Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Clenovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13.Členovci Biologie, systematika a význam jednotlivých skupin členovců, jejich společné znaky a příbuzenské evoluční vazby. kmen DRÁPKOVCI na jižní polokouli přechod mezi členovci a kroužkovci exoskelet (kutikula) – vnější kostra otevřená cévní soustava slinami dokáží znemožnit pohyb (dravci) ČLENOVCI (Athropoda) až 90 % množství kmenůžijí ve všech prostředích, dobrá velikost, nejvíce žili v prvohoráchvyvinuli se z mnohoštětinatcůz parapodií – končetiny (parapodia = párové výběžky, které vyrůstají na tělních článcích, obsahují štětinky)tělo tvoří: hlava ( cephalon) Hruď (thorax) Zadeček (abdomen) článkovité končetiny – navzájem kloubně spojeny, původně byly na každém článku, postupně vymizely nebo se přeměnily na kusadla, snovací bradavky,… u některých druhů se mohou jednotlivé části těla srůstat nebo se dál členit typHERERONOMNÍ SEGMENTACE těla i končetin = různě velké články, jednotlivé články srůstají v jednotlivé oddíly články splývají dohromady – jedna velká tělní dutina -mixocoelpovrch těla – pevná blána (kutikula) – tvořena chitinem (nepropustná pro H2O, plyny), tvoří pevnou kostru – na ní se upínají svaly v rámci chitinového krunýře – vytvořené blanky, které usnadňují pohybsvlékání krunýře (svlečený – zranitelný, intenzivně roste)vzdušnice – zajišťují přísun kyslíkuhormony – antagonisté egdyson – svlékací hormon – svlečení staré kutikuly juvenilní (neotenin) – udržuje stadium nesvlékání kutikuly – po svlečení rychle vyroste, než ztvrdne nová kutikulanervová soustava – gangliová – koncentrace nervových buněk v hlavové části, nadjícnové ganglium – „primitivní mozek“ CEFALIZACE – posouvání nervové soustavy do hlavové části (cefalom = hlava)cévní soustava – otevřená, srdce je ve hřbetní části těla a je upnuté na svaly, hemolymfa se do srdce dostává otvor (ostiemi), srdce vypuzuje krev do hlavové částipohlavní soustava – gonochoristé, často s nepřímým vývojem Podkmen: TrojlaločnatciPodkmen: KlepítkatciPodkmen: KorýšiPodkmen: Vzdušnicovci podkmen: Trojlaločnatci vymřelí mořští živočichové, vymřeli v permuprvohory – období siluruaž 70 cm, draví, ale většina se živila detritem (odumřelé org.)první pár končetin přeměněn v tykadlavýchozí evoluční typ pro klepítkatcetvoří jedinou třídu: TrilobitéJoachym Barrande – zkoumal trilobityBarrandien- oblast, ve které se nacházejí zkameněliny podkmen: KLEPÍTKATCI Klepítka (CHELICERY) – přeměněný 1. pár končetin fce- příjem a chytání potravyMakadla (PEDIPALPY) – přeměněný 2. pár končetin fce- hmatová4. páry kráčivých končetinStavba těla hlavohruď zadeček (zadeček a hlavohruď spojuje Stopka) - nečlánkovaný 4 páry kráčivých končetin – 8 článků třída: Hrotnatci (ostrorepi) hrot na zadní části těla – bodec (telson) – asi k pohybu a převrácení, dříve na výrobu šípůmořští živočichové – v bahně na dně mělkých mořízploštělé tělo kryté krunýřem, dravci, končetiny i na zadkuvětšina vyhynulých, živoucí fosílievajíčka kladou na mělčinu, nepřímý vývoj, larva vypadá jako trilobitOstrorep americký – mexický záliv třída: PAVOUKOVCI (Arachnoida) jako první přešli s měkkýši na souš, dýchají vzdušný kyslík (i vodní – nemusí se vynořovat) plicní vaky – tenké prokrvené lupínky, kyslík vstupuje difuzí, štíři a pavoucivzdušnice z chitinu – na povrch těla jdou otvory – stigmata, otvory dokážou zavřít, takže vydrží v suchu – sekáčipovrchem těla, roztoči vývoj přímý, gonochoristé Řád: pavouciŘád: sekáčiŘád: štírciŘád: štířiŘád: roztoči řád: PAVOUCI (araneida) Stavba těla: Hlavohruď - 8 jednoduchých oček, se zadečkem spojena stopkou klepítka – chelicery – v hlavové části duté - vyúsťuje jedová žláza > každý pavouk je jedovatý, mimotělní trávení pedipalpy – kratší než kráčivá končetina makadla – u samečků – pomocný pářící orgán =GONOPODY - přidržuje si samičku Zadeček – nečlánkovaný, vyplněný vajíčky snovací bradavky- snovací tekutina- na vzduchu tuhne ->kokony, sítě – použití na chytání ryb a neprůstřelné vesty 4 páry kráčivých končetin - zakončeny háčky (lépe se pohybují po síti), vychází z hlavohrudipovrch těla – jednovrstevná pokožka – kutikula- chitinsvalovina – příčně pruhovanápavoučí farmy – nesmí se jich chovat hodně nebo se požírajícévní soustava –OTEVŘENÁ značně redukovaná skládá se ze srdce –

Témata, do kterých materiál patří