Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
29. Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (286,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BIOLOGIEMaturitní otázka č. 29 Ekologie věda studující vztahy mezi organismy a prostředím (živou a neživou přírodou) oikos (dům) logos (věda), první, kdo pojem definoval, byl Ernst Haeckel (1866) Životní prostředí – podmínky života pro jednoho jedince popř. druh Biosféra (ekosféra) – živý obal Země, zahrnuje hydrosféru a troposféru, skládá se z abiotické (hmota a energie) a biotické (geny, buňky, orgány, organismy, populace, společenstva) – dohromady se jedná o biosystémy Autekologie – studium jednotlivého organismu a jeho vztahů s prostředím Demekologie – vztah populace a prostředí Synekologie – vztahy ve společenstvech ekologická valence = šíře všech podmínek, které jedince ovlivňují (a které musí být splněny, aby jedinec mohl vůbec přežít euryekní (euryvalentní) organismy (vysoká valence = přežijí prakticky všude, např. potkan) stenoekní (stenovalentní) organismy (nízká valence = schopni snášet jen malé rozpětí faktorů prostředí, např. rak říční) -bioindikátory Liebigův zákon minima = život a růst organismu je limitován tím prvkem, kterého je nedostatek Areál – místo, kde jsou odpovídající podmínky pro život organismu autochtonní areál (původní)alochtonní areál (nepůvodní, živočich sem byl zavlečen člověkem)kosmopolitní areál (celoplošný, např. rozšíření hasivky orličí)endemitní areál (jen na určitém území, např. želva obrovská na Seychelách)reliktní areál (živočichové přeživší na příhodných místech, např. latimérie podivná, u nás ostružiník moruška) změny druhů způsobené změnou prostředí: divergence = rozrůznění (u každé z Darwinových pěnkav je jiný zobáček, podle toho, co se v jejím okolí dalo sehnat k jídlu) konvergence = nepříbuzné druhy ve stejných podmínkách díky stejným selekčním tlakům vypadají podobně (pásovec + luskoun; delfín + žralok + ještěr ichtyosaurus) PODMÍNKY ŽIVOTA abiotické (neživé)světlo viditelné světlo (zvlášť fotosynteticky aktivní FAR), záření UV (přeměna provitaminu D na vitamin), infračervené (plazi – akumulace tepla) teplota termofilové – potřebují téměř vroucí vodu (bradatice u podmořských kuřáků) psychrofilové – žijí v chladných podmínkách (lední medvěd) eurytermní organismy (široká teplotní valence - želvušky přežijí v teplotním rozpětí od – 271 do 100°C) stenotermní – potřebují stálou teplotu (polární liška) hibernace – zimní spánek, produkce tepla pomocí hnědého tuku estivace – letní spánek (např. bahník) dormance – vegetační klid (rostlina přežívá v podobě plodů, podzemních orgánů) poikilotermie (ektotermie) – studenokrevnost, kolísavá teplota, příjem tepla zvenčí homoiotermie (endotermie) – udržují vlastní teplo Allenovo pravidlo – v teplejších oblastech se zvětšuje povrch těla, aby docházelo k ochlazování (velké uši slonů afrických a fenka) Bergmannovo pravidlo – čím větší tělo, tím menší relativní povrch→ míň se ochlazují (liška polární je zavalitější, než její evropští příbuzní) Glogerovo pravidlo – ochrana před UV zářením, čím blíž rovníku, tím víc pigmentu organismy mají (černoši) tlak vody (pro vodní organismy)rychlost proudění vodydostatek vody (u kytek) hydrofyty – vodní (stulík žlutý) hygrofyty – vlhkomilné (kosatce) mezofyty – většina rostlin (pampeliška) xerofyty – rostliny suchých stanovišť (netřesk) chemické faktory množství kyslíku ve vodě (karas dokáže přežít až 3 měsíce anaerobně) oxid uhličitý – limitující faktor pro fotosyntézu soli v půdě – určitou koncentraci přežijí jen halofyty (slanomilné rostliny, merlík) soli v mořské vodě obsah živin – eutrofní (přesycené živinami), mesotrofní (akorát), oligotrofní (nedostatek) půdy a vody biotické vlivypřímé = predátoři, paraziti, dostatek potravynepřímé = čas (sezónní a denní cykly – jarní květena kvete první, dokud ji nezastíní listí stromů) Ekologická nika – soubor všech faktorů, které působí na daný druh (každý má svoji niku) POPULACE jedinec = základní elkologická jednotka velikost populace je ovlivňována natalitou (porodností), mortalitou (úmrtností) a migrací populace roste exponenciálně exponenciálně roste populace pandemicky se šířících virů, bakterií, možná králíci v Austrálii… počet organismů se zvětšuje, jen dokud nevyčerpají zdroje (nedosáhne nosné kapacity prostředí = K) – růst je omezený (logistický), tzv. S křivka změny početnosti populací: oscilace – kolísání početnosti během roku fluktuace – dlouhodobé kolísání početnosti (hraboši, lumíci, chrousti…americké cikády se životním cyklem 17 let) křivka kořisti je vyšší než predátora, jsou provázané – zvyšuje se počet kořisti, je víc predátorů→sníží se početnost kořisti atd. Vitalita populace ef

Témata, do kterých materiál patří