Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13. Clenovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- Obecná charakteristika, typické znaky kmene - Trojlaločnatci - Klepítkatci – hrotnatci a pavoukovci - Žabernatí – korýši - Vzdušnicovci – mnohonožky, stonožky, hmyz (stavba těla, třídění, proměna dokonalá a nedokonalá)
13. Členovci Zařazení: TriblastikaEcdysozoa = prvoústíPanarthropoda Želvušky, drápkovci Obecná charakteristika: Výskyt:všechny biotopyTělo: tvořeno články (heteronomní =rozrůzněné,navzájem se liší velikostí i tvarem a neobsahují stejné orgány); rozlišeno nahlavu,hruď azadeček(nebo: hlavohruď + zadeček; hlava + trup; jeden celek)Vývoj křídel, smyslových orgánů, pohybových orgánůHlavní poznávací znak: článkované výběžky =končetiny, někdytykadla,makadla a jiné orgányPokryv těla: jednovrstevnápokožka (epidermis) akutikula =>vyztužena chitinem =>chitinový krunýř (funkce: ochrana těla – zpevněno CaCO3, hlavní opora těla – vnější kostra = exoskelet) svlékání (ekdyse) <= pevný krunýř neumožňuje plynulé zvětšování těla; starý krunýř se oddělí od epidermisu, živočich se z něj svleče, zvětší se (zpravidla nasáváním vody z okolí) a postupně nad epidermisem vznikne krunýř nový; hormony: ekdyzon (urychluje svlékání) neotenin (zastavuje svlékání)Pohyb:svaly(upevněny na vnější kostru), vývoj příčně pruhovaného svalstva (unavitelné)Trávicí soustava: trávicí trubice rozlišena na několik úseků; ústní ústrojí (přeměněné končetiny), slinné žláz y (umožňuje suchozemským členovcům příjem suché potravy)Dýchací soustava: žábry – korýši; plicní vaky (vchlípené žábry) – pavoukovci; vzdušnice (tracheje), stigma (průduch), intima (chitinová výztuž)Cévnísoustava: otevřená soustava; trubicovité nebovakovité srdce v osrdečníku na hřbetní straně; hemolymfa proudí směrem k hlavě (nepodílí se na transportu dýchacích plynů)Vylučovací soustava: nefridie:vyústění u bázekyčelních žláz (pavoukovci)nebo tykadlové žlázy (korýši); malpighické trubice: vyústění dostřeva (stonožkovci, hmyz)Nervová soustava: umístěnav břišní části těla; žebříčková (centrum = mozkové ganglium), uzlinová (v každém článku pár uzlin spojené svazky nervových vláken, uzliny nejsou stejně velké – největší v hlavě, k zadečku se zmenšují) => centralizace nervové soustavySmyslový soustava: většinou na hlavě, vznik přeměnou končetin, tykadla(čichová a hmatová funkce), makadla (chuťová funkce), složené oči (mozaikové vidění, z oček =omatidií), jednoduché oči (=ocelli), senzily (= smyslové brvy)Rozmnožovací soustava: rozlišená pohlaví =gonochorismus; pohlavní rozmnožování (pohlavní chování, páření, péče o potomky); pohlavní dimorfismus; proměna dokonalá proměna nedokonalá Systém členovců: TrojlaločnatciKlepítkatci – hrotnatci a pavoukovci (pavouci, sekáči, štíři, štírci, roztoči)Žabernatí (= korýši) – lupenonožci, kapřivci, buchanky, rakovci (desetinozí, různonozí, stejnonozí)Vzdušnicovci – mnohonožky, stonožky, hmyz Trojlaločnatci: Vývojově nejstarší členovci, dnes již vyhynulí (v prvohorních mořích, vývoj v siluru)Zkameněliny (ve středních Čechách – Barrandien); vznik zkameněliny: úmrtí, překryv sedimentem, mineralizace, erozeTělo rozčleněno: 3 podélné úseky (laloky), 3 příčné části (hlava + hruď + zadeček) Klepítkatci: tělo tvoří hlavohruď = cephalothorax 6 párů končetin 1. chelicery = klepítka 2. pedipalpy = makadla 3. - 6. kráčivé nohy zadeček = abdomen samostatný, nečlánkovaný bez kráčivých končetin, nebo s přeměněnými končetinami pro jinou funkci gonochoristéTřída: Hrotnatci (Merostomata): velmi stará skupina, podobají se trilobitům; mořští (žábry), zadeček zakončený silným hrotem, nemají makadla Kyjonožci: vyhynulý Ostrorepizástupci:Ostrorep americký,Ostrorep moluckýTřída: Pavoukovci (Arachnida): nejstarší suchozemští zástupci, výskyt všude kromě Antarktidy zadeček bez končetin TS – mimotělní trávení DS – přeměna žaber na plicní vaky, vznik vzdušnic VS: malpighiho žlázy smysly – jednoduché oči řád: pavouci (Araneae) hlavohruď k zadečku připojena stopkou do chelicer ústí jedová žláza na břišní straně zadečku vyúsťují snovací žlázy, které produkují tekutinu, která na vzduchu tuhne a slouží k tkaní sítí občas zásnubní chování – manželský kanibalismus samička obalí vajíčka do kokonu častá péče o potomstvo zástupci – čeleď sklípkanovití – sklípkan huňatý snovačovití – snovačka jedovatá – „černá vdova“ pokoutníkovití – pokoutník domácí vodouchovití – vodouch stříbřitý slíďák hajní, křižák obecný, běžník květomilný řád: sekáči (Opiliones) tělo tvoří zdánlivě jeden celek, bez jedových a slinných žláz dlouhé končetiny, které mohou odloučit = autotomie netvoří pavučiny dravci zástupci – sekáč domácí, sekáč rohatý, klepítník karpatský, plošík malý řád: štíři (Scorpiones) noční dravci suché oblasti, subtropy tělo kryto silným chitinovým krunýřem, na zadečku mají jedovatý hrot, mohutná makadla = klepeta vejcorodí i živorodí o mláďata pečují, samice je nosí na těle, zásnubní tance – přenos spermatoforu do pohlavních cest samice zástupci – štír středomořský, štír kýlnatý, veleštír obrovský řád: štírci (Pseudoscorpiones) žijí v mechu, hlíně, ale i ve skladech a domácnostech nemají jedové žlázy, potrava – hubí škodlivé roztoče, pisivky a jiný hmyz zástupci – štírek obecný, štírek knihový řád: roztoči (Ricinulei) hrudní část srůstá se zadečkem = idiosoma cizopasníci živočichů nebo rostlin chelicery přeměněny v bodavé, bodavě sací, kousací ústrojí součásti edafonu (půdní živočichové), saprofyté forézie – jeden organismus využívá druhého ke svému přemístění nepřímý vývoj, gonochoristé zástupci – klíště obecné (ústní aparát modifikován na hypostom, Hallerův orgán, protisrážecí idiotoxin, šestinohé larvy; přenašeči nemocí – encefalitida, borelióza); zákožka svrabová, roztočík včelí, čmelík kuří, ... Žabernatí: vodní živočichovétělo rozděleno na hlavu, hruď a zadeček končetiny na hlavě1. a 2. pár přeměněny v tykadla 3. až 5. pár – ústní ústrojí, 1 pár čelisti (maxily), 2 páry kusadla (mandibuly) hrudní 1. až 3. přeměněn v čelistní nožky zbytek uzpůsoben k pohybu zadečkové – různé funkcepovrch těla tvoří krunýř = carapax kutikula zadního okraje hlavy může být protažena v záhyb - hlavohrudní štít (u raka) nebo dvoudílná skořápka (u hrotnatky)dýchají žábrami nebo celým povrchem tělagonochoristé, vývin přímý (u raků) i nepřímý, péče o mláďata třída: lupenonožci žábronožky – žábro

Témata, do kterých materiál patří