Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21, Soustava cévní

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (380,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21, Soustava cévní TĚLNÍ TEKUTINY = roztoky org. a anorg. látek - základní složkou voda (u dospělého jedince 60%, u novorozence 70% a více) a)intracelulární = nitrobuněčné (ICT) - cca 28 l (40% tělesné hmotn.), obsahuje iontyK+,Mg2+,PO43-- b)extracelulární = mimobuněčné (ECT) - cca 14 l (20% těl. hmot., u novoroz. 45%), obsahuje iontyNa+,Ca2+,Cl-,HCO3- -cévní:krev,lymfa (vzniká z tkáň. moku) -mimo cévní:tkáňový mok (tráv. šťávy, mozkomíšní mok, ...) 1, TKÁŇOVÝ MOK -obklopuje buňky tkání -funkce: výměna živin mezi buňkami a krví - neobsahuje bílkoviny - vzniká z krve (krevní plazmy) - z něj vzniká míza 2, MÍZA -nažloutlá kapalina proudící v mízních cévách, které tvoří mízní soustavu - funkce: obranyschopnost organismu - vzniká z tkáňového moku 3, KREV = červená neprůhledná a vazká tekutina - v těle5-6 litrů, 8-9 % hmotnosti (u ženy méně) - denně vznikne50 ml krve, ročně 18 litrů - probíhá v uzavřené soustavě cév (tepny, žíly, vlásečnice) -funkce: 1) vedení dýchacích plynů 2) přívod živin do tkání, odvod zplodin metabolismu 3) obranyschopnost organismu - bílé krvinky 4) udržování stálé tělesné teploty 5) rozvod vitamínů a hormonů -2 složky: a)krevní plazma -55 % b)krevní buňky -45 % - hematokrit = poměr mezi objemem plazmy a krvinek - 54 % plazma,59 % plazma a)krevní plazma = krev bez krevních buněk, tekutá složka - nažloutlá, asi 3 litry - anorg. látky: voda (90%), ionty Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, HCO3- - určují i pH krve (7,4) a osmotický tlak (díky disociaci solí) - pH menší než 7 a větší 7,8 => smrt - při ztrátě krve lze použít fyziologický roztok 0,9 % NaCl -org. látky (9%): a) bílkoviny - udržují osm. tlak, poutají vodu, vážou l. nerozp. ve vodě, napomáhají srážení krve a imunitě, vytvářejí energetickou zásobu (užívá se při hladovění) -albuminy (transportní bílkoviny),globuliny,fibrinogen,protrombin b) glukóza - ovlivněno inzulínem a glukagonem - živinou pro všechny b., jediná pro nervové buňky c) mastné kyseliny d) hormony, vitamíny, barviva b)krevní buňky I.Červené krvinky = erytrocyty -u savců - kruhovité, tvar piškotku - tvorba v červené kostní dřeni - potřeba přísun bílkovin, Fe a vitamínu B12 - citlivé na chemikálie, záření a destilovanou vodu -bezjaderné => krátká životnost (120 dnů) - vychytány fagocyt. buňkami ve slezině a játrech (retikuloendotel. soust.) - enzymat. rozloženy (hem rozklad na žlučová barviva) - velký objem, aby mohli navázat O2 - muž 5,5 mil. / 1 mm3, žena 4,8 mil. / 1 mm3 - tvořeny ze 60 % vodou a z 40 % sušinou - ta obsahuje hemoglobin (265 mil. molekul) ∙Hemoglobin -2 části: ∙globin - bílkovinná část ∙hem - nebílkovinná část - obsahuje Fe2+ - 4 pyrolová jádra -fce : přenos O2 - Hmg + O2 <===> OxyHmg přenos CO2 - Hmg + CO ===> karbonyl (karbonylHmg) - skoro nevratná reakce - Fe2+ může přejít v Fe3+ => methemoglobin - nepřenáší O2 =>otrava - jde z části zpět k tvorbě erytrocytů, zčásti do žlučových barviv (bilirubin) - onemocnění -hemolýza - zduření a praskání erytrocytů pohlcováním vody z hypot. prostředí (dest. voda) - také při příjmu jedů (hadí), vys. teplota, třepání ve zkumavce, v tuk. rozp. -anemie - chudokrevnost - krevní sedimentace - krev musí být nesrážlivá = rychlost klesání erytrocytů na dno zkumavky - závisí na kvalitě plazmy, zvyšuje se s přítomností protilátek (inf. o průběhu nemoci) -zdravý člověk: 2 - 5 mm / hod, 3 - 8 mm / hod -nemocný člověk: 20,5 mm / hod II.Bílé krvinky = leukocyty - jaderné buňky, v krvi je jich 4-10 tis. / mm3 krve - tvoří se v kostní dřeni,zajišťují imunitu organismu -5 typů: a)granulocyty - v plazmě jsou vidět zrníčka - rozdělujeme je podle chování v přítomnosti barviv - mají jinou funkci 1) neutrofilní (56-64%) – nejpočetnější, fagocytující, první obranná linie těla 2) eozinofilní (1-3%) - jejich počet stoupá při alergických a parazitárních onemocněních 3) bazofilní (1%) – produkují látky s vazodilatačním (rozšiřují průměr cév) aantikoagulačním (protisrážlivým) účinkem bakterie leukocyt Fagocytóza bakterie neutrofilním leukocytem b)agranulocyty - nemají zrníčka 1) lymfocyty (24-40%) – význam v imunitním systému 2) monocyty (3-8%) – ve tkáních jako jsou lymfatické uzliny, roztroušeny všude v okolí, kde hrozí infekce (plíce, vazivo, v okolí trávicí trubice), největší s lymfocytů, - onemocnění - leukopenie - stabilně málo bílých krvinek - leukocytóza - stabilně hodně bílých krvinek - leukémie = “rakovina krve” - zmnožení bílých krvinek na nefunkční III.Krevní destičky = trombocyty - úlomky buněk - vznikají v kostní dřeni, žijí pouze několik dní - je jich 200-300 tis. / mm3 krve - onemocnění: trombopenie - menší množství krevních destiček Srážení krve (hemostáza, hemokoagulace) = obrana organismu proti vykrvácení, dojde k němu kdykoliv krev opustí krevní řečiště - průběh: 1, zúží se céva (aby procházelo méně krve) díky uvolňováníserotoninu 2, hromadí setrombocyty => rozpadnou se, vytváří zátku (dočasná) 3, obsahují různé koagulační faktory nutné pro srážení krve 4, přeměna rozpustné bílkovinyfibrinogenu na nerozpustnýfibrin, který vytvoří síť dlouhých vláken 5, zachycení krevních buněk na fibrinové síti =>„krevní koláč“ - vytlačí tekutinu (krevní sérum= krevní plazma bez fibrinogenu) => vznikástrup - onemocnění: -hemofilie = krevní nesrážlivost - dědičná - chybí 1 z faktorů (vit. K, Ca2+, ....) -trombóza - vznik sraž. uvnitř neporaněných cév => ucpání (embolie) => někdy smrt -protisrážlivé faktory - přirozeně (heparin, plazmin), léky (kumarin) Krevní skupiny - objevili Landsteiner, Jánský - ABO systém -krvinky obsahujíantigeny (=aglutinogeny, = látka shlukovatelná) -plazma obsahujeprotilátky (=aglutininy, = látka shlukující) - při setkání s antigenem - shluknutí - podle přítomnosti antigenu v membránách erytrocytů rozlišujeme4 skupiny: Označení krevní skupiny Aglutinogen Aglutinin Skupina A A anti-B Skupina B B anti-A Skupina AB A a B - Skupina 0 - anti-A a anti-B - existují různé podskupiny - krevní skupina je stálá po celý život (u nás nejvíce A), dědí se - kromě antigenů A a B mohou existovat na membránách erytrocyt

Témata, do kterých materiál patří