Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ontogeneze člověka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ontogeneze člověka - po splynutí spermie a vajíčka vzniká zygota 2n - oplozené vajíčko se rýhuje (dělení buněk = rýhování) – vznik nejdříve 2 buněk –blastomery 4, 8, 16,…morula - z moruly (připomíná plod moruše) vznikáblastula (= blastocysta) - po 5 – 8 dnech se vajíčko ve stadiu blastocysty dostává do dělohy a zde se zahnízďuje v děložní sliznici - pokud se zahnízdění podaří, těhotenství pokračuje Prenatální období = embryonální a zárodečné období - trvá 280 dní± 14 dní - mezi 2. až 3. týdnem se blastocysta mění na gastrulu - z embryoblastu se se diferencuje (vytváří) zárodečný terčík, kde vznikají zárodečné listy - zárodečné listy: ektodermmezodermentoderm - z nich vznikají tkáně a orgány - tomuto vývoji orgánů říkáme organogeneze - organogeneze probíhá mezi 4. – 8. týdnem - kolem zárodku vzniká amniový váček, který se postupně plní plodovou vodou - teratogenní faktory –> 4. – 8. týden velké rizikov tuto dobu probíhá organogenezevzniká tu plno poruchvětšinou není plně funkční placenta na ochranu - konec 3. týdne je patrná hlavová část - 4. týden se registruje činnost srdce, základy končetin - když se něco stane ve 4. týdnu – vady obličeje - od 5. týdne se tvoří obličej, vyvíjí se končetiny s prsty - celé embryonální období končí asi po 8 týdnech - dítě už má lidské rysy, utvořeny pohlavní orgány, jsou rozlišitelné Plodové období = fetální období - začíná od 9. týdne (3. lunární měsíc) - na končetinách jsou zřetelné prsty s nehty - oční víčka jsou srostlá 4. měsíc - tvorba lanuga (jemné chloupky) - pokrývají celé tělíčko, včetně obličeje 5. měsíc - aktivní pohyby: kopáníslyšitelné srdeční ozvy - rostou vlasy a nehty 6. měsíc - tělo pokryto tenkou vrásčitou kůži 7. měsíc - otvírají se oční víčka - pokožka rohovatí 8. měsíc - ukládá se podkožní tuk - začíná sestup varlat 9. měsíc - hladká kůže - opadává lanugo 10. měsíc - všechny tělesné orgány jsou vyvinuty - miminko má silnou vrstvu podkožního tuku - nehty mají volný okraj - míry růstu: 12, 22, 23, 24, 25 a pak po 5cm (1, 4, 8, 16, 25, 30, 35, 40, 45, 50)vše velmi individuální POROD - více fází 1) otevírací fáze - připravuje se porodní cesta - 8 – 12 hodin - dochází k rozšíření krčku dělohy pochvy - silné bolesti, ty se zintenzivňují - prasknou plodové obaly - dochází k odtoku plodové vody - dochází ke krvácení 2) porod dítěte - dochází ke stahům dělohy (oxitocin) a práci břišního lysu - stahy mají určitý interval - pokud je vše optimální, celý porod trvá pár minut 3) porod placenty - během dalších několika stahů dochází k porodu placenty Placenta (=plodové lůžko) - je připojena pupeční šňůrou k dítěti - pupeční šňůra obsahuje pupeční žílu a ta přivádí od matky kyslík a živiny - obsahuje také 2 pupeční tepny, ty odvádí do oběhu matky splodiny a CO2 - vyvíjí se od 3. – 4. týdnu - v 2. trimestru se stále ještě rozvíjí - plně funkční je ve 3. trimestru - neprojde jí vše Postnatální vývoj - vývoj po narození - začíná porodem a končí smrtí - nerovnoměrný – princip periodicity a alternace PERIODICITA = střídání období rychlejšího růstu (akcelerace) a vývojového klidu s obdobím pomalejšího růstu a intenzivnějšího vývoje orgánů a tkání ALTERNACE = vzájemné střídání orgánů růstu a vývoji→ změna proporcí těla = střídání tělesné štíhlosti a období tělesné plnosti 1) novorozenec - do 28 dnů po narození - má vytvořené nepodmíněné reflexy – potravní (sací a polykací), dýchací, vyměšovací, obranné - dochází k adaptaci na život ve vnějším prostředí a) dýchání – funkce plicního oběhu, frekvence 30 – 50 vdechů/minutu, abdominální dýchání b) redukce počtu červených krvinek→ novorozenecká žloutenka c) výživa mateřským mlékem – optimální složení (tuky, cukry, bílkoviny), protilátky, vitamíny 2) kojenec - do 1 roku - výživa = mateřské mléko+ postupný přechod na další stravu - rychlý růst (štíhlý vzhled těla) - rychlý rozvoj nervové soustavy→ rozvoj smyslového vnímání, pohybových schopností (sezení, chůze) - rozvoj psychiky (řeč, sociální projevy) - začátek prořezávání mléčného chrupu 3) batole - do 3 let - zpomalení růstu – tělesná plnost - intenzivní motorický a neuropsychický vývoj (lokomoce, činnost ruky, řeč) - období prvního vzdoru – uvědomění si své osoby - dokončení prořezávání mléčného chrupu 4) předškolní věk - do 6 let - rozvoj centrálního nervového systému a vegetativních funkcí - citový vývoj – zapojování do kolektivu - na konci období růst končetin → první proměna postavy, štíhlý vzhled - začátek druhé dentice 5) mladší školní věk - do 10 – 11 let - pomalejší růst – plnější postava - ukončeno kostnatění lebky, zpevňování kostry - nárůst svalové hmoty - rozvoj motoriky (ruka a rozumových schopností (vzdělání) - prořezávání trvalého chrupu - počíná sexuální tvarové rozlišení 6) starší školní věk = dospívání (puberta) - do 15 let - velmi podstatné změny: a) morfologické - zrychlení růstu končetin - štíhlá postava - tvorba sekundárních pohlavních orgánů (ochlupení, postava, rozvoj prsů u dívek, mutace) b) fyziologické - uvolňování gonadotropních hormonů - dozrávání pohlavních orgánů a buněk (menstruace a výron semene) c) psychické - snaha o začlenění do společnosti - nekompromisní prosazování svých názorů - zájem o druhé pohlaví 7) dorostenec = adolescent - do 18 let - končí tělesný růst - osifikace růstových chrupavek - zdokonalování funkce orgánů - rozvoj psychiky 8) plná dospělost - do 30 let - dokončení druhé dentice (3. stoličky) - vývoj svalové soustavy - vrchol tělesné zdatnosti - období vhodné pro reprodukci 9) období zralosti - do 45 let - postupný srůst lebečních kostí - větší sklon k ukládání podkožního tuku - duševní dozrávání - první větší známky stárnutí organismu - šedivění a vypadávání vlasů - opotřebení chrupu, menší výkonnost svalů - u žen počátek klimakteria = končí menstruační cyklus 10) střední věk - do 60 let - vrchol psychických schopností – zkušenosti, znalosti - konec reprodukčního období - pokles tělesné výkonnosti - projevy opotřebení organismu 11) stařecké období - silné zpomalení látkové výměny - pokles činnosti nervové

Témata, do kterých materiál patří