Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Vytrusne rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (356 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Výtrusné rostliny

Řasy, mechorosty, kapraďorosty.

Řasy (Algae)

- fotoautotrofní

- v mořích, řekách, horninách, srsti živočichů, na souši…téměř všude

- snesou extrémní teploty (+80°C)

lišejník – symbióza řasy a houby (mykorrhiza)

producenti kyslíku (1/3 O2)

- jsou na začátku potravního řetězce (potrava)

eutrofizace vod

- obsahují hodně minerálních látek

princip vnitrobuněčné symbiózy – řasa nebyla strávena v hostitelské buňce, ale stala se její součástí (např. jako chloroplast nebo mitochondrie)

společné znaky s rostlinami: fotosyntéza, složení BS, vakuoly

vyvinuly se před 1 mld. let

nemají pravá pletiva; tělo bez pravých pletiv = stélka

stélka je jednobuněčná nebo mnohobuněčná bez vyvinutých kořenů, listů a stonku

  • bičíkatá (monadoidní) stélka – kapkovitý tvar + BS, vpředu 2 bičíky na pohyb, obsahuje chloroplast, pyrenoid a červenou stigmu

- pyrenoid – bílkovinné těl. v chloroplastu, které obsahuje fotosyntetické enzymy, u zelených řas má na povrchu škrobová zrna

- stigma zachycuje světlo

dvojice pulzujících vakuol u kořene bičíků

- výchozí stélka

váleč koulivý – kolonie – nepohl. rozmn., stojaté vody, má chloroplasty, vyživuje se i heterotrofně – rozp. org. látky

  • měňavkovitá stélka – u zlativek, nemá pevnou BS, proto vytváří panožky (k pohybu a lovu)

  • kapsální stélka – zlativky, buňky žijí ve slizové kolonii, nejdříve bičíky na pohyb ve vodě, ty pak zmizí a buňka se usadí, rozmnožuje se dělením buněk

  • buněčná (kokální) stélka (např. chlorela), bez bičíku, koky – kulovité bakterie, spojené do kolonií, pevná BS

krásivka, scenedesmus, pediastrum = vodní květ

množení – konjugace = spájení

zrněnka – roste na stromech

  • vláknitá (trichální) stélka – mnohobuněčná, všechny buňky stejné, jednoduchá nebo větvená vlákna

šroubatka – konjugace, kadeřnatka (ulotrix), pohl. i nepohl. r.

žabí vlas – polštáře na dně potoků

  • trubicovitá (sifonální) stélka – tvar vlákna bez příčných přehrádek

  • pletivná stélka – až několik metrů, náznaky kořene (rhizoid), stonku (kauloid) a listu (fyloid)

porost locikový – mořské pobřeží – na saláty

rozmnožování

  • nepohlavně – spory (pohyblivé a nepohyblivé), fragmentace, dělení (mitózou)

  • pohlavně – metageneze (rodozměna), splynutí spermatozoidu a vaječné buňky – vznikne diploidní zygota

oddělení ruduchy

vláknité nebo pletivné řasy, žádná bičíkatá stadia

červená nebo temně zelená barva

využívají se k přípravě agaru

podílí se na tvorbě korálových útesů, vylučují vápenitou kostru – rhodolit

Batrachospermum – žabí símě, na Šumavě, 20 – 30cm

oddělení obrněnky, skrytěnky

bičíkovci, obrněnky mají pancíř z celulózy

hnědé chloroplasty

oddělení chromophyta

třída zlativky – zlatohnědé chloroplasty, Dinobryon tvoří kolonie, Hydrurus má slizovou kapsální stélku

Témata, do kterých materiál patří