Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Semenne rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4.82 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • opylení a oplození

  • zralá vajíčka z klového otvoru vylučují polinační kapku, na kterou se zachycují pylová zrna

  • pyl je vtažen na povrch nucellu⇒ klový otvor se uzavře, a pyl začne klíčit v pylové láčky, které prorůstají nucellem k zárodečníkům k oosférám

  • v pylové láčce se generativní buňka rozdělí a dává vznik 2 nepohybl. spermatickým buňkám, menší z nich zanikne, větší způsobuje oplození buňky za vzniku zygoty, ta se mění na embryo (zárodek) s větším počtem děloh, vajíčko se mění v křídlaté semeno

  • samičí šištice se po oplození zvětšuje, zdřevnatí a tvoří plodní šišku

 • krytosemenné rostliny.

  • vývojový stupeň a pododdělení

  • Krytosemenné rostliny tvoří fylogeneticky nejvíce odvozenou a druhově nejbohatší skupinu semenných rostlin. Zahrnuje byliny až dřeviny velmi rozmanitého vzhledu a s velmi rozdílnými ekologickými požadavky.

  • autotrofní, některé i heterotrofní – sekundárně

  • Krytosemenné rostliny jsou známé z počátku druhohor. Jejich pratypy však neznáme, předpokládáme, že je to některá skupina rostlin nahosemenných, které vytlačily. V mladší křídě už byly krytosemenné rostliny dominující a typově velmi rozmanitou složkou vegetace země a byly už diferencovány na dvou- a jednoděložné.

  • Krytosemenné rostliny jsou dnes rozšířeny po celém povrchu Země s výjimkou arktických a antarktických ledových pustin a tvoří dominantní složku flóry. Zahrnují přibližně 300 000 druhů a jsou nejrozsáhlejší skupinou všech rostlin. Mají nesmírný význam pro člověka, protože zahrnují převážnou část kulturních a užitkových rostlin, jejichž existence byla jednou ze základních podmínek vzniku a rozvoje lidské civilizace. Všechny potravinové zdroje jsou přímým nebo nepřímým produktem rostlin, zejména krytosemenných

  • znaky:

   • stonky mají eustélickou (druhotně tloustnou) nebo atakostélickou stavbu. V xylému se tvoří tracheidy i tracheje, u primitivnějších tvoří xylém pouze tracheidy.

   • listy jsou převážně lupenité a velmi rozmanité funkčně i tvarově: jsou jednoduché i složené, opadavé i vytrvalé, dokonale vyvinuté i redukované. Vyznačují se dlanitou, zpeřenou nebo souběžnou žilnatinou.

   • na rozdíl od nahosemenných se rostliny krytosemenné vyznačují pravým květem, který je tvořený souborem metamorfovaných listů. Na zkrácené květní ose jsou uspořádané květní obaly, tyčinky (mikrosporofyly) a plodolisty (megasporofyly). Pylová zrna nemají vzdušné vaky.

   • Plodolisty v květu tvoří soubor gyneceum, jehož plodolisty jsou buď volné ( gyneceum apokarpní) nebo v různé míře srostlé (gyneceum cénokarpní). Pestík se skládá z blizny, čnělky a semeníku. Vajíčka jsou uzavřena v semeníku, mají jeden nebo dva obaly s klovým otvorem. Opylení je nejčastěji entomogamické nebo anemogamické, ostatní možnosti jsou spíše výjimečné, např. ornitogamie. Oplozené vajíčko se mění v semeno, intergumenty (obaly) tvoří osemení (testu), nucelus dává vznik vnějšímu živnému pletivu (perispermu).

  Témata, do kterých materiál patří