Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Reflexy, lateralita, zrak - pracovní list

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

LC č. Téma: Nervová soustava – klidový a akční potenciál, reflexy, smysly, lateralita Úkoly z učebnice:RNDr. Jitka Machová, CSc.Cvičení z Biologie pro III ročník gymnázia, Praha 1987 Reflexy Úkol č. 1: Zkouška tečkováním (str. 92/ 8.4) Graf výkonnosti ruky v klidu a po námaze: Úkol č. 2: Zornicový reflex (str. 89/ 8.1.1) Pozorování: Úkol č. 3: Čéškový reflex (str. 90/8.1.2) Pozorování: Závěr: Smysly Úkol č. 4: Důkaz slepé skvrny pomocí Mariottových obrázků. (str. 75/7.4) Pozorování: Úkol č. 5: Stanovení blízkého bodu (str.78/7.6) Pozorování:: Závěr: Lateralita Lateralita je asymetrie organismu ve smyslu nadřazenosti jedné strany nad druhou. Projevuje se v činnosti párových orgánů (lateralita funkční) sklonem používat více jeden z nich a také jeho větší obratnost. Při činnosti párových orgánů pozorujeme, že pouze jeden z nich je vedoucí, používaný přednostně k jemnějšímu a přesnějšímu výkonu. Nestejná kvalita výkonu je odrazem nestejné strukturální kvality v důsledku toho i nestejné výkonnosti korových ústředí hybnosti v polokoulích koncového mozku. Nervové dráhy, které z těchto oblastí vycházejí, se při svém sestupu s nižšími oddíly mozku kříží, takže svalstvo levé poloviny těla je řízeno z hybného centra pravé polokoule a svalstvo pravé poloviny těla z ústředí v levé polovině kouli (hemisféře). Při psaní a pracovní činnosti je důležitá pravorukost nebo levorukost. Funkční lateralita se projevuje nejen na horních končetinách, ale i na dolních končetinách a na párových smyslových orgánech. Málokdo je „čistý pravák“ či „čistý levák“ a vůbec nezáleží pouze na tom, kterou rukou píšete, či jak držíte příbor. Vyzkoušejte si úlohy a otestujte své vedoucí orgány. Doplňte tabulku na konci cvičení laterality. Úkol č. 6: Kreslení dvou různých obrazců současně oběma rukama (str. 95/ 8.5.1.4) Úkol č. 7: Časové měření výkonu pravé a levé ruky (str. 95/ 8.5.1.5) Úkol č. 8: Zkouška na vedoucí oko (str. 96/ 8.5.4) Pravá Levá Sepni ruce. Který palec je nahoře? Kterou rukou navlékáš korálky? Poškrábej se na zádech. Kterou to bylo rukou? Kreslení kruh/čtverec. (výsledek úkolu č. 6) Která ruka je výkonnější? (výsledek úkolu č. 7) Kterou rukou píšeš? Zatleskej, jako když tleskáš v divadle. Která ruka je nahoře? Kterou rukou hážeš? Založ si ruce na prsou. Která je nahoře? Postav se na jednu nohu. Na které stojíš? (na které je to příjemnější) Dej nohu přes nohu. Která je nahoře? Kterou nohou vykročíš do schodů? Kterou nohou se odrážíš při skoku? Na kterém boku se ti lépe leží? Když provedeš úklon hlavy, ke kterému rameni ji ukloníš blíž? Postav se rovně. Kamarád ti řekne, jestli máš jedno rameno výš. Které? Na které straně se ti přirozeně tvoří pěšinka ve vlasech? Když neslyšíš, které ucho nastavíš? Kterou nohou kopeš do míče? Kterou botu si obuješ jako první? Když na někoho mrkneš, kterým okem? Které oko máš dominantní? (výsledek úkolu č. 8) Extra úkol: Po směru ručiček Proti směru ručiček Na kterou stranu se otáčí tanečnice??? http://nb.vse.cz/~fabry/hadanky-opticky-klam-tanecnice.html ( informace tamtéž) Závěr: Klidový a akční potenciál v pohybu. Podle manuálu projděte animace akčního a klidového potenciálu. Úkol č. 9: Nyní odpovězte na otázky: Klidový potenciál neuronu je zejména díky: Šíření signálu skoky Otevřené sodné kanály Otevřené draselné kanály Rozdíl v koncentraci vápenatých iontů přes membránu Ve vyrovnaném stavu membrány, když je neuron v klidovém stavu: Koncentrace draselných iontů je stejná na obou stranách plasmatické membrány neuronu Koncentrace draselných iontů je vyšší uvnitř buňky, ale difúzní síla ženoucí draselné ionty ven z buňky je vyrovnaná se silou elektrickou, která draselným iontům zabraňuje v opuštění buňky. Koncentrace sodných a draselných iontů je stejná na obou stranách membrány. V klidu je vnitřek membrány záporně nabitý oproti vnějšku buňky. Tento záporný náboj je zejména kvůli: Sodným iontů Chloridovým iontům Draselným iontům Proteinům Na vrcholu akčního potenciálu: Sodné kanály jsou inaktivovány, zatímco ovládané draselné kanály jsou otevřené. Všechny ovládané kanály jsou zavřené Membránový potenciál dosahuje nejvíc negativních hodnot Axon je hyperpolarizovaný Během klesající fáze akčního potencionálu je membrána repolarizovaná na klidové napětí. Tento jev se děje na základě: Přítoku vápenatých iontů do axonu Velké množství draselných kanálů je otevřeno Rychlý přítok sodných iontů. Úkol č. 10: Nakreslete graf akčního potenciálu a popište co se v které fázi děje: Závěr:

Témata, do kterých materiál patří