Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Semenne rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4.82 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Semenné rostliny

Nahosemenné a krytosemenné rostliny.

 • Obecná charakteristika

  • semenné rostliny (cykasy, nahosemenné rostliny, krytosemenné r.) jsou vývojově nejdokonalejší skupinou

vyšších rostlin s největším zastoupením na Zemi, jejich proces oplození není závislý na vodním prostředí

 • různovýtrusé – vytvářejí tvarem i velikostí odlišné samčí a samičí spory, výtrusnice i výtrusné listy

 • transport samčích buněk k vaječné buňce probíhá v pylové láčce

 • samčí spory – mikrospory – pylová zrna

 • samičí b. – megaspora – vzniká ve vajíčku (megaspongiu)

 • tvoří semena -dokonalé mnohobuněčné struktury, které poskytují ochranu rostlině v embryonální fázi

 • jejich sporofyt převládá nad gametofytem

 • u nahosemenných rostlin je gametofyt součástí sporofytu

Cykasy

 • jsou dřeviny většinou stromovitého růstu, obvykle s velkými zpeřenými listy, nahlučenými na vrcholu kmene

 • plodolisty (megasporofyly) a tyčinky (mikrosporofyly) tvoří na rostlině oddělené soubory, některé druhy jsou dvoudomé

 • největší rozvoj v druhohorách (dnes jen v teplých krajích - od Madagaskaru po Japonsko)

 • pěstují se ve sklenících

 • fertilní = plodné, jedlá semena

 • Nahosemenné rostliny

  • mají nahá vajíčka (posléze i semena) volně umístěná na plodolistech, chybí jim blizna a květní

  • obaly, pyl proniká přímo k vajíčku

  • bývají opylovány větrem

  • cévní svazky tvoří pouze cévice (tracheidy)

  • oplození zajišťuje pouze jedna gameta, druhá zaniká

 • Stavba těla

  • vyskytují se pouze stromovité a keřovité formy

  • tělo členěno - kořen,stonek, list

  • kořeny a stonky druhotně tloustnou (činností kambia a felogenu)

  • chybějí květy v prvém slova smyslu, samčí a samičí výtrusné listy (mikro- a megasporofyly)

  • tvoří oddělené šištice

 • Rozmožování

  • samčí šištice jsou tvořeny tyčinkami (samčími výtrusnými listy),po dozrání se z nich uvolňuje

  • pyl, který je přenášen větrem

  • samičí šištice jsou tvořeny plodolisty (plodními šupinami, samičími výtrusnými listy), z nichž

  • každý nese dvě vajíčka

  • obal vajíčka vytváří na vrcholu tzv. klový otvor, v němž se tvoří kapka tekutiny, na kterou dopadají pylová zrna,tekutina postupně vysychá a zrna pronikají do vajíčka,kde klíčí v pylovou láčku,z níž se uvolní dvě neobrvené spermatické buňky, a jedna z nich splyne s vaječnou buňkou a vznikne zygota, z ní se vyvíjí embryo

  • oplozená vajíčka dozrávají v semena, volně uložena na plodolistu

  • semena jsou zpravidla křídlatá a jsou šířena větrem

Systém:

 • oddělení:

  • Jinany

   • přežil pouze jeden druh- Ginko biloba ( jinan dvoulaločnatý)

   • dvoudomý strom s vějířovitými, na vrcholu dvojlaločnatými listy(vydličnatá žilnatina)

   • tyčinky vyrůstají ze zkrácených větviček (brachyblastů) jako jehnědovité soubory

   • plodolisty nesou 2 vajíčka, z nichž jedno po oplození se vyvíjí v kulaté semeno

   • u nás- okrasná dřevina v parcích

   • listy na zimu opadají

Témata, do kterých materiál patří