Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vznik Země

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vznik Země

 • vznik Země- 4,5-4,75 mld. let

 • současné hypotézy – rotující a smršťující se prvotní mračno se zvyšující se teplotou -> po dosažení 1 mil. st. Celsia se začaly samovolně vyvíjet termonukleární reakce -> 1Omil. st. Celsia – začalo se spalovat normální hvězdné palivo – vodík se mění na helium

  • v době rozhřívání – t okolního oblaku plynné masy nízká -> pokles t vyvolal gravitační nestabilitu -> ovlivnila roztrhání mračna na Slunce a bud. planety

 • planeta Země- pův. diskovité těleso(zmrzlé vod. a amoniakální páry s příměsí někt. lehčích plynů- H,N, He i těžších prvků a jejich sloučenin

  • hmotnost i velikost stokrát větší než dnes

  • těží prvky klesaly do nitra ( i přes pokles t tělesa t vyšší než na povrchu)

  • vznik zem. jádra

 • pro vznik života přímý význam převážně vývoj nejlehčích vrstev – ZK, hydrosféry a atmosféry

 • rozlišujeme pět nebo šest velkých etap- ér (dělí se na časové úseky – útvary ) – statigrafická tabulka- seřazení ér a útvarů podle časové posloupnosti

PRAHORY (archaikum = archeozoikum )

 • pokles t pod 1375˚C a vznik škraloupovitého krunýře

 • prvotní ZK snadno praskala- vznik hlubokých zlomů – postupně rostly do hloubky

 • před 2 mld. let- vznik první centra konsolidace a zárodky zpevněných bloků ( kratonů) – základy bud. kontinentů

 • vulkanismus – srážením unikajících par ->první vodní nádrže (krom vody- oxid uhličitý a amoniak)

STAROHORY (proteozoikum)

 • delší než mladší éry dohromady

 • zvětšování pevninských bloků- ústup moře, vyvrásňování

 • různorodé podnebí – suché, teplé i stopy zalednění

 • v ovzduší – hodně oxidu uhličitého, málo kyslíku

 • život převážně v mořích

PRVOHORY ( paleozoikum)

 • starší p.- vrásné pochody – rozšířily plochu bloků a částečně spojily ve větší kontinenty

 • Gondwana- kontinenty J polokoule a Indie

 • ke konci – mělké jezerní a mořské( šelfové) pánve – rostliny a živočichové

 • v nejml. devonu- život i na souš ( rostliny bezobratlí )

 • mladší p. –horotvorné pochody

 • ->jezerní pánve s bohatou vegetací -> sloje kamenného uhlí

DRUHOHORY (mezozoikum)

 • relativní horotvorný klid

 • místní poklesy-> pronikání (transgrese) moří do pevniny

 • zač. permu a kon. triasu- celosvětový kontinent Pangea -> rozpadl se – vznik Atlant. a Indic. oceán

 • plazi

TŘETIHORY

 • z moře hřbety nových pohoří – Evr- pás – Pyreneje, Alpy, Karpaty, Dinárské poh.

  • Asie- Kavkaz, Himaláj…

  • S Am.- Kordillery, J Am.- Andy

 • rozložení podbu jako dnes

 • rozšíření savců a krytosemenných rostlin

ČTVRTOHORY

 • s třetihorami = jedna éra kenozoikum

 • zalednění v pleistocénu – vliv na rostlinstvo a živočišstvo na S polokouli a rozšíení čl.

Éra Útvar Spodní čas. hranice v mil. let Kenozoikum čtvrtohory

Holocén

Pleistocén

0,01

2

třetihory

Pliocén

Miocén

Témata, do kterých materiál patří