Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11 _ rasy, mechorosty, kapradorosty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (196,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11. Řasy, mechorosty, kapraďorosty ROSTLINY fotoautotrofní organismy s chloroplastyzásobní látkou škrob Obecná charakteristika nižších rostlin vývojově staršíeukariotníautotrofníchlorofylnemají cévní svazkynemají průduchynemají pravá pletiva (pouze srostlé hluky buněk)metageneze - převládá gametofytní generacetĕlo tvořístélka – tělo není rozlišené na jednotlivé rostlinné orgány (stonek, kořen, list…): kokální, anaerobní, monádoidní, bičíkatá, vícebuněčná: trichální,sifonokladální funkci podobnou těmto orgánům plní: rhizoid = kořínek kauloid = “stonek” stélky fyloid= lísky stélky oddělení: ruduchyzelené řasy – třídy: zelenivky, spájivky, parožnatky… Obecná charakteristika vyšších rostlin rodozměna (metageneze) – převládá sporofyt, u vyvinutějších rostlin gametofyt zcela potlačenaž na mechorosty majívodivá pletiva, mají pravá pletiva (vodivá, krycí, zpevňovací)tělo(= kormus) rozlišené naorgány: kořen, stonek, list, reprodukční orgánypokožka s průduchy oddělení: ryniofytymechorostyplavuněpřesličkykapradinyrostliny lyginodendrovécykasyjinanyjehličnanykrytosemenné Životní cykly mechorostů a kapraďorostů (gametofyt a sporofyt) Mechorosty:Rodozměna (střídánípohlavní a nepohlavní generace – gametofytu a sporofytu) gametofyt: v životním cyklu převažuje haploidní vyvíjí se z haplodního výtrusu, prvně z něj vyrůstá prvoklíček z prvoklíčku se vyvíjí dospělý gametofyt s gametangii: pelatky – samčí (pohyblivé spermatozoidy) zárodečníky – samičí, obsahují po 1 vaječné bunce splynutím pelatek a vajíček v zárodečníku vzniká diploidní zygota sporofyt: diploidní vyrůstá ze zygoty, tvořen nohou, štětem a tobolkou z těch vyrůstá gametofyt Kapraďorosty: = plavuně, přesličky, kapradiny gametofyt: z haploidního výtrusu vyrůstáprokel, který se vyvíjí v gametofyt (rostlina může mít 2 typy výtrusnic: mikrosporofyly samčí a megasporofyly samičí) gametofyt nese gametangia – zárodečníky a pelatky po splynutí spermatozoidu s oosférou vzniká zygota sporofyt: ze zygoty vyrůstá celá rostlina, která nese na spodních stranách listů výtrusnice z výtrusnic vypadávají haploidní výtrusy, ze kterých vyrůstá gametofyt Systém řas, mechorostů a kapraďorostů Řasy – především ve vodním prostředí (na suchu jen jednobuněční jedinci) typy stélek: bičíkatá stélka: kapkovitý tvar, povrch kryt buněčnou stěnou, dva stejně dlouhé bičíky umožňují pohyb stigma = světločivná skrvna pyrenoid = těleso obsahující důlěžité fotosyntetické enzymy pulsující vakuoly slouží k vylučování vody měňavkovitá stélka: nemá pevnou buněčnou stěnu, což umožňuje tvorbu panožek kapsální stélka: buňky žijí ve slizové kolonii, v průběhu života jim narůstají bičíky a pohybují se, ke konci životního cyklu se opět usazují a rozmnožují kokální stélka: kulovitá stélka s pevnou buněčnou stěnou vláknitá stélka: složitá mnohobuněčná stavba z množstvím modifikací (např. mnohojaderné buňky žabího vlasu) trubicovitá stélka: tvar vlákna, ale bez přehrádek (de facto jednobuněčná) pletivná stélka: stélka podobná stélce mechorostů, zřetělně rozdělena v kauloid, rhizoid a fyloidy řasy Ruduchy = červené řasy obsahují červená barviva fykobiliny, chlorofyl a + b porphyra = významná řasa, častá konzumace (Japonsko) používají se k přípravěagaru(polysacharid)(rod Gelidium) – potravinářství, živná půda při pěstování mikroorganismů puchratka kadeřavá, potěrka hnědé řasy dnes řazeny do chromista chaluhy (chaluha bublinatá), velmi dobře vyditelné obsahují kromě chlorofylů take hnědé pigmenty probíhá u nich rodozměna tvoří gely podobné agaru (algináty) zelené řasy: mají všechny možné druhy stélek, obsahují chlorofyl A a B (podobně jako cévnaté rostliny) kolonie = soubor buněk, držících pohromadě slizovým obalem a patřící k jedné nebo několika generacím cenobium = složitější buněčné soubory, pravidelně uspořádané, všchny b. z jedné generace, útvar na pomezí jednob. a mnohob. váleč koulivý (cenobiumnejvíce dokonalé v uspořádání)¨ zrněnka – jednub. suchozemská řasa Mechorosty bez pravých vodivých pletiv – někdy řazeny do nižších rostlin suchozemské, ale částečně závislé na vodním prostředí nevyvinuté cévní svazky → malé rozměry (netransportují živiny na velké vzdálenosti) metageneze: převažuje gametofyt, sporofyt vyrůstá na gametofytu, závislý, nefotosyntetizujícíJátrovky: obsahují sterilní buňky –mrštníky, které pomáhají šíření haploidních spor porostnice mnohotvárnáMechy: bez mrštníků, tobolka je kryta čepičkou rašeliníky: bez kořínků, neukončený růst (dolní vrstvy odumírají a tvoří rašelinu) – typický ekosystém rašeliniště speciální buňky schopné naplnit se vodou – velmi savé měřík, ploník, bělomech sivý, dvouhrotec chvostnatý Kapraďorosty pravá vodivá pletiva diferenciované tělo: stonek, kořen, listopad metageneze: převažuje sporofyt - na rozdíl od mechorostů už autonomní, schopný fotosyntézy gametofyt = prokel – srdcovitý tvar, drobný, na něm gametangia (pelatky, zárodečníky)…Plavuně: stálezelené rostliny s vidličnatým větvenímplavuň vidlačkaPřesličky: plazivý oddenek, článkovaná lodyha s malými asimilačními lístky v přeslenitém postavení výtrusné listy vyrůstají v přeslenu a tvoří šistici na vrcholu rostliny sporangia s mrštníky obsahují oxid křemičitý (inkruze) – křehkost, lámavost přeslička rolní: z proklu vyrůstá oddenek → pravá lodyha (hnědá) → spory → prokel → letní lodyha (zelená, fotosyntetizující)Kapradiny: vytrvalé byliny nebo dřeviny nečlánkovaný oddenek, ze kterého vyrůstají listy, které jsou v mládí stočené na spodní straně listů jsou sporangia, která se sdružují do výtrusných kupek výtrusnice se otevírají pomocí prstence buněk s různě tlustými stěnami na základě turgoru většinou žijí na stinných, vlhkých stanovištích kapraď samec, hasivka orličí, křídelnice, nepukalka (vodní), parožnatka Ekologicky a hospodářsky významné druhy řasy: tvorba agaru a alginátů: ruduchy - rod gelidium hnědé řasykonzumace: chaluha bublinatá, porost locikový (mořský salát) mechy: tvorba rašeliny a vytváření ekosystémů: rašeliník řešetlákový, jednak tvoří samostatný ekosystém, jednak má rašelina prům

Témata, do kterých materiál patří