Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dýchací soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,92 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fyziologie – dýchací soustava - Zprostředkovávávýměnu plynů meziorganismem a vnějším prostředím - Transport dýchacích plynů je uskutečněn díky -dýchacímu a oběhovému systému - Vdechem je přijímánkyslík - Výdechem je z organismu uvolňovánoxid uhličitý a vodní páry Dýchání = výměna plynůdochází k ní v plicních sklípcích Rozdělení: Zevní dýchání– plicní - Výměna dýchacích plynů mezikrví a plícemi - K výměně dochází v plicních sklípcích =alveoly -Vdechovaný vzduch – 21% O2, 0,03% CO2 - Vydechovaný vzduch –alveolární – 14% O2, 5% CO2 Vnitřní dýchání - Výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezikrví a tkáněmi - Umužů převažujebřišní typ dýchání Přenos kyslíku - Je zprostředkováván hemoglobinem Hemoglobin = červené krevní barvivo, Hb - Přistoupajícím tlaku kyslíku se váže kyslík na hemoglobin vznikádioxygenhemoglobin S klesajícím se tlakem se uvolňuje - Ve 100 cm3 krve je cca16 g hemoglobinu, ten je schopen navázat cca20 cm3kyslíku Na 1 molekulu hemoglobinu sereverzibilně vážou4 molekuly kyslíku Přenos oxidu uhličitého - Je složitější než u kyslíku Je vázán trojím způsobem: 1) Cca5% CO2je volněrozpuštěno v krevníplazmě Obrázek1: Plicní sklípek 2) Cca10% CO2seslučuje s plazmatickými bílkovinami na karbaminové sloučeniny 3) Cca 85% CO2jedopravováno krevní plazmou ve formě HCO3- - Dýchací plyny se při vazbě na krev vzájemně ovlivňují větší obsahCO2v krvi napomáhá vytěsnění kyslíku z krve do tkání a naopak - CO2, který vzniká při dýchání v tkáňových buňkách, difunduje do tkáňové kapiláry zde v červených krvinkách reaguje s vodou na, ta disociuje podle rovnice: - vystupuje z krvinekdo plazmy,brání rozpuštění CO2v plazmě - V plicní kapiláře vstupujízpět do červených krvinek, reagují s protony na ta se ihned rozkládá na vodu a CO2, jenž difunduje doplicních sklípků = alveol Dýchací cesty Dutina nosní – cavum nasi - Začíná nosními dírkami, ústínozdrami (choanami) donosohltanu - Na bočních stěnách se nacházejískořepy nosní Horní dvě jsouvýběžky kosti čichové Dolní jesamostatná kost, připojená k horní čelisti - Dutina je vystlána sliznicí, krytou řasinkovým epitelem Řasinkový epitel obsahuje drobnéhlenové žlázky Sliznice a pod ní hustépleteně žilní -Vzduch se zdezbavuje prachu je zachycen řasinkovým epitelem, sytí sevodními parami, předehřívá se na prokrvené sliznici - Nosní dutina tvořívýklenky do sousedních kostí– vedlejší dutiny nosní (nosní sinusy) -Dutiny horní čelisti, dolní čelisti, klínové, čichové kosti také vystlány sliznicí Hrtan – larynx Soubor chrupavek, které jsou vzájemně pohyblivě spojeny Chrupavka štítná(cartilago thyeroieda) – největšíChrupavka prstencová(c. cricoidea) – následujícíChrupavky hlasivkové(cartilagines arytaenoideae) -2 trojboké chrupavky, nasedají na zadní stěnu předchozí - Mezi chrupavkami jsou napnutédva páry hlasivkových vazů tvoříhlasivkovou štěrbinu - Najazylce je zavěšen vazivovou blánou - Je vystlánsliznicí Příklopka hrtanová (epiglottis) – chrupavka nad chrupavkami hlasivkovými - připolykání se příklopka sklání nad vchodem do hrtanu Průdušnice - trachea - Je připojena vazivem na dolní okrajchrupavky prstencové - Délka 10-20 cm - Složena z 16-20 chrupavek, spojených vazivem - Je vystlánasliznicí, krytařasinkovým epitelem - Sestupuje do mezihrudí přepážky, vevýši 4. -5. - Hrudního obratle se štěpí na pravou a levou průdušku Průdušky – bronchi - Chrupavčité - Zanořují se do plic - Dále se větví naprůdušinky Průdušinky: - Větví se v tenkostěnné alveolární chodbičky, které se otvírají doplicních sklípků(alveoly) Plicní sklípky - Stěna plicních sklípků je tvořena jednovrstevným epitelem - Stěna je podepřena sítí jemných vazivových vláken a zevně opředena sítí jemných vazivových vláken - Ve stěnách sklípků probíhá výměna plynů celková dýchací plocha je cca 100 m2 Hlenové žlázky, řasinkový epitel Plicní ventilace = výměna alveolárního vzduchu Plíce – pulmo - Párový orgán, uložený v dutině hrudní - Vazivovoumezihrudí přepážkou (mediastinum) jsou odděleny na pravou a levou plíci - v mezihrudí přepážce je uloženosrdečník se srdcem vychýleným k levé straně Levá plíce –2 laloky Pravá plíce –3 laloky Poplicnice (pleura pulmonalis) - Kryjepovrch plic - Navnitřní stranu hrudníku přechází jakopohrudnice (pleura parietalis) Pohrudnice: - Mezi oběma blánami ještěrbina pohrudniční – je vyplněnávazkou tekutinou umožňujeklouzání blan při dýchání - V pohrudniční štěrbině je v klidutlak nižší než atmosférický - Přismrštění bránice se pohrudniční štěrbinazvětšuje a klesá v ní tlak Mechanika dýchání Hlavnívdechové svaly: Bránice (diaphragma) Zevní mezižeberní svaly - V pohrudniční štěrbině jepodtlak tlakem atmosférického vzduchu jsou plícetlačeny k hrudní stěně (pasivně sledují změny objemu hrudní dutiny) Nádech– bránice se pohybujesměrem dolu jako píst a stahem mezižeberních svalů sehrudník zvětšuje Výdech–ochabnutí bránice a mezižeberních svalů Pneumotorax – poranění pohrudniční štěrbiny zvenčí, kdy vzduch zvenčí zapříčinísmrštění plic - Počet vdechůza minutu–16 - Přikaždém vdechu a výdechu se vymění cca0,5 l vzduchuminutovýobjem dechový =8l vzduchu - Spotřeba kyslíku za minutu –250 ml - Spotřeba CO2za minutu –200 ml Mrtvý prostordýchacího systému –150 ml - V klidu je využita jenmalá část kapacity plic Po normálním vdechu jsme schopni vdechnout ještě2,5 l vzduchu Po normální výdechu jsme schopni vydechnout ještě1l - Můžeme vyměnit až4l vzduchu Vitální kapacita plic – objem vzduchu, který jsme schopni vyměnit - závisí na věku, pohlaví, trénovanosti, zdravotním stavu Vzduchu v plicních sklípcích oprotiatmosférickému vzduchu je Více CO2Méně O2 Ve vydechovaném vzduchuje oprotivdechovanému vzduchu Více CO2Méně O2 Složení vzduchu 0,03% CO221% O2 Řízení dýchacích pohybů - Je uskutečněnodýchacím centrem v prodloužené míše Dýchací centrum: - Vznikají turytmické vzruchy, které jdoumíšními nervy k dýchacím svalům - Činnost dýchacího centra jeovlivňována chemickými podnětyzměna koncentrace CO2a O2v krvi, změnou pH -chemoreceptory se nacházejí v aortě av krkavicích - Činnost dýchacího centra můžeme ovlivn

Témata, do kterých materiál patří