Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Druhoústí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (501,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Druhoústí - v místě prvoúst vzniká řitní otvor a ústa se prolamují na opačné straně ŘÁD: Ostnokožci - starobylá skupina žijící v moři - mají paprsčitou souměrnost - částí těla je většinou 5 (nebo 10,15,…) - kostra tvořena vápenatými destičky, z kterých vyrůstají směrem na povrch ostny, jehličky - ježovky mají destičky spojeny stavba těla a) Ambulakrální systém – systém vodních cest tělem živočicha – nahrazuje vnitřní soustavu (oběhovou, vylučovací…), pohybové smysly – začíná na povrchu těla madreporovou destičkou, pokračuje kamenným kanálkem (CaCO3) b) Okružní cesta – vodní cesty do jednotlivých panožek pohyb – zajišťuje velké množství panožek, které jsou napojeny na vodní systém → na 1 stranu se vychlipuje ampule → na 2 stranu se vychlipuje panožka trávící soustava– ústní otvor je na spodní straně těla – řitní na protější – jsou mrchožrouti, dravci – živí se drobnými měkkýši – v ústním otvoru je speciální útvar =>Aristotelova lucerna (CaCO3) nervová soustava – je radiální (tvar kruhu) – nervové provazce vedou do ramen smysly – jsou pouze primitivní – mají miskovitá očka (na konci ramen) – hmat zajišťují panožky – mají chemoreceptory – receptory polohy rozmnožování– jsou většinou gonochoristé – sumýši jsou hermafrodité TŘÍDA: LILIJICE - kalichovité tělo - jsou přisedlé - nemají oči - chybí jim dýchací soustava - dravci Lilijice středozemní TŘÍDA: HVĚZDICE - nejčastěji 5 ramen - miskovitá očka - vychlípitelný žaludek (je možné mimotělní trávení) - dravci - živí se mořskými houbami, korály a jinými ostnokožci Hvězdice trnová koruna - největší - ohrožuje korálové útesy Hvězdice desetiramenná - vyjímka - má 10 ramen TŘÍDA: JEŽOVKY - kulovitý tvar - nemají ramena - dlouhé pohyblivé ostny - majípedicelárie–> k chytání kořistí - ústa na spodní straně (složitý trávicí žvýkací organ) Ježovka jedlá - někdy se dává sushi Ježovka dlouhoostná TŘÍDA: SUMÝŠI - nemají paprsčitou souměrnost - „mořské okurky“ - měkké tělo - pohyb pomocí panožek - dýchají pomocí vodních plic na konečníku - v ohrožení vyvrhují střeva, ta se regenerují Sumýš jedlý TŘÍDA: HADICE - terčovitý střed - dlouhá pohyblivá ramena - tělo je blízké hvězdicím Hadice obecná Hadice medúzina Kmen: Polostrunatci - jsou evolučně důležití - od nich se zřejmě vyvíjeli strunatci - žijí na mořském dne - ryjí v bahně - části těla: 1) žalud 2) límec 3) protaženy trup - límec produkuje sliz (chrání tělo při ryti) - přední část těla je zpevněnanotochordem = vychlípenina hltanu Kmen: Strunatci (Chordata) - tělní dutina coelom - jsou nejvyvinutější SPOLEČNÉ ZNAKY: 1) hřbetní struna (= chorda dorsalis) – základ vnitřní kostry – jsou to oválné buňky a vytváří tyčinku – u vyšších strunatců z ní vznikne páteř 2) trubicová nervová soustava – u pokročilých strunatců v přední části vznikne mozek – vzniká i mícha 3) trávicí trubice – ústní otvor + trávicí články + řitní otvor – leží pod chordou (páteří) 4) pravý ocas – nezasahuje do něj trávicí trubice – je to zadní část těla za řitním otvorem 5) žaberní štěrbiny – okolo je obžaberní dutina (vak) – původně to byl filtrační aparát – mají dýchací funkci 6) srdce – leží na břišní straně Systém strunatců 1. pláštěnci (tunicata) - na povrchu slizový obal NIŽŠÍ 2. bezlebeční (acrania) - nemají vytvořený mozek a lebku 3. obratlovci (vertebrata) VYŠŠÍ Podkmen: Pláštěnci - jsou mořští strunatci - jsou nižší strunatci - struna hřbetní je často vyvinuta pouze u larev - tělo má na povrchuslizovitý obal (plášť, tuniku) - tvoří jejpolysacharid (tunicin) TŘÍDA: SUMKY - žijí přisedle na mořském dně - filtruje potravu z mořské vody - mají jednoduchou stavbu -larvy jsou dokonalejší než dospělci - mají strunu hřbetní i nervovou trubici - ONTOGENETICKÁ REGRESE (když je larva dokonalejší, „krok zpět“) cévní soustava – je otevřená rozmnožování– bývá pučením – mohou být i hermafrodité Sumka obecná Sumka štíhlá Sumka červená TŘÍDA: SALPY - tvoří kolonie, které se vznáší v mořích - jsou součástí planktonu - mají schopnost bioluminiscence (svítí) - jenlarvy mají strunu hřbetní (ONTOGENETICKÁ REGRESE) Ohnivka atlantská Salpovci Kruhosvalí TŘÍDA: VRŠENKY - nejdokonalejší z pláštěncůVršenka středozemní - struna hřbetní a tělní stavba je zachována i v dospělosti - jsou drobní - součástí planktonu - potravu získávají filtrováním Podkmen: Bezlebeční - mořští - patří sem jedináTŘÍDA: KOPINATCI Kopinatec plžovitý - byl na němpopsán embryonální vývoj strunatců - zygota (oplozený útvar) - 2 blastomery - morula - blastula - gastrula - neurula - žije v mělkých mořích - přes den jsou zahrabaní v písku - živí se sinicemi a prvoky - plavou v noci stavba těla – tvarem těla připomínají menší rybky – asi 6 cm dlouhý – nemají příliš vyvinuté soustavy – pokožka je pouze jednovrstevná – pod ní rosolovitá škára – vnitřní kostra je struna (chorda dorsalis) – pohybuje se pomocí příčně pruhované svaloviny dýchací soustava – dýchá povrchem těla cévní soustava – je uzavřená – nemá srdce – krev je bezbarvá (nemá hemoglobin) nervová soustava – má nervovou trubici smysly – má světločivné buňky v pokožce (nemá oči) – v pokožce umístěna jamka (=Köllikerův orgán) vylučovací soustava – má párové ledviny trávicí soustava – ústní otvor – okolo jsou tykadélka – ústní dutinu ohraničuje plachetka (=velum) – na patře je vířivý orgán – ten usměrňuje proud vody z potravy – hltan – má velké množství žaberních štěrbin (okolo 180) – střevo + jaterní výběžek – řitní otvor rozmnožování– jsou gonochoristé – po oplození vzniká larva – larva je obrvená a volně plave – po čase ztrácí brvy a mění se v dospělce Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) - nejdokonalejší skupina strunatců - jsou bilaterálně souměrní (mají příď a záď) - jsou aktivně pohybliví stavbatěla – tělo je členěno na hlavu, trup a ocas – pokožka je mnohovrstevná – struna (chorda) je nahrazena chrupavkou a kostí – svalovina je příčně pruhovaná, hladká a srdeční cévnísoustava – je uzavřená – srdce bývá venózní nebo arteriovenózní dýchacísoustava – dýchají žábry nebo plícemi trávicísoustava – trávicí trubice – vyvíjí se játra

Témata, do kterých materiál patří