Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vylučovací soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

20 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA = osmoregulace - hospodaření s vodou a minerálními látkami - odpadní produkty přechází do krve, příp. krvoomízy – odtud odfiltrovávány vylučovacím ústrojím bezobratlí – 3 typy vyluč. ústrojí: 1. protonefidie – plaménkovité buňky s vývodnými kanálky – ploštěnci, hlísti 2. metanefridie – obrvené nálevky s vývodnými kanálky – kroužkovci 3. Malpighiovy trubice – tvar trubicovité žlázy – vzdušnicovci a klepítkatci prvoci – pulzující vakuola vločkovci, houbovci, žahavci– není ploštěnci– protonefridie – základem plaménkové buňky – odfiltrovávají odpadní látky hlísti –protonefridie s postraními žlázami (ventrální žl.) měkkýši–metanefridie = vylučovací orgán - obrvená nálevka v dutině osrdečníku - kanálek vede do plášťové dutiny kroužkovci –metanefridie – v každém článku 1 pár metanefridií, který v následujícím článku vyúsťuje na povrch těla členovci-1. pozměněné metanefridie – podle umístění název hlava – poblíž tykadel – antenální žláza (korýši) kyčle – koxální žláza (pavouci) 2.malpighické trubice (žlázy) – vychlípeniny střeva – entodermální původ - vychlípeniny do tělní dutiny - nasávají zplodiny – ústí do střeva – spol. vývod – hmyz +tukové těleso (hmyz) – mezery mezi orgány v zadečku – ukládání zplodin metabolismu obratlovci – moře –kruhoústí, paryby, ryby - ztrácí vodu, zakrnělá ledvina - žábry+ rektální žl. – přebytečné soli - nevyl. moč ryby- sladkovodní - hypotonická moč obojživelníci– 1. měchýř, hypertonická moč plazi a ptáci– kašovitá moč plazi - ledviny za sebou - želvy + ještěrky – močový měchýř ptáci – nemají močový měchýř savci– močovina, vždy močový měchýř 21ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA prvoci – nepohlavní častější – dělení na 2 buňky - pro někt. typic. SCHIZOGONIE – dělení rozpadem na větší počet - pohlavní – často splývání celých jedinců nálevníci – spájení houbovci – nepohlavní – pučení, nepohlavní pupeny = gemule - pohlavní – hermafrodit – larva= amfiblastula žahavce – nepohlavní – strobilace – doškrcování - pohlavní – larva = planula ploštěnci – větš. hermafrodité, někdy samooplození – tasemnice - traumatická inseminace hlísti– sexuální diformismus – gonochoristé měkkýši – jen pohlavní – hermafr. i gonoch. - suchozem. – přímý - vodní – sladkovodní – larva = trochofora (mlži = parazitická glochidie) - mořští – larva = veliger kroužkovci – gonoch., příp. hermafr. (žížala) - každý článek – rozmnožovací orgán, žížala jen opasek - vodní – trochofora - suchozem. – přímý členovci – gonoch. s dimorfismem, častá partenogeneze, větš. nepřímý vývoj obratlovci- časté propojení s vyluč. soustavou - 2 skupiny- bezblaní – vývoj ve vodě – po obojživelníky včetně blanatí – vývoj na souši – vejce uvnitř těla matky kruhoústí – vajíčka = jikry, larva = minoha paryby – poprvé vnitřní oplození vejcorodí – máčky, živorodí – uvnitř těla samice ryby – urogenitální papila živorodí – gonopodium vejcorodí – tření, trdliště, jikry+ mlíčí obojživelníci - vejcoživorodost, pulec plazi – vždy vnitřní oplození, vejce – kožovitá (hadi, ještěři), vápenitá skořápka (želvy, krok.) ptáci – spojení kloak savci- nitroděložní vývoj

Témata, do kterých materiál patří