Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. Morfologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,81 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7.Morfologie rostlin Stavba a funkce vegetativních a generativních orgánů rostlin. vegetativní orgány kořen= radix příjem živin – roztok minerálních (anorg.) látek ukotvuje rostlinu v půdě syntéza org. látek zásobní funkce (mrkev,…) kořen nemá kutikulu, má pokožku (rhizodermis) vzrostný vrchol kořenu je chráněn čepičkou (kalyptra), způsobuje slizovatění – lepčí prostupnost půdou náhradní kořeny – adventivní – vyrůstají kdekoliv rostliny typy kořenových soustav: allorhizie – hlavní kořen + kořeny postraní (nejběžnější) homorhizie – svazčité kořeny, hl. kořen zakrní a jeho fci přebírají vedlejší, u trav kořenové vlásky přijímají vodný roztok se živinami prodlužovaní z oblasti intenzivního růstu k. buňky se prodlužují a neustále dělí dělivá funkce - vzrostný vrchol kořene – je zde dělivé pletivo (meristémy) a buňky se neustále dělí cortex – primární kůra stélé – střední válec nervnější vrstva stélé = pericykl – z něj vyrůstají postranní kořeny uprostřed radiální cévní svazek zásobní kořeny – mrkev, celer, petržel bulvy – cukr, řepa haustoria – kořeny zabíhající do CS hostitelské rostliny – jmelí příčepivé kořeny – na přichycení – břečťan hlízy – na rozmnožování- jiřiny vzdušné kořeny – epifyty (rostliny žijící ve výšce), na povrchu odumřelé buňky (belamen), absorbují vzdušnou vlhkost dýchací kořeny = pneumatofory – vystupují nad povrch vody nebo půdy, mangrove chůdovité kořeny – obrostou jinou rostlinu, z které pak spouští kořeny – fíkus stonek článkovaný (články – internodia), obvykle nadzemní, nese pupeny, listy,… nódy (uzliny) – místa na stonku odkud vyrůstají listy články – mezi dvěma nódy transportní, zásobní, fotosyntetická fce prýt – olistěný stonek stvol – bezlistý lodyha – stonek, který nepřezimuje stéblo – dutý stonek trav druhotné tloustnutí – dřevo jednoděložné a dvouděložné rostliny ucpávání trachejí barvivy – mrtvé dřevo čočinky, lenticely – prostup plynů z rostliny a ven, navazují na průduch větvení stonku vidličnaté – plavuně a kapradiny, u nejprimitivnějších rostlin postranní – monopodiální list je na stejné straně jako větev, u jehličnanů postranní - sympodiální list je na opačné straně než větev metamorfóza stonku brachyblasty – výrazně zkrácené větve, ze kterých vyrůstají listy, přeměna postranních větví (modřín, třešeň) stonková hlíza – kedlubna, ředkvička oddenek – podzemní stonek, článkovaný (pýr plazivý, třešeň) šlahouny – nadzemní výběžky (jahoda) oddenková hlíza – zásobní funkce (brambory) kolce – postranní zkrácené větve, ochrana před býložravci (trnka) list postranní, obvykle zelené, ploché útvary omezeného vzrůstu. Rostou činností okrajových dělivých pletiv, která se nazývají původní meristémy fotosyntéza a hospodaření s vodou průduchy – odpařování vody – transpirace, výměna plynů heterofylie – různolistost jedna rostliny má listy různých tvarů – břečťan, lakušník parožnatka – zelené (fotosyntéza) a hnědé (k výživě) listy anizofylie – nestejnolistost listy stejné tvarem, ale jiné velikostí (javor) přeměny listů děloha – vyživuje zárodek, nahrazuje listy, dokud nevyrostou, zásobní orgán nadzemní klíčení – buk, dělohy se dostávají nad zem podzemní klíčení – dub,

Témata, do kterých materiál patří