Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9. Semenne rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,82 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9.Semenné rostliny Nahosemenné a krytosemenné rostliny. Obecná charakteristika semenné rostliny (cykasy, nahosemenné rostliny, krytosemenné r.) jsou vývojově nejdokonalejší skupinou vyšších rostlin s největším zastoupením na Zemi, jejich proces oplození není závislý na vodním prostředí různovýtrusé – vytvářejí tvarem i velikostí odlišné samčí a samičí spory, výtrusnice i výtrusné listy transport samčích buněk k vaječné buňce probíhá v pylové láčce samčí spory – mikrospory – pylová zrna samičí b. – megaspora – vzniká ve vajíčku (megaspongiu) tvoří semena -dokonalé mnohobuněčné struktury, které poskytují ochranu rostlině v embryonální fázi jejich sporofyt převládá nad gametofytem u nahosemenných rostlin je gametofyt součástí sporofytu Cykasy jsou dřeviny většinou stromovitého růstu, obvykle s velkými zpeřenými listy, nahlučenými na vrcholu kmene plodolisty (megasporofyly) a tyčinky (mikrosporofyly) tvoří na rostlině oddělené soubory, některé druhy jsou dvoudomé největší rozvoj v druhohorách (dnes jen v teplých krajích - od Madagaskaru po Japonsko) pěstují se ve sklenících fertilní = plodné, jedlá semena Nahosemenné rostliny mají nahá vajíčka (posléze i semena) volně umístěná na plodolistech, chybí jim blizna a květní obaly, pyl proniká přímo k vajíčku bývají opylovány větrem cévní svazky tvoří pouze cévice (tracheidy) oplození zajišťuje pouze jedna gameta, druhá zaniká Stavba těla vyskytují se pouze stromovité a keřovité formy tělo členěno - kořen,stonek, list kořeny a stonky druhotně tloustnou (činností kambia a felogenu) chybějí květy v prvém slova smyslu, samčí a samičí výtrusné listy (mikro- a megasporofyly) tvoří oddělené šišticeRozmožování samčí šištice jsou tvořeny tyčinkami (samčími výtrusnými listy),po dozrání se z nich uvolňuje pyl, který je přenášen větrem samičí šištice jsou tvořeny plodolisty (plodními šupinami, samičími výtrusnými listy), z nichž každý nese dvě vajíčka obal vajíčka vytváří na vrcholu tzv. klový otvor, v němž se tvoří kapka tekutiny, na kterou dopadají pylová zrna,tekutina postupně vysychá a zrna pronikají do vajíčka,kde klíčí v pylovou láčku,z níž se uvolní dvě neobrvené spermatické buňky, a jedna z nich splyne s vaječnou buňkou a vznikne zygota, z ní se vyvíjí embryo oplozená vajíčka dozrávají v semena, volně uložena na plodolistu semena jsou zpravidla křídlatá a jsou šířena větrem Systém: oddělení: Jinany přežil pouze jeden druh-Ginko biloba ( jinan dvoulaločnatý) dvoudomý strom s vějířovitými, na vrcholu dvojlaločnatými listy(vydličnatá žilnatina) tyčinky vyrůstají ze zkrácených větviček (brachyblastů) jako jehnědovité soubory plodolisty nesou 2 vajíčka, z nichž jedno po oplození se vyvíjí v kulaté semeno u nás- okrasná dřevina v parcích listy na zimu opadají Jehličnany (Pynophyta) stálezelené dřeviny s jehlicovitými nebo šupinovitými listy stromovité i keřovité formy redukované listy – jehlice (ochrana proti býložravcům + menší ztráta vody) jehlice – uprostřed cévní svazky – pryskyřičné kanálky, hojivé pletivo v nich vylučuje smůlu mikrosporofyly a megasporofyly tvoří oddělené šištice (některé druhy dvoudomé) zástupci: borovicotvaré smrk obecný - jehlice vyrůstají jednotlivě listových polštářků, nerozpadavé válcovité šišky, u nás nejrozšířenější, tvoří monokultury jedle bělokorá - má ploché jehlice přisedající ba větévky ve dvou řadách, vzpřímené rozpadavé šišky, jehlice mají dva proužky

Témata, do kterých materiál patří