Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Genetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úvod do genetiky - klony = generace vzniklé nepohlavním rozmnožováním (klonování) - základní metoda genetického výzkumu a základní šlechtitelská metoda - pohlavní buňky – gamety – nesou po jedné alele Molekulární základy dědičnosti - transferová tRNA - každá z 20 aminokyselin je kódována třemi po sobě jsoucími bázemi (triplety) označovaných jako kodon, jedna a táž aminokyselina může být kódována i několika různými kodony - uskutečňuje se ve dvou stupních – transkripce a translace - hotové vlákno mRNA se z matrice DNA uvolní, vycestuje z jádra a připojí se k ribozomu Prokaryotická buňka- přeměnní všech na produkt => uzavření operonu - manipulace s plazmidy jsou předmětem zkoumání genového inženýrství Eukaryotická bunkaDědičnost mnohobuněčného organismu => gen + činitelé prostředí = znak - analytické zpětné křížení = křížení hybrida s homozygotně recesivním zygotem 4) VOLNÁ KOMBINOVATELNOST GENŮ - prokázal, že geny ovládající se mendelisticky dědičné znaky jsou umístěny nam mmm- tento typ určení pohlaví se vyskytuje u ptáků, některých ryb a motýlů, obojživelníků a ojediněle u rostlin - znaky se častěji vyskytují u jedinců XY než u XX = plešatost a sekundární pohlavní znaky h = 1 celá proměnlivost kvantitativního znaku je způsobena genetickými faktory - složkou jsou geny v mitochondriích – chondriogeny, v plastidech – plastogeny, v vvvvvvvvvvvcytoplazmě – plazmogeny na rozdíl od genových mutací mohou být chromozomové mutace překážkou normálního průběhu meiozy a gamety jimi postižené jsou sterilní nebo vytvářejí životaneschopné zygoty - v tomto případě jsou mutace vnitřním zdrojem dědičné proměnlivosti, zvyšují přizpůsobivostf

Témata, do kterých materiál patří