranní, obvykle zelené, ploché útvary omezeného vzrůstu. Rostou činností okrajových dělivých pletiv, která se nazývají původní meristémy

Témata, do kterých materiál patří