Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10, Thallobionta, chromista

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (396,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10, Thallobionta, chromista Oddělení:červené řasy, ruduchy,hnědé řasy, krásnoočka, zelené řasy Třída: rozsivky, chaluhy, zelenivky, spájivky, parožnatky - mezi nižší rostliny patří většinou ŘASY (=Algae) - algologie = nauka o řasách a sinicích - většina autotrofní, ostatní saprofyté a parazité - obsahují chlorofyl a a některý z b, c, d -> většinou zelené - většina žije ve vodě nebo vlhkém prostředí - nemají CS - tělo : stélka (=thallus) : 1. monádoidní - jednobuň., jednojaderná kapkovitého tvaru - mívá bičíky i světločivnou skvrnu (=stigma) - zelenivky, krásnoočka 2. kokální - jednobuň., jednojaderná, nepohyblivá - pevná buň. stěna - rozsivky, zelenivky 3.trichální -mnohobuň., vláknitá, jednojaderné buňky s buň. stěnou, větvená jednoduše i nevětvená - heterotrichální = vlákna morfologicky i funkčně rozlišená na poléhavá a vzpřímená - zelená řasa Trentepohlia 4. sifonokladální - mnohobuň., vláknitá nebo vakovitá, mnohojader. buňky, u žabího vlasu 5. pletivná - mnohobuň., vývojově nejvyšší - ruduchy, chaluhy ROZMNOŽOVÁNÍ ŘAS 1. vegetativní ---- dělení jednobuň. řas ---- rozpad kolonií ---- fragmentace mnohobuň. stélky 2. nepohlavní - za příznivých růstových podmínek pomocí : a) nepohyblivých spor b) pohyblivých s bičíky = zoospory - vznik v zoosporangiích 3. pohlavní - za zhoršených životních podmínek (vysychání, nízké teploty) - dvě haploidní buňky (gamety) vznikající redukčním dělením v gametangiích se spojí v diploidní zygotu -podle gamet:izogamie - stejné vzhledem i velikostí, ne fyziologicky - obě mají bičíky anizogamie - gameta je menší, obě s bičíky oogamie - gameta (= vaječná b., oosféra) je větší a nepohyblivá, má hodně zásobních látek - spermatozoid- malý pohyblivý -bičíky - u ruduch, chaluh a zel. řas dochází k rodozměně - střídá se pohlavní (gametofyt, n) a nepohlavní generace (sporofyt, 2n) oddělení :ČERVENÉ ŘASY =Rhodophyta, asi 4000 druhů - autotrofní, většinou mnohobuň. pletivná nebo trichální -plastidy: chlorofyl a, d, karotenoidy, fykoerytrin (červ.), fykokyan (modrý) -> -> barva červená, olivově zelená, modrozelená - produktem fotosyntézy je florideový škrob nebo olej -rozmnož. - dělení buněk u jednobuň. - rozpadem stélky - pomocí nepohyblivých výtrusů - oogamií na vysoké úrovní -výskyt : na skalách, v tepl. mořích, ojediněle sladké vody, potoky, vlhká půda -využití : pokrmy (Asie), zdroj léčivých látek vytváření agaru v mikrobiologii - vylouhováním stélky Gelídia přísada při výrobě -zástupci : potěrka - horské potoky oddělení : HNĚDÉ ŘASY =Chromophyta - chlorofyly a, c, - karoten, xantofyly (hnědý fukoxantin) -zásobní látky : polysacharidy (chryzolaminarin, laminarin), někdy olej - buňky s 1 nebo 2 bičíky - jeden výrazně delší tř : ROZSIVKY =Bacillariophyceae, přes 6000 druhů - jednobuň. kokální stélka mikroskop. rozměrů; žijí jednotlivě nebo v koloniích - dvoudílná křemitá schránka - 2 miskovité překrývající se části - jejich nahromaděním vznikají váp. útvary -> hornina křemelina -rozmnož. : pohl. i nepohl. -výskyt : všechny typy vod, půda -význam : indikátory znečišť. vod, křemelina (výr. skla, filtrů, izolace) tř : CHALUHY =Phaeophyceae, nejpokročilejší - stélka mnohobuň., trichální až pletivná, makroskop. rozměrů (až 60m) - pletivné stélky - přichyceny k podkladu pomocí rhizoidů - kauloid a fyloidy - připomínají veget. orgány vyšších rostlin -rozmnož.: vegetat. (fragmentace), zoosporami, izogamií, anizogamií, oogamií - rodozměna stejnotvárná i různotvárná ( gametofyt menší než sporofyt ) - ve stélkách hromadí jód -využití : jód, hnojivo, palivo, soda, potaš; potravin. a farmaceutický průmysl -zástupci : chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus) - pobřež. zóna chlad. moří bobulák - pobřežní zóna chladných moří hroznovice - hladina oblasti Sargasového moře oddělení : KRÁSNOOČKA =Euglenophyta, 800 druhů - jednobuň. zelení bičíkovci mikroskop. rozměrů, monadoidní stélka - 1 nebo 2 bičíky na přední straně - chlorofyly a, b, - karoten, xantofyly -> vždy zelené - světločivná skvrna při bázi bičíku, pulsující vakuoly - na povrchu buňky periplast = pevný plazmatický obal -výživa : autotrof., heterotrof. i mixotof.; zásob. látkou je paramylon -rozmnož. : podélným dělením -výskyt : sladké vody (ve znečištěných vodách samočistící proces) -zástupci : krásnoočko - nejasný původ oddělení : ZELENÉ ŘASY =Chlorophyta, předchůdci vyšších rostlin - všechny druhy stélek - chlorofyly a, b; zásobní látka škrob tř : ZELENIVKY (=Chlorophyceae) -rozmnož. : dělením buněk, nepohl. výtrusy, pohlavně, fragmentací -zástupci : zelenivka váleč - složité kolonie zrněnka řetízovka - ploché kolonie žabí vlas kadeřnatka tř : SPÁJIVKY (=Conjugatophyceae) - jednobuň. i mnohobuň., nemají bičíky -rozmnož. : 1)konjugace = spájení - vznik spájivého výtrusu -zygospory ze 2 buněk 2)nepohlavní -zástupci : šroubatka tř : PAROŽNATKY (=Charophyceae) - nejvyvinutější, připomínají přesličky - mají rhizoidy, kauloid, fyloid -zástupci : parožnatka

Témata, do kterých materiál patří