Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Semenne rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4.82 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Jehličnany (Pynophyta)

  • stálezelené dřeviny s jehlicovitými nebo šupinovitými listy

  • stromovité i keřovité formy

  • redukované listy – jehlice (ochrana proti býložravcům + menší ztráta vody)

  • jehlice – uprostřed cévní svazky – pryskyřičné kanálky, hojivé pletivo v nich vylučuje smůlu

 • mikrosporofyly a megasporofyly tvoří oddělené šištice (některé druhy dvoudomé)

 • zástupci:

  • borovicotvaré

   • smrk obecný - jehlice vyrůstají jednotlivě listových polštářků, nerozpadavé válcovité šišky, u nás nejrozšířenější, tvoří monokultury

   • jedle bělokorá - má ploché jehlice přisedající ba větévky ve dvou řadách, vzpřímené rozpadavé šišky, jehlice mají dva proužky

   • borovice lesní - jehlice vyrůstají po dvou na brachyblastech, vyskytují se na písčitých půdách a na extrémních místech (skalky), samčí šištice – pyl, samičí šištice se mění v šišku

   • borovice kleč - keřovitý vzrůst, vyskytuje se nad horní hranicí lesa

   • borovice vejmutovka - protáhlé šišky, jehlice ve svazcích po pěti

   • borovice pinie – středomoří, velké šišky, piniové oříšky se jí

   • douglaska lisolistá – šišky mají prodloužené podpůrné šupiny, až 130 metrů

   • modřín opadavý - měkké jehlice rostoucí ve svazcích, každý rok opadá, šišky i jehlice rostou na brachyblastech (zkrácené větve)

 • existují také druhy u nás uměle pěstovány- zerav západní, cypřiš obecný

  • cypřišovité – středomoří, kulaté šišky, větve – redukované jehlice

  • túje – západní (USA) a východní (kulaté šišky, Čína)

  • jalovec – k výrobě likérů (džin, borovička), zdužnatělé osemení > plody

  • tisovité – tis červený – jedovatý (jenom semínko, to červené ne)

  • sekvoje – přes 8 metrů, sekvojovice mamutí, v parku Sekvoia

 • význam:

  • Hospodářský význam jehličnanů je obrovský.

  • Lesní porosty ovlivňují klima a vodní režim rostliny.

 • Biologii jehličnanů si ukážeme na borovici lesní

  • pylová zrna (mikrospory) - vznikají meiotickým dělením mateřských buněk v prašných pouzdrech (prašníky – samčí), kromě několika drobných buněk obsahují velkou vyživovací (vegetativní), menší rozmnožovací (generativní) ⇒ představují gametofyt, buňky jsou chráněny blánou (exinou) vyfouklou na dva vzdušné vaky

  • jsou větrosprašné (anemogamní)

  • vznikají dvě buňky - generativní (z ní pak dvě spermatické buňky) a vegetativní (z ní pylová láčka)

  • vajíčka (výtrusnice)- mají na svém povrchu jeden obal (integument), uzavírající až na klový otvor mnohobuněčný diploidní nucellus, jedna buňka nucellu se nápadně zvětší a meioticky se dělí za vzniku 4 haploidních buněk (makrospor) z nich 3 menší zanikají, zbylá spora se mění na zárodečný vak, jehož jádro se mnohonásobně dělí a po vzniku buněčných přehrádek dává vznik samičímu proklu ,ve kterém se vytvoří 3-6 zárodečníků, obsahující po 1 vaječné buňce

 • Témata, do kterých materiál patří