Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Vytrusne rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (356 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

třída rozsivky – jednobuněčná kokální stélka, protoplast v dvoudílné křemičité BS

třída hnědé řasy – chaluhy, laminarie

třída různobrvky – v našich rybnících – př. posypanka

oddělení eugleny

krásnoočko štíhlé, červená stigma

oddělení zelené řasy

  • zelení bičíkovci – zelené zbarvení koupališť,

váleč – kolonie cenobium

  • kokální zelené řasy – v rybnících – chlorela, krásivka, scenedesmus, pediastrum – plankton

  • vláknité zelené řasy – kadeřnatka, žabí vlas, šroubatka

  • parožnatka – stupeň mezi řasami a vyššími r., na dně tůní, připomíná přesličku

mechorosty

rozmnožují se nepohlavně (výtrusy)

potřebují vlhko kvůli gametofytu (to zelené)

pionýrský organismus – roste skoro všude (kde je hodně vody)

stélkaté rostliny bez pravých pletiv

stélka z kořínků (rhizoidů), z lodyžky (kauloidu) a z lístků (fyloidů)

rodozměna

spermatozoidy – uvolní se v kapce vody a jdou do zárodečníku, tam je oosféra > vznikne zygota

třída játrovky – mají nerozlišenou stélku, nebo rozlišenou jen na lodyžku a lístky, lístky ve třech řadách a nemají střední žebro, obsahují sterilní buňky – mrštníky, které napomáhají šíření spor

porostnice mnohotvárná – haploidní nosiče zárodečníků a pelatek se liší

kapraďovka sleziníkovitá

třída hlevíky – štět zakončený tobolkou, ale je zelený – provádí fotosyntézu

třída mechy – nezelený štět s tobolkou, tobolka praskne – uvolní se spory, okolo tobolky - obústí – zuby, lodyžka + lístky, nemá mrštníky

rašeliníky – nemají kořínky, lodyžky dorůstají a dole odumírají (neukončený růst), lístky bez stř. žebra, z chlorocyst (vyživovací fce) a z hyalocyst (zásobárna vody), rašelina vzniká z odumřelých lodyžek

dvouhrotec chvostnatý

bělomech sivý – na neúrodných půdách

měřík čeřitý

travník Schreberův

ploník – až 75 cm, zárodky cévních svazků

kapraďorosty

cévnaté výtrusné rostliny (mají cévní svazky),

rozmnožují se nepohlavně – výtrusy, převládá sporofyt

v pravěku obrovské – „žijící fosílie“

karbonizací vzniklo uhlí

na souš vystoupily v siluru (st. provhory)

vyvinuly se z rhyniofyt

obrvené spermatoziody

prokel = gametofyt

telonová teorie – zplošťováním telonů vznikly listy

> makrofilní větev – velké listy – kapradiny a krytosemenné r.

> mikrofilní větev – malé listy – plavuně přesličky, nahosemenné

oddělení plavuně

vidličnaté byliny s drobnými listy, prokel se vyvíjí v podzemí několik let a vyživuje se mykorrhiticky, oddělený výtrusnicový klas obsahuje výtrusy ve sporofylu

trofofyly – zelené lístečky na výživu, asimilační sterilní listy

oddělení přesličky

plazivý oddenek a článkovaná lodyha, sporofyly tvoří koncovou šištici, spory mají 4 mrštníky

přeslička rolní – jarní nezelené lodyhy s šišticí, uschnou, ze stejného oddenku pak vyrostou zelené lodyhy

Témata, do kterých materiál patří