Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


10-Houby-a-lišejníky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (110,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Houby a lišejníky Houby Heterotrofní eukaryota, jedno i mnohobuněčná; příbuznější živočichům než rostlinámZnaky rostlin (nepohyblivost, schopnost syntézy vitaminů, buněčná stěna, vakuoly)Znaky živočichů (heterotrofové, stavební polysacharidchitin, zásobní polysacharidglykogen a tuky)VědamykologieStavba: Tělo =houbová stélka (jednoduše vláknitá či větvená) Houbové vlákno –hyfa Vývojově nižší:nepřehrádkované hyfy Vývojově vyšší: příčnépřehrádky – rozdělují hyfy na jedno, dvou i mnohojaderné buňky, otvory v přehrádkách Podhoubí = mycelium(tvořené propletenými hyfami) Plektenchym– nepravé houbové pletivo z vláken mycelia Plodnice– uvývojově vyšších hub - za příznivých podmínek vyrůstá z mycelia Některé druhy vytvářínepravé podhoubí (pseudomycelium)- kvasinkyRozmnožování: Nepohlavně – výtrusy (spory) Zoospory – nejpůvodnější typ, pohyblivé Aplanospory (nepohyblivé) Sporangiospory – nepohyblivé, vznik ve sporangiích (endospory) Konidie – nepohyblivé, odškrcováním konců pohyblivých hyf Dále: fragmentace, dělení, pučení Pohlavně Výtrusy Askospory – u vřeckovýtrusných (vnitřní endo) - 8 Bazidiospory – u stopkovýtrusných (vnější exo) - 4Výživa: Rychlý růst, intenzivní metabolismus Rozklad organických látekenzymy vylučovanými stélkou Saprofyté, parazité symbióza se sinicemi či zelenými řasami (lišejníky) cévnatými rostlinami (mykorhiza), u většiny suchozemských rostlin ektotrofní mykorrhiza – hyfy obalují jemné kořínky rostlin endotrofní mykorrhiza – hyfy vnikají do kořínkůVýskyt: Vlhká stanoviště, voda Lesy, louky, pastviny, zahrady, lidská obydlí Půda, rostlinný odpadVýznam: Pozitivní: rozklad organických látek (reducenti, dekompozitoři) – tvorba humusu,mineralizační činnost,symbióza – lichenismus, mykorhiza, potrava člověka, produkce antibiotik, enzymů, vitaminů, alkaloidů, protirakovinných látek, boj proti škůdcům Negativní: choroby rostlin, zvířat i člověka, smrtelná jedovatost určitých druhů, znehodnocování potravin, dřeva, textilií Klasifikace: Hlenky Nejasné systematické zařazeníNetvoří myceliumPlazmodium = slizovitá, mnohojaderná plazmatická hmota, pestře zbarvenáJednojaderné myxaméby či myxomonádyHlavně saprofytéRozmnožování: dělením, plodničky s haploidními sporami s celulózní BSVlhká tmavá místaVlčí mléko, nádorovka kapustová (obligátní parazit) Chytridiomycety Jednobuněčná stélka (nahý protoplast či trubicovité mnohojaderné podhoubí bez příčných přehrádek)BSchitin a glukanSaprofyté či parazitéRozmnožování: jednobičíkatézoospory i gametySladká voda, půdaRakovinovec bramborový (parazit lilkovitých),lahvičkovka (parazit klíčícího zelí, květáku, kapusty, brukve) Pravé houby(Eumycota) Většinou mnohobuněčné, suchozemskéBS zpravidlaobsahuje chitinNepohyblivé výtrusyZygomycety (spájivé houby) Rozvětvené nepřehrádkované mnohojaderné mycelium !Pohlavní rozmnožování =zygogamie (tvorbadiploidníchzygospor = spájivých výtrusů – z nich pak rostou výtrusnice se sporangiospory) – vznik z vícejaderných gametangií, která vznikají při doteku pohlavně odlišných hyf !Nepohlavní – rozlišené (+, -) haploidnísporangiospory (v černých výtrusnicích –sporangiích – vyrůstají zesporangiofor = nosičů, svazečků podhoubí klíčících ze zygospor) Saprofyté, součást edafonu, mykorhiza – častější než u stopkovýtrusných Kropidlovec černavý (šedé povlaky na potravinách),plíseň hlavičková (koňský trus)Vřeckovýtrusé houby (askomycety) Mikro i makroskopické Vyvinuté článkované mycelium (krom kvasinek), centrální otvor v příčných přehrádkách pro průchod cytoplazmy a jader Pohlavní orgány+ jednobuněčná kyjovitásporangia (kde dochází k meióze) =vřecka (v každém 8 endosporů –askosporů) Starší formy – vřecka na konci hyf, novější – výtrusorodá vrstva na povrchu či uvnitř plodnic Nejčastěji nepohlavně – výtrusykonidie(ne u kvasinek) Někdy tvorba mykotoxinů př. aflatoxiny (pronikají do celého organismu, celých kompotů, marmelád) Kvasinky Saprofyti na povrchu i uvnitř živočichů a rostlin, v půdě Jednobuněčná stélka – nepohlavním pučením tvoří řetízky (nepravé mycelium -pseudomycelium), výjimečně vláknité přehrádkované mycelium Netvoří plodnice, BS často bez chitinu Pohlavně – kulovitá vřecka, plodnice chybí,4 haploidní výtrusy, dva a dva fyziologicky odlišené, po uvolnění výtrusů vyklíčí, dvě fyziologicky odlišné hyfy splynou v diploidní zygotu Kvasinka pivní – pivo, lih,droždí, krmné bílkoviny, kvasinka vinná (alkoholové kvašení) … anaerobní glykolýza Kožní onemocnění – dermatomykózy Další vřeckovýtrusné: Haploidní vláknité podhoubí, přehrádkované hyfy s otvorem, jednojaderné buňky Sporangia a konidiofory nesounepohlavní konidie(1n spory!!!!) Vřecka se sekupují v rouško (hymenium) Pohlavně – samčí mnohojadernáanteridia a samičí mnohojadernáaskogonia –plazmogamie akaryogamie,8 haploidních askospor Štětičkovec (Penicillium – antibiotika a plísňové sýry) kropidlák - aflatoxiny, hlízenka ovocná (monilióza, zahnívání ovoce, soustředné kupky konidií),paličkovice nachová (parazit lipnicovitých, tvořínámel/tvrdohoubí – obsahuje alkaloidy – uplatnění v lékařství), s makroskopickými plodnicemi:smrž obecný, lanýž černý, ucháčobecný (jedovatý)Stopkovýtrusné houby (bazidiomycety) vývojově nejvyšší skupina hub vyvinuté článkované mycelium – přepážky s centrálním otvorem se soudkovitými ztluštěninami v životním cyklu převažujedvoujaderné podhoubí nevytvářejí pohlavní orgány rozlišené výtrusy (+, -) -> hyfy prvotního (primárního) podhoubí (jednojaderné buňky) -> splynutí dvouodlišných vlákenprimárních mycelia (plazmogamie, jádra nesplynou)->druhotné (sekundární) podhoubí (buňky se dvěma fyziologicky odlišnými haploidními jádry – dvoujadernédikaryotní podhoubí)-> v příznivých podmínkách tvoříplodnice (u většiny zástupců) plodnice = třeň + klobouk karyogamie= splynutí obou haploidních jader – v kyjovitýchbazidiíchve výtrusorodém roušku(tam redukční dělení – tvorba4 haploidních bazidiospor – morfologicky stejné, fyziologicky rozdílné) bazidie– na plodnici vevýtrusorodém roušku (hymenium)– na spodní straně klobouku, narourkách či lupenech plodnice – klo

Témata, do kterých materiál patří