Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20, Soustava dýchací a vylučovací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (997,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

20, Soustava dýchací a vylučovací DÝCHACÍ SOUSTAVA ∙funkce: výměna plynů mezi vnějším prostředím a plícemi a)Vnější = zevní, plicní ∙ výměna plynů mezi vzduchem a krví v plicích b)Vnitřní = tkáňové ∙ výměna dýchacích plynů mezi krví a buňkami těla ∙fylogeneze: Dýchání celým povrchem těla∙ prvoci, houbovci, žahavci → málo pohybliví živočichové s nízkým metabolismem ∙ Lze přijímat kyslík z vody i ze vzduchu (potřeba zvlhčení) Střevní dýchání∙∙převážně u vodních bezobratlých – např. sumýši Ambulakrální soustava∙paprsčitě rozvětvená dýchací soustava ∙ ostnokožci Žábry bezobratlých∙∙∙ Vzdušnice∙∙přivádějí vzduch přímo k orgánům × oběh pouze k rozvodu živin (na rozdíl od žaber) Nepravé vzdušnice∙∙kyslík přechází do krve, teprve pak převáděn k orgánům - jsou to prakticky "žábry" adaptované k příjmu vzdušného kyslíku Žábry obratlovců∙bohatě cévami zásobené tam, kde probíhá výměna plynů Žaberní (hlatnožaberní) vak∙∙otvory - ve stěnách krevní vlásečnice - výměna plynů Plynový měchýř∙∙u živočichů ve vodách s nízkým obsahem kyslíku - umožňuje dýchání vzdušného kyslíku DÝCHACÍ ÚSTROJÍ - zajišťuje výměnu plynů těla v součinnosti s oběhovou soustavou - tuto součinnost zajišťuje nerv. soustava (princip zpětné vazby na zákl. informací o obsahu O2 a CO2 v krvi) a) DÝCHACÍ CESTY: 1, nosní dutina - vzduch se otepluje, zvlhčuje, zbavuje nečistot lépe než v ústech - vedlejší dutiny nosní - v kostech: čelní, horní čelisti, klínové, čichové - nosohltan -s nosní dutinou tvoří tzv. horní cesty dýchací - ústí semEustachova trubice ze středního ucha - vyrovnává tlak mezi středouším a nosohltanem 2, hltan -konec horních cest dýchacích - křížení dýchacích a trávicích cest -hrtanová příklopka (epiglottis) - při dýchání se zvedne, při jídle spadne - součástí jsou lymfatické uzlíky -nosohltanové mandle 3, hrtan - vystužen chrupavkami - největší -štítná chrupavka - tvoří ohryzek (u ní štítná žláza), spojena s jazylkou - prstencová chrupavka - mezi hlasivkovými chrupavkami nataženy hlasivkové vazy - rozechvívání při průchodu vzduchu => hlas (výška závisí na šířce hlasové štěrbiny, délce a napětí vazů) 4, průdušnice - chrupavky nejsou prstencovité, ale podkovovité, aby netlačily jícen - rozvětvuje se v průdušky 5, průdušky - jsou dvě, postupně ztrácejí chrupavky => plíce (branka plicní) - zde se větví naprůdušinky - končí vplicním váčku b) PLÍCE (pulmo) - houbovitý pružný orgán uložený v dutině hrudní (40-120 m2 tkáně) -párový orgán - pravá plíce je větší a má 3 laloky, levá jen 2 (místo pro srdce) - plicní tkáň složena z průdušek a plicních váčků, je prostoupena cévami a nervy 1, plicní váček - obetkán kapilárami s odkysl. i okysl. krví (výměna plynů) - jeho stěny jsou vyklenuty v plicní sklípky (alveoly) - tvořeny 1 vrstvou buněk - pokryty vazivovou blánou = poplicnice - mezi nimi tekutina – pomáhá při dýchání - vnitřek hrudní dutiny vystlán pohrudnicí 2, plicní ventilace = výměna dýchacích plynů mezi krví a vnějším prostředím - řízena nervově z prodloužené míchy, která je informována v cévách o obsahu O2 a CO2 ∙vdech -aktivní pohyb, při kterém bránice klesá, zvětšuje se objem hrudního koše, vzduch proudí do plic, tlak v dutině hrudní je nižší než atmosférický, dochází k příjmu kyslíku. ∙výdech - pasivní pohyb, bránice stoupá, hrudní koš se zmenšuje, tlak je větší je atmosférický, z plic proudí CO2, dusík, kyslík, vodní páry do vnějšího prostředí. Frekvence je 12 – 20 vdechů za minutu (v klidu), až 60 (námaha, rozčilení) -zajištěny dýchacími svaly: a) hlavní - bránice - plochý sval oddělující břišní a hrudní dutinu - při vdechu se vyklene do břišní dutiny a stlačí její orgány - mezižeberní svaly - vnitřní - smrští se při výdechu vnější - smrští se při nádechu b) pomocné - šikmé svaly = kloněné - na krku - malý a velký prsní sval 3, dechová frekvence ∙ počet vdechů a výdechů za minutu ∙ při jednom vdechu v klidu vdechneme500 ml vzduchu (7 – 9 litrů/min) ∙dospělý člověk: 16 – 18 vdechů za minutu,dítě: 20 – 26 4,vitální kapacita plic = množství vzduchu, které vydechneme po co nejhlubším nádechu usilovným výdechem ∙ závisí na pohlaví, věku, výšce, hmotnosti, atd. ∙ u žen 3,5 litrů; u mužů 5 litrů 5, chemické složení ∙vdechový vzduch: 21% kyslík, 78% dusík, 0,03% oxid uhličitý ∙výdechový vzduch: 16% kyslík, 79% dusík, 4% oxid uhličitý PŘENOS DÝCHACÍCH PLYNŮ ∙kyslík se váže na hemoglobin ∙oxid uhličitý se přenáší v podobě HCO3-, v malé části se váže na hemoglobin KYSLÍKOVÝ DLUH ∙ nastane, když svaly pracujíc za nedostatku kyslíku (nedostatek kyslíku při oxidaci glukózy) → vznik kyseliny mléčné (ta se při dostatku vzduchu opět rozpadá) ONEMOCNĚNÍ - rýma - alergická nebo infekční (viry) - zvýšená tvorba hlenu -chřipka - virová, přenos kapénkovou infekcí - inkubační doba 2-3 dny, rýma, kašel, únava, bolest v krku - katary - virové i bakteriální - angína = zánět hltanu, mandlí - streptokoky - pneumonie = zánět (zápal) plic - způsobují bakterie i viry - plicní sklípky zaplněny hlenem => zhoršená výměna plynů - rakovina plic - původem jsou karcinogenní látky (cigarety) - astma - křeče svalstva průdušinek => zmenšení průsvitu - zaprášení plic - v cementárnách, dolech, ... - tuberkulóza - bakteriální onemocnění - špatná životospráva, působí antibiotika VYLUČOVACÍ SOUSTAVA ∙funkce: udržení homeostázy → osmoregulace a odstraňování odpadních látek produktů metabolismu ∙hlavní odpadní produkty: močovina, CO2, voda (a v ní přebytečné soli) ∙látky ven 3 cestami: 1)plícemi - odvod CO2 a H2O 2)potními žlázami v kůži - malé množství NaCl, močoviny, kys. mléčné, H2O 3)ledvinami - většina močoviny, solí a voda ∙fylogeneze: A) BEZOBRATLÍ - nejen vylučování, ale i ukládání odpadních látek 1) Protonefridie - svazek kmitajících brv → aktivní nasávání odpadních látek a vody do plaménkových buněk → odtok přes vývodné kanálky - osmotický příjem 2) Metanefridie - bezobratlí s druhotnou dutinou tělní - obrvená nálevka se otvírá do tělní dutiny → ve vinutí dochází ke zpětnému vstřebávání → z celomu zplodiny metabolismu do nálevky → odchází vývodným kanál

Témata, do kterých materiál patří