Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Molekulární základy dědičnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23. Molekulární základy dědičnosti: Základní pojmy genetiky: Gen = molekula DNA, předpoklad pro určitou vlastnostGenom = soubor genů společný pro celý druhGenotyp = soubor genů (alel) daného jedinceFenotyp = soubor všech znaků organismu (daný geny i prostředím)Alela = konkrétní forma genu (např.: gen – barevný květ, alela – konkrétní barva, třeba bílá) Mendelovy zákony: Gregor Johann Mendel: 1822–1884Přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základů dědičnostiMnich v augustiánském klášteře v BrněKřížil červený a bílý hrách, předpokládal existenci genů (nazýval je „elementy“) 1. Mendelův zákon: Zákon o uniformitě kříženců v první generaciPři vzájemném křížení homozygotů (v P) nezáleží, který je dominantní a který recesivníProjeví se pouze dominantní alely, potomstvo (F1) má G i F stejné 2. Mendelův zákon: Zákon o segregaci a kombinaci v F2Segregace = rozdělení alel do pohlavních buněkKřížení vzniklých heterozygotů (F1) mezi sebouVzniká potomstvo rozdílné v G i F (G=1:2:1, F=3:1) B-křížení: Tzv. zpětné křížení – zkřížil bílou rostlinu z F2 s matkou z F1 (tedy recesivního homozygota s heterozygotem)Vznikl G i F v poměru 1:1 3. Mendelův zákon: Zákon o volné kombinovatelnosti alel (dvou nebo více genů)Vlastnosti dané více geny (např. tvar a barva květu) – zkoumá se více znakůMonohybrid = kříženec z homozygotních rodičů (dom. a rec.)Dihybrid = heterozygotní ve 2 alelových párech (tri, tetra, penta, …) Dominance, kodominance: Úplná dominance: Dominantní alela zcela potlačí recesivní aleluVe znaku se projeví pouze dominantní alela Neúplná dominance: Dominantní alela není dost silná, nepotlačí recesivní alelu úplněPříklad: z červené a bílé rostliny vznikne růžová Kodominance: Více dominantních alel, projeví se všechnyNapř. krevní skupiny, žíhané květy Dědivost krevních skupin: Dominantní: A, BRecesivní: 0 Genové interakce: Znak vzniká působením většího počtu alel – ovlivňují se navzájemKomplementarita = spolupráce (např tvorba a zpracování látky)Epistáze = potlačení jedné alely druhouDuplicitní interakce = znak je podmíněn více geny, ale k projevu stačí jen jedna dom. alelaKumulativní interakce = účinek alel se sčítá – ovlivňuje kvantitativní znakyMajorgeny = Minorgeny =

Témata, do kterých materiál patří