Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. Vytrusne rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (356 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8.Výtrusné rostliny Řasy, mechorosty, kapraďorosty. Řasy (Algae) - fotoautotrofní - v mořích, řekách, horninách, srsti živočichů, na souši…téměř všude - snesou extrémní teploty (+80°C) lišejník – symbióza řasy a houby (mykorrhiza) producenti kyslíku (1/3 O2) - jsou na začátku potravního řetězce (potrava) eutrofizace vod - obsahují hodně minerálních látek princip vnitrobuněčné symbiózy – řasa nebyla strávena v hostitelské buňce, ale stala se její součástí (např. jako chloroplast nebo mitochondrie) společné znaky s rostlinami: fotosyntéza, složení BS, vakuoly vyvinuly se před 1 mld. let nemají pravá pletiva; tělo bez pravých pletiv = stélka stélka je jednobuněčná nebo mnohobuněčná bez vyvinutých kořenů, listů a stonku bičíkatá (monadoidní) stélka – kapkovitý tvar + BS, vpředu 2 bičíky na pohyb, obsahuje chloroplast, pyrenoid a červenou stigmu - pyrenoid – bílkovinné těl. v chloroplastu, které obsahuje fotosyntetické enzymy, u zelených řas má na povrchu škrobová zrna - stigma zachycuje světlo dvojice pulzujících vakuol u kořene bičíků - výchozí stélka váleč koulivý – kolonie – nepohl. rozmn., stojaté vody, má chloroplasty, vyživuje se i heterotrofně – rozp. org. látky měňavkovitá stélka – u zlativek, nemá pevnou BS, proto vytváří panožky (k pohybu a lovu)kapsální stélka – zlativky, buňky žijí ve slizové kolonii, nejdříve bičíky na pohyb ve vodě, ty pak zmizí a buňka se usadí, rozmnožuje se dělením buněkbuněčná (kokální) stélka (např. chlorela), bez bičíku, koky – kulovité bakterie, spojené do kolonií, pevná BS krásivka, scenedesmus, pediastrum = vodní květ množení – konjugace = spájení zrněnka – roste na stromech vláknitá (trichální) stélka – mnohobuněčná, všechny buňky stejné, jednoduchá nebo větvená vlákna šroubatka – konjugace, kadeřnatka (ulotrix), pohl. i nepohl. r. žabí vlas – polštáře na dně potoků trubicovitá (sifonální) stélka – tvar vlákna bez příčných přehrádekpletivná stélka – až několik metrů, náznaky kořene (rhizoid), stonku (kauloid) a listu (fyloid) porost locikový – mořské pobřeží – na saláty rozmnožování nepohlavně – spory (pohyblivé a nepohyblivé), fragmentace, dělení (mitózou)pohlavně – metageneze (rodozměna), splynutí spermatozoidu a vaječné buňky – vznikne diploidní zygota oddělení ruduchy vláknité nebo pletivné řasy, žádná bičíkatá stadia červená nebo temně zelená barva využívají se k přípravě agaru podílí se na tvorbě korálových útesů, vylučují vápenitou kostru – rhodolit Batrachospermum – žabí símě, na Šumavě, 20 – 30cm oddělení obrněnky, skrytěnky bičíkovci, obrněnky mají pancíř z celulózy hnědé chloroplasty oddělení chromophyta třída zlativky – zlatohnědé chloroplasty,Dinobryon tvoří kolonie,Hydrurus má slizovou kapsální stélku třída rozsivky – jednobuněčná kokální stélka, protoplast v dvoudílné křemičité BS třída hnědé řasy– chaluhy, laminarie třída různobrvky– v našich rybnících – př. posypanka oddělení eugleny krásnoočko štíhlé, červená stigma oddělení zelené řasy zelení bičíkovci – zelené zbarvení koupališť, váleč – kolonie cenobium kokální zelené řasy – v rybnících – chlorela, krásivka, scenedesmus, pediastrum – planktonvláknité zelené řasy – kadeřnatka, žabí vlas, šroubatkaparožnatka – stupeň mezi řasami a vyššími r., na dně tůní, připomíná přesličku mechorosty rozmnožují se nepohlavně (výtrusy) potřebují vlhko kvůli gametofytu (to zelené) pionýrský organismus – roste skoro všude (kde je hodně vody) stélkaté rostliny bez pravých pletiv stélka z kořínků (rhizoidů), z lodyžky (kauloidu) a z lístků (fyloidů) rodozměna spermatozoidy – uvolní se v kapce vody a jdou do zárodečníku, tam je oosféra > vznikne zygota třída játrovky – mají nerozlišenou stélku, nebo rozlišenou jen na lodyžku a lístky, lístky ve třech řadách a nemají střední žebro, obsahují sterilní buňky – mrštníky, které napomáhají šíření spor porostnice mnohotvárná – haploidní nosiče zárodečníků a pelatek se liší kapraďovka sleziníkovitá třída hlevíky – štět zakončený tobolkou, ale je zelený – provádí fotosyntézu třída mechy – nezelený štět s tobolkou, tobolka praskne – uvolní se spory, okolo tobolky - obústí – zuby, lodyžka + lístky, nemá mrštníky rašeliníky – nemají kořínky, lodyžky dorůstají a dole odumírají (neukončený růst), lístky bez stř. žebra, z chlorocyst (vyživovací fce) a z hyalocyst (zásobárna vody), rašelina vzniká z odumřelýc

Témata, do kterých materiál patří