Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
29. Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (286.97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Abiotická část systému:

  1. anorganické látky (uhlík, dusík, oxid uhličitý, voda…)

  2. organické látky (bílkoviny, cukry, tuky, humusové látky, …)

  3. klimatický režim

Biomasa (živá hmota):

  1. producenti (zelené rostliny), tvoří živiny z neústrojných látek

  2. makrokonzumenti (heterotrofní organizmy), živočichové živící se jinými organismy

  3. mikrokonzumenti (saprofyti), rozkládají odumřelou hmotu

Potravní řetězec – přesun energie v potravě, od rostlin přes všechny konzumenty (80 – 90% původní energie se ztrácí v teple)

Pastevní řetězec – rostliny, býložravci, dravci

Detritový řetězec – mrtvá ústrojná hmota, mikroorganismy, organismy živící se detritem, jejich predátoři

Potravní sítě – složité propojení různých potravních řetězců

Trofická (potravní) úroveň – zelené rostliny (producenti) → býložravci (primární konzumenti) → primární masožravci → sekundární masožravci

Tok energie trofickou úrovní se rovná celkové asimilaci na úrovni, která se rovná produkci biomasy plus respiraci. Čím jsou organismy menší, tím větší je látková výměna na 1 gram biomasy. (biomasa myší bude menší než biomasa slonů, ale spotřeba. energie bude stejná)

  • součinnost jevů v potravních řetězcích (ztráty energie při přenosech) = trofická struktura lze znázornit v tzv. ekologické pyramidě:

BIOMY – VEGETAČNÍ PÁSMA

  • soubory ekosystémů určité zeměpisné zóny s charakteristickým typem vegetace, určovány podnebím

  • ČR patří do biomu mírného (temperátního) opadavého lesa

Témata, do kterých materiál patří