Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
29. Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (286.97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bergmannovo pravidlo – čím větší tělo, tím menší relativní povrch → míň se ochlazují (liška polární je zavalitější, než její evropští příbuzní)

Glogerovo pravidlo – ochrana před UV zářením, čím blíž rovníku, tím víc pigmentu organismy mají (černoši)

 1. tlak vody (pro vodní organismy)

 2. rychlost proudění vody

 3. dostatek vody (u kytek)

hydrofyty – vodní (stulík žlutý)

hygrofyty – vlhkomilné (kosatce)

mezofyty – většina rostlin (pampeliška)

xerofyty – rostliny suchých stanovišť (netřesk)

 1. chemické faktory

množství kyslíku ve vodě (karas dokáže přežít až 3 měsíce anaerobně)

oxid uhličitý – limitující faktor pro fotosyntézu

soli v půdě – určitou koncentraci přežijí jen halofyty (slanomilné rostliny, merlík)

soli v mořské vodě

obsah živin – eutrofní (přesycené živinami), mesotrofní (akorát), oligotrofní (nedostatek) půdy a vody

 1. biotické vlivy

 1. přímé = predátoři, paraziti, dostatek potravy

 2. nepřímé = čas (sezónní a denní cykly – jarní květena kvete první, dokud ji nezastíní listí stromů)

Ekologická nika – soubor všech faktorů, které působí na daný druh (každý má svoji niku)

POPULACE

 • jedinec = základní elkologická jednotka

 • velikost populace je ovlivňována natalitou (porodností), mortalitou (úmrtností) a migrací

 • populace roste exponenciálně

 • exponenciálně roste populace pandemicky se šířících virů, bakterií, možná králíci v Austrálii…

 • počet organismů se zvětšuje, jen dokud nevyčerpají zdroje (nedosáhne nosné kapacity prostředí = K) – růst je omezený (logistický), tzv. S křivka

 • změny početnosti populací:

  oscilace – kolísání početnosti během roku

  fluktuace – dlouhodobé kolísání početnosti (hraboši, lumíci, chrousti…americké cikády se životním cyklem 17 let)

 • křivka kořisti je vyšší než predátora, jsou provázané – zvyšuje se počet kořisti, je víc predátorů → sníží se početnost kořisti atd.

Vitalita populace

 • efektivní velikost (50 – 500 jedinců) – nehrozí inbreeding ani genetický drift

 • levhart mandžuský (je jich málo), gepardi (neradi migrují, preferují příbuzenskou plemenitbu)

Strategie růstu populace

 • přírůstek jedinců za určitý čas, je určen rychlostí růstu populace, která je brzděna nosnou kapacitou prostředí

 • K-stratégy (K = populační hustota se blíží nosné kapacitě prostředí), stabilní populace (sloni)

  r-stratégy (r = vysoká rychlost růstu populace), krátkodobý rychlý růst – hodně potomstva (myši)

 • rostliny:

  R-stratégové (R = ruderální) – nesnášejí stres, rychle rostou na stanovištích s dostatkem zdrojů (žabinec, lebeda)

  S-stratégové (S = stres snášející) – nízká reprodukce, pomalý růst, dlouhý věk, stanoviště s trvalým nedostatkem určitého zdroje (vřes, netřesky, borovice)

  C-stratégové (C = konkurenční) – vysoká konkurenční schopnost, bez stresu a narušování, dlouhověkost, zásobní orgány (pýr plazivý, dub, buk lesní)

Témata, do kterých materiál patří