Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16. Původ a vývoj člověka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,59 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. MAT. OTÁZKA Původ a vývoj člověka Fylogenetický vývoj primátů směrem k člověku: První primáti – před 75 mil. let odštěpování větví, větev vedoucí k člověku se oddělila před 40 mil. let před 20 mil. let se vývoj dělí na skupiny: žijící v pralesích a žijící v travnatých stepích (pláních) ze skupiny žijící v pralese se vyvinuli lidoopi, ze druhé skupiny se vyvinul člověk  člověk se nevyvinul z opice! Shodné znaky člověka s lidoopy: základní stavební plán těla stejný počet kostí, zubů a svalů nehty na prstech (nehetnatci) stejný počet mléčných žláz (1 pár) velmi podobná stavba mozku redukce ocasu, vznik kostrče appendix společné nemoci Výhradně lidské znaky: souvisejí se změnou způsobu života vzpřímení postavy a chůze po zadních končetinách pracovní schopnost ruky zdokonalování rozumových schopností palec u nohy se přimyká k ostatním prstům – není v opozici změna chodidla – podélná a příčná klenba – tlumí nárazy při chůzi a běhu esovitě prohnutá páteř velmi široké a ploché pánevní kosti (při vzpřímení postavy se dostává do horizontální polohy) – odlehčuje tělu od váhy orgánů, rozkládá ji na váhu dolních končetin široká ruka, palec v opozici – přesná práce palce s ukazovákem obličejová část v porovnání s mozkovou částí je poměrně malá čelisti nevystupují dopředu žlábek na horním rtu – schopnost artikulace změna zubního oblouku – parabolický zubní oblouk špičáky nevystupují nad úroveň ostatních zubů spodní čelist vytváří bradový výběžek – souvisí s polohou jazyka v dutině ústní – artikulace na lebce nejsou nadočnicové oblouky na spodku lebky týlní otvor (prochází jím mícha) – opice mají týlní otvor zezadu (rozdíl: vzpřímená chůze po dvou končetinách) rozvíjí se mozková část lebky objem mozkovny: člověk 1300 ml, lidoop 500 ml hmotnost mozku: člověk cca 1300 g, lidoop 0,5 kg Vývoj člověka: 1 fáze:hominizace – postupné vvíjení lidských znaků rod: Ramapithecus – před 13 – 14 mil. let někteří vědci řadí Ramapithecy k větvi vedoucí k orangutanům rod: Australopithecus – před 1 – 5 mil. let Spousta druhů – Africanus, Robustus,… Výchozí druh vedoucí k vývoji člověka: Australopithecus ramidus Zbytky nalezeny v Etiopii Váha: 34 – 45 kg, výška: 145 cm, objem mozkovny: 300 ml Vzpřímená postava, ruce stále používal ke šplhání Žil na pomezí stepi a pralesa Zpočátku rostlinná potrava, pak smíšená – schopnost lovit, používat nástroje, neuměli je vyrábět! 2. fáze: sapientace – rozvoj rozumových schopností - probíhala ve čtvrtohorách - orientace na smíšenou stravu - schopnost lovu, výroby nástrojů, lsti při lovu (pasti, jámy,..) Druh: Homo habilis (člověk zručný) Nejčastější nálezy z východní Afriky (Tanzánie) Výška: 120 – 140 cm, váza 40 kg Objem mozkovny se oproti australopithecům podstatně zvýšil (500 – 600 ml) Naprosto vzpřímená postava Palec na ruce se dostává do opozice k ostatním prstům Lidský chrup Vznik nožních klenb Žil v tlupách, vyráběl nástroje (kamenné, vzácně kostěnné) Druh: Homo erectus (člověk vzpřímený) Nálezy v Asii (Čína, Jáva) Na našem území pravděpodobně vůbec nežil Žil před 1,8 – 1,6 mil. let Výška: 160 cm, objem mozkovny: 800 – 1200 ml Výrazné nadočnicové oblouky, placaté čelo Stále nevyvinutý bradový výběžek Žil v tlupách, byl aktivní lovec, dokázal vyrábět nástroje, využívat oheň (neuměl ho rozdělat) Rozvíjení dorozumívací schopnosti – posunky, skřeky, stále ne artikulovaná řeč Druh: Homo sapiens (člověk moudrý) Rozvíjel se v různých místech světa (Austrálie, Amerika) Spousta poddruhů: Homo sapiens neandhertalis – třetí meziledová doba Hojně na našem území (Moravský kras) Výška: 170 – 175 cm Výrazné nadočnicové oblouky Mozkovna 1700 ml Žije v tlupách, v jeskyních, udržuje společenské zvyky Rituální chování (uctívání, pohřbívání) Zdokonalení dorozumívací schopnosti Druh: Homo sapiens sapiens (člověk dnešního typu) Vyvinul se z neandrtálce před 40 000 lety Podstatně více nalezišť (Francie, Čechy – Předměstí u Přerova, Moravský kras, Koněpruské jeskyně) Zpočátku aktivní lovec, sbíral rostlinné plody (doba kamenná), později přecházel k pastevectví a zemědělství (doba bronzová, železná) Velká mozkovna, bradový výběžek – artikulovaná řeč, mizí nadočnicové oblouky Společenský život – stavění chýší, rozdělávání ohně, pohřbívání, uctívání, umělecká tvorba (sošky, malby) Kult uznávání ženy (matriarchát) – Věstonická Venuše Začala se rozvíjet řemesla, obchod… Lidské rasy: rasa – velká skupina lidí s podobnými dědičnými vlastnostmi těla začaly vznikat před 100 000 lety podle toho, kde lidé žili rasy byly daleko od sebe, nemísily se bílá rasa (europoidní), černá rasa (negroidní), žlutá rasa (mongoloidní) europoidní rasa – oblast s mírným až chladnějším podnebím úzký nos, malé nosní otvory negroidní rasa – žili na stepích intenzivní sluneční záření vyvíjí se pigment široký nos, velké nosní dutiny mongoloidní rasa – původně žili v tropických pralesích široký nos není známo, proč došlo k zúžení očí každá rasa má charakteristický průřez vlasů a chlupů: mongoloidní – oválný negroidní – ledvinovitý europoidní - kruhový

Témata, do kterých materiál patří