Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nahosemenné

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

NAHOSEMENNÉ Převaha sporofytu nad gametofytemGametofyt součástí sporofytunedokonalá ochrana vajíček - vyrůstají na bázi nebo na okraji plochých plodolistův druhotném dřevě – pouze cévicevývojově navazují na ryniofytyprastará část vyhynulých nahosemenných rostlin se označovala jako prvosemenné rostliny Oddělení: ROSTLINY LYGINODENDROVÉ vzhled stromovitých kapradin velké listy vzhledu kapradinových vějířů, bohatě zpeřenéVyvíjeli se v karbonu, permumikrosporangia nahloučena do hroznovitých útvarůvajíčka uzavřena v kupulovitém útvaru Oddělení: CYKASY dřeviny, většinou stromovitého vzrůstu listy obvykle zpeřené, nahloučené na vrcholuk2 kmene jednodomé, dvoudomésamičí plodolisty (megasporofyly) + samčí tyčinky (mikrosporofyly) tvoří souborynejvíce se rozvíjely ve druhohorách;dnes tropy a subtropy, u nás v květinářstvích původem asi z rostlin lyginodendrových Oddělení: JINANY Listy ve svazečcích, na brachyblastech (koncové větvičky) vějířovitá vidličnatá žilnatinaobjevují se v permu, druhohoráchMIKROSPOROFYLY (TYČINKY):se 2 mikrosporangiisestavené spirálněuvnitř spermatozoidy s mnoha brvamiMEGASPOROFYLY (PLODOLISTY):na jednotlivých větevních stopkáchna každé jsou 2 vajíčkaze 2 vajíček se však jen v jediné vyvíjí v semeno Oddělení: JEHLIČNANY mikrosporofyly a megasporofyly tvoří oddělené šištice druhy jednodomé i dvoudomé SAMČÍ ŠIŠTICE:soubor mnoha tyčinek uspořádaných na vřetenu samčí šištice do šrouboviceTYČINKA:krátká plochá nitka 2 prašná pouzdra (výtrusnice)v prašném zrnu2 diploidní mateřské buňkypylových zrn každá mateřská buňka se meiózou dělí za vzniku 4 haploidních pylových zrn (samčích mikrospor)PYLOVÉ ZRNO: (SAMČÍ MIKROSPORA)kryto dvouvrstevnou blánou – vnější exina se odchlipuje a vytváří 2 vzdušné vaky, vnitřní intinauvnitř probíhá mitóza a vzniká velká buňka vegetativní a menší generativní generativní se dělí na buňku nástěnnou a spermatogenníSEMENNÉ ŠUPINYjsou vlastně plodolistykaždá semenná šupina nese 2 nahá vajíčkaVAJÍČKA (SAMIČÍ VÝTRUSNICE):základ diploidního živného pletivav diploidním živném pletivu (nucellu) se jedna buňka nápadně zvětší meiózou a rozdělí se na 4 haploidní buňky, 3 zaniknoučtvrtá se dělí mitoticky – dá vznik samičímu prokelu – vněm se vyvinou 2 zárodečníky) OPYLENÍ - ANEMOFILIE(VĚTREM)zralé vajíčko vylučuje z klového otvoru polinační kapku na ní se zachytí pylové zrnovysycháním kapky je zrno vtaženo na povrch nucellu a otvor klový se uzavírá OPLOZENÍ:exina pylového zrna praskáintina vyklíčí v pylovou láčku prorůstá nucellem k zárodečníkuv pylové láčce se generativní buňka mitoticky rozdělí na buňku nástěnnou a buňku spermatogenníspermatogenní buňka se dál dělí za vzniku 2 buněk spermatickýchmizí: jádro vegetativní buňky, nástěnná buňka, jedna ze spermatických buněkspermatická buňka oplodní vaječnou buňku v zárodečníkuvzniká diploidní zygota

Témata, do kterých materiál patří