Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vznik Země

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vznik Země vznik Země- 4,5-4,75 mld. let současné hypotézy – rotující a smršťující se prvotní mračno se zvyšující se teplotou -> po dosažení 1 mil. st. Celsia se začaly samovolně vyvíjet termonukleární reakce -> 1Omil. st. Celsia – začalo se spalovat normální hvězdné palivo – vodík se mění na helium v době rozhřívání – t okolního oblaku plynné masy nízká -> pokles t vyvolal gravitační nestabilitu -> ovlivnila roztrhání mračna na Slunce a bud. planety planeta Země- pův. diskovité těleso(zmrzlé vod. a amoniakální páry s příměsí někt. lehčích plynů- H,N, He i těžších prvků a jejich sloučenin hmotnost i velikost stokrát větší než dnes těží prvky klesaly do nitra ( i přes pokles t tělesa t vyšší než na povrchu) vznik zem. jádra pro vznik života přímý význam převážně vývoj nejlehčích vrstev – ZK, hydrosféry a atmosféry rozlišujeme pět nebo šest velkých etap- ér (dělí se na časové úseky – útvary ) – statigrafická tabulka- seřazení ér a útvarů podle časové posloupnosti PRAHORY (archaikum = archeozoikum ) pokles t pod 1375˚C a vznik škraloupovitého krunýře prvotní ZK snadno praskala- vznik hlubokých zlomů – postupně rostly do hloubky před 2 mld. let- vznik první centra konsolidace a zárodky zpevněných bloků ( kratonů) – základy bud. kontinentů vulkanismus – srážením unikajících par ->první vodní nádrže (krom vody- oxid uhličitý a amoniak) STAROHORY (proteozoikum) delší než mladší éry dohromady zvětšování pevninských bloků- ústup moře, vyvrásňování různorodé podnebí – suché, teplé i stopy zalednění v ovzduší – hodně oxidu uhličitého, málo kyslíku život převážně v mořích PRVOHORY ( paleozoikum) starší p.- vrásné pochody – rozšířily plochu bloků a částečně spojily ve větší kontinenty Gondwana- kontinenty J polokoule a Indie ke konci – mělké jezerní a mořské( šelfové) pánve – rostliny a živočichové v nejml. devonu- život i na souš ( rostliny bezobratlí ) mladší p. –horotvorné pochody ->jezerní pánve s bohatou vegetací -> sloje kamenného uhlí DRUHOHORY (mezozoikum) relativní horotvorný klid místní poklesy-> pronikání (transgrese) moří do pevniny zač. permu a kon. triasu- celosvětový kontinent Pangea -> rozpadl se – vznik Atlant. a Indic. oceán plazi TŘETIHORY z moře hřbety nových pohoří – Evr- pás – Pyreneje, Alpy, Karpaty, Dinárské poh. Asie- Kavkaz, Himaláj… S Am.- Kordillery, J Am.- Andy rozložení podbu jako dnes rozšíření savců a krytosemenných rostlin ČTVRTOHORY s třetihorami = jedna éra kenozoikum zalednění v pleistocénu – vliv na rostlinstvo a živočišstvo na S polokouli a rozšíení čl. Éra Útvar Spodní čas. hranice v mil. let Kenozoikum čtvrtohory Holocén Pleistocén 0,01 2 třetihory Pliocén Miocén Oligocén Eocén Paleocén 5 22 38 54 65 Mezozoikum- druhohory Křída Jura Trias 135 190 225 Paleozoikum- prvohory mladší Perm Karbon 280 345 starší Devon Silur Ordovik Kambrium 395 430 500 580 Proteozoikum- starohory 2500 Archeozoikum (archaikum) - prahory 3800 Kosmické (astrální) období 4750

Témata, do kterých materiál patří