Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


24. Trávící soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,31 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

24. TRÁVICÍ SOUSTAVA - ZPŮSOBY PŘÍJMU A VÝDEJE POTRAVY, METABOLISMUS ŽIVIN A TRÁVÍCÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA • zajišťujezískávání živin z potravy• živiny se dostávají krví k buňkám, které je využijí jakozdroj energie nebo jakostavební materiál• trávicí soustava člověka má tvar trubice -„trubicovitá trávicí soustava“ • sekundární funkce: tvorba vitamínů za účasti střevních bakterií, vyměšování hormonů, která řídí činnost trávící soustavy •části trávicí trubice:dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo (dvanáctník, lačník, kyčelník)a tlusté střevo•trávící žlázy:slinné žlázy, játra, slinivka břišní • dva typy trávení:mechanickéachemické(v každé části trávicí soustavy probíhají oba typy trávení) 1. FYLOGENEZE TRÁVICÍ SOUSTAVA BEZOBRATLÍCH: • u některých není vyvinuta apřijímají potravu celým povrchem těla (osmoticky) - např. někteří parazité• u bezobratlých s vyvinutou trávicí soustavou má soustavaektodermální původ (kromě žláznatého žaludku), vyskytuje seve 4 typech: polypovci: LÁČKA• vakovitádutinas jediným otvorem (současně přijímací i vyvrhovací otvor) medúzovci, ploštěnci, motolice: GASTROVASKULÁRNÍ SOUSTAVA• složitější láčka, zajišťujetrávení i rozvod živin ke tkáním hlístice, měkkýši, kroužkovci, členovci: TRÁVICÍ TRUBICE• má2 otvory (přijímací a řitní) hlístice:trávicí trubice s řitním otvoremměkkýši:trávicí trubice, již vyvinuthepatopankreasv ústní dutiněradulakroužkovci:ústní dutina, hltan, střevo, řitní otvorčlenovci:ústní dutina, hltan, žaludek, střevo, řitní otvor ostnokožci: TRUBICOVITÁ TRÁVICÍ SOUSTAVATRÁVICÍ SOUSTAVA OBRATLOVCŮ: •tvořenatrávicí trubicí se 2 otvory a přídatnými orgány•převážněentodermálníhopůvodu,z ektodermuvznikají jenpočáteční a koncové části (dutinaústní, hltan, jícen, konečník a řiť) az mezodermuvznikajípřídatné žlázy (slinivka, játra) ÚSTA• ohraničenačelistmi (kroměmihulí), slouží k uchopení potravy, která je promíchánajazykem, mechanicky zpracovánazuby (chybí u želv a ptáků, u velryb jsou přeměněny v kostice) a zvlhčenaslinami ze slinnýchžláz (u savců a některých ptáků ičástečnétrávení polysacharidůptyalinem• druhoústí: prvoústa se mění v řitní otvor a ústní útvor se vytvoří na druhé straně HLTAN, JÍCEN•posouvají potravu do žaludku• u některých ptáků je část jícnu rozšířena vevole, ve kterém se shromažďuje a změkčuje potrava ŽALUDEK•potrava je mechanicky zpracována a trávena• kruhoústí, mihule a některéryby žaludek nemají;ptáci majížaludky2 (žláznatý a svalnatý) apřežvýkavci majíčtyřdílný žaludek(bachor, čepec, kniha, slez) STŘEVO•slouží k trávení potravy a vstřebávání živin• plocha je zvětšena těmito orgány: ryby, paryby: spirálnířasou- prochází středem střeva nebo ptáci, savci:klky• u vývojově vyšších obratlovců rozlišujemetenkéstřevo (dvanáctník, lačník, kyčelník) atlustéstřevo (slepéstřevo, tračník, konečník) - zakončenořitním otvorem nebokloakou (společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy - obojživelníci, plazi, ptáci, vývojově nižší savci) JÁTRA, SLINIVKA BŘIŠNÍ• přídatnéorgánynapomáhající trávenía zpracování potravy • při průchodu potravy jednotlivými oddíly trávicí trubice jsou živinypostupně štěpeny různýmienzymy•býložravíobratlovci majídelší a složitější trávicí soustavu než masožraví obratlovci; velcí býložravci mají střevo až čtyřnásobnědelší, než je délka jejich těla 2. TRÁVICÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA •organismus z• trávicí systém zajišťujepříjem látek, jejichmetabolickéa chemickézpracování,vstřebávání avylučování nepotřebných látek části trávicího systému:•dutinaústní hltan jícen žaludek tenkéstřevo (dvanáctník, lačník, kyčelník) tlustéstřevo (slepéstřevo, vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitá klička) kone•součástí jsou takéslinné žlázy, játra a slinivka břišní STAVBA STĚNY TRÁVICÍTRUBICE• stěna trávicí trubice má v celém svém průběhu stejnou základní stavební úpravu má 4 vrstvy:a) sliznice / mukóza -vystýlá trávicí trubici, chrání před pronikáním škodlivých látek a uplatňuje se při vstřebávání, někde jehladká (např. v dutině ústní), jinde jesložena dořas, v tenkém střevěvybíhá ve výběžky (klky) b) podslizniční vrstva / submukóza - spojuje sliznici a svalovinu trávicí trubice, je tvořenořídkým vazivem s krevními a mízními cévami a nervovými pleteněmi,vytvářínebovyrovnává řasy, umožňuje jejich pohyblivost c) svalová vrstva / muscularis externa • do 1/3 jícnu jepříčně pruhovaná, v dalším průběhuhladká, v konečníku opět příčně pruhovaná; vnější - longitudiální svalovina× vnitřní - cirkulární svalovina d) seróza = peritoneum / pobřišnice - hladká leskláblána, která v dutině břišníobalujeorgány; 2 typy -peritoneum nástěnné(kryje stěnu dutiny břišní) aperitoneum útrobní(pokrývá orgány), ze zadní strany nástěnného peritonea odstupujízdvojenélisty (duplikatury) k orgánům a tvoří jejich závěs, mimo dutinu břišní kryje trávicí trubici vrstvařídkého kolagenního vaziva • obsahuje chemoreceptory a mechanoreceptory • pohyb trávicí trubice zajišťujemechanickézpracování potravy a•peristaltika• sousto vyvolává kontrakci ve střevě druhy pohybů:a) mísící pohybyb) peristaltické vlny- posun tráveniny aborálním směrem (ke konečníku) řízení pohybů:a) nervové- nervovépletenb) humorální- např. hormongastrin tvořený buňkami žaludkuzvyšuje motilitu (hybnost) žaludku DUTINA ÚSTNÍ• •slouží k příjmu potravy• převládá zdemechanické trávení• potrava se zde promísí se slinami RTY• podkladem jsoupříčně pruhovanésvaly, největším z nich jekruhový sval ústní• během nitroděložního vývoje vznikáhorní ret srůstem 3 výběžků (při nedokonalé• zevní strana rtů je krytatenkou kůži bez pigmentu, vnitřní plochu kryjesliznice s epitelem• do stran přecházejí rty v tváře, jejichž hlavním podkladem je sval tvářový (u dětí velký tukový polštář - kvůli sání) •dělí se navlastní ústní dutinuapředsíň dutiny ústní: A) PŘEDSÍŇ DUTINY ÚSTNÍ•úzký prostor před zuby• ve výši druhéhorní stoličky ústído předsíně vývodpříušní žlázy • másvalovédno, na kterém jejazyk; vepředu a na bocích jsou zuby a dásně; strop tvoří měkkéa tvrdé patro•tvrdé patro-kostěnýpodklad•měkké patro-

Témata, do kterých materiál patří