Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


FYLOGENEZE-OBĚHOVÉ-SOUSTAVY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FYLOGENEZE OBĚHOVÉ SOUSTAVY - funkce - vytváření stálého vnitřního prostředí, přenos látek: živiny, dýchací plyny (např. kyslík, oxid uhličitý), odpadní látky, hormony, protilátky, termoregulace, tělní tekutiny - hydrolymfa - obsahuje soli a améboidní buňky (amébocyty) - vyskytuje se u ostnokožců, žahavců a ploštěnců - hemolymfa = krvomíza - obíhá v otevřených cévních soustavách (není rozdělena na krev a mízu). - obsahuje i dýchací barviva pro přenos kyslíku: - hemocyanin (Cu, bezbarvý, s kyslíkem modrý) - hemerytrin (Fe, do fialova) - chlorokruorin (Fe, nazelenalý) - hemoglobin (Fe, červený) - obsahuje anorganické a organické látky (soli, bílkoviny a hormony) i krevní buňky – hemocyty (pro imunitu). - měkkýši, členovci - lymfa (míza) - ve speciálních cévních útvarech - vznik z tkáňového moku - větší množství lymfocytů - otevřený systém ústící do cévní soustavy - krev - v uzavřeném systému - složení - tekutá složka plasmy (voda, org./anor. látky) - krevní buňky (krvinky + destičky) - barviva - erytrokruorin - larvy pakomárů - chlorokruorin - mořští mnohoštětinatci - hemoerytrin - sumýšovci - echinochrom - ježovky - hemocyanin - měkkýši, korýši - hemovanadin -sumky - hemoglobin - savci - žahavci, žebernatky – GASTROVASKULÁRNÍ SOUSTAVA – spojení TS + CS - pohybová, CS, DS, SS, vylučovací - vyplněna tekutinou - pásnice - UZAVŘENÁ CS, bez srdce - 1 hřbetní + 2 postranní cévy - propojeny postranními (okružními) cévkami - pohyb tekutiny peristaltickým pohybem - kroužkovci - UZAVŘENÁ CS - hřbetní céva - fce. srdce - tepe - krev zezadu dopředu - břišní céva - pod střevem - krev zepředu dozadu - barvivo - červený hemoglobin - členovci - OTEVŘENÁ CS - hemolymfa - rozvod poze živin (ne kyslík) - velká hřbetní céva - pumpuje hemolyfu > mozková ganglia - odtud volně do celého těla (proto otevřená) - zpětná cirkulace – OSTIE - po stranách hřbetní cévy - vzdušnicovci - trubicovité srdce v blance - otevření cévy v hlavě - měkkýši - OTEVŘENÁ CS - krvomíza - proudí volně tělem - pohon TEPENNÝM SRDCEM - v ŮTROBNÍM VAKU - 2 síně, 1 komora - krev okysličená - hlavonožci - UZAVČENÁ CS (!) - separace okysličené a neokysličené krve (tepny/žíly) - branchiální srdíčka – kompenzace níz. tlaku před vstupem do žeber - 2/4 síně, 1 komora - plži - 1 síň, 1 komora - mlži - 2 síně, 1 komora - pláštěnci - otevřená CS, u LARVY UZAVŘENÁ - vakovité srdce na břišní straně - 3 typy krevních buněk - bezlebeční - uzavřená CS (dále už u všech) - krev bezbarvá, ber erytrocytů - okysličená krev - od žaber do trupu, hlavy - odkysličená krev - shromáždění - systémem KARDINÁLNÍCH ŽIL - pomocí žil v ŽILNÍM SPLAVU > vedena do žaber - kruhoústí - žilní splav, síň, komora, TEPENNÝ NÁSTAVEC = jednoduché srdce - paryby - srdce neokysličená krev, v těle smíchaná - ryby - srdce - 1/1 - krev z něj > žaberní tepny - okysličení - tělo - žilný splav - síň - jednosměrný tok - zajištěn chlopněmi - obojživelníci - malý (plicní) a velký (tělní) oběh - srdce 2s + 1k - z plic - okysličená - levá síň, v pravé je odkysličená - komora jen 1 – MÍSENÍ KRVE - malá část tepen - kůže - doplňkové kožní dýchání - plazi - 2s + 1k (krokodýli 2s + 2k) - krev ze srdce - tři cévy - P(větší)/L aorta (>pravá část/levá část těla) - OVÁLNÉ ČERVENÉ KRVINKY - obsahují JÁDRA - ptáci - 2s + 2k - oddělený plicní/tělní oběh - PK - plicnice do plic, LK - vychází aorta (původem od plazů) - OVÁLNÉ ERYTROCYTY, mají JÁDRA, obsahují HEMOGLOBIN - x Savci - LEDVINOVÝ vrátnicový oběh - největší srdce (z obratlovců), nejvyšší krevní tlak, rychlost tepu - savci - 2s + 2k - oddělený plicní/tělní oběh - pouze L oblouk aorty - erytrocyty - bezjaderné (ne VELBLOUD!), i bílé krvinky - oběh i vyrovnání tělesné teploty na povrchu/uvnitř (krom přenosuú - vrátnicový oběh - jiný způsob zakládání podklíčkových tepen

Témata, do kterých materiál patří