Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10, Thallobionta, chromista

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (396.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10, Thallobionta, chromista

Oddělení: červené řasy, ruduchy, hnědé řasy, krásnoočka, zelené řasy

Třída: rozsivky, chaluhy, zelenivky, spájivky, parožnatky

- mezi nižší rostliny patří většinou ŘASY (=Algae)

- algologie = nauka o řasách a sinicích

- většina autotrofní, ostatní saprofyté a parazité

- obsahují chlorofyl a a některý z b, c, d -> většinou zelené

- většina žije ve vodě nebo vlhkém prostředí

- nemají CS

- tělo : stélka (=thallus) :

1. monádoidní - jednobuň., jednojaderná kapkovitého tvaru

- mívá bičíky i světločivnou skvrnu (=stigma)

- zelenivky, krásnoočka

2. kokální - jednobuň., jednojaderná, nepohyblivá

- pevná buň. stěna

- rozsivky, zelenivky

3.trichální -mnohobuň., vláknitá, jednojaderné buňky s buň. stěnou, větvená jednoduše i nevětvená

- heterotrichální = vlákna morfologicky i funkčně rozlišená na poléhavá a vzpřímená

- zelená řasa Trentepohlia

4. sifonokladální - mnohobuň., vláknitá nebo vakovitá, mnohojader. buňky, u žabího vlasu

5. pletivná - mnohobuň., vývojově nejvyšší

- ruduchy, chaluhy

ROZMNOŽOVÁNÍ ŘAS

1. vegetativní ---- dělení jednobuň. řas

---- rozpad kolonií

---- fragmentace mnohobuň. stélky

2. nepohlavní - za příznivých růstových podmínek pomocí :

a) nepohyblivých spor

b) pohyblivých s bičíky = zoospory - vznik v zoosporangiích

3. pohlavní - za zhoršených životních podmínek (vysychání, nízké teploty)

- dvě haploidní buňky (gamety) vznikající redukčním dělením v gametangiích se spojí v diploidní zygotu

- podle gamet: izogamie - stejné vzhledem i velikostí, ne fyziologicky

- obě mají bičíky

anizogamie - gameta je menší, obě s bičíky

oogamie - gameta (= vaječná b., oosféra) je větší a

nepohyblivá, má hodně zásobních látek

- spermatozoid- malý pohyblivý -bičíky

- u ruduch, chaluh a zel. řas dochází k rodozměně - střídá se pohlavní

(gametofyt, n) a nepohlavní generace (sporofyt, 2n)

oddělení : ČERVENÉ ŘASY

=Rhodophyta, asi 4000 druhů

- autotrofní, většinou mnohobuň. pletivná nebo trichální

- plastidy: chlorofyl a, d, karotenoidy, fykoerytrin (červ.), fykokyan (modrý) ->

-> barva červená, olivově zelená, modrozelená

- produktem fotosyntézy je florideový škrob nebo olej

- rozmnož. - dělení buněk u jednobuň.

- rozpadem stélky

- pomocí nepohyblivých výtrusů

- oogamií na vysoké úrovní

- výskyt : na skalách, v tepl. mořích, ojediněle sladké vody, potoky, vlhká půda

- využití : pokrmy (Asie), zdroj léčivých látek

vytváření agaru v mikrobiologii - vylouhováním stélky Gelídia

přísada při výrobě

- zástupci : potěrka - horské potoky

oddělení : HNĚDÉ ŘASY

=Chromophyta

- chlorofyly a, c, - karoten, xantofyly (hnědý fukoxantin)

- zásobní látky : polysacharidy (chryzolaminarin, laminarin), někdy olej

- buňky s 1 nebo 2 bičíky - jeden výrazně delší

Témata, do kterých materiál patří