Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dýchací soustava

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16 DÝCHACÍ SOUSTAVA - zajišťuje výměnu dýchacích plynů - k uvolnění živin (E) z tkání dochází k okysličování při dýchání  E se neustále spotřebovává dýchání je nezbytnou životní funkcí 1) dýchání vnější (tělo- prostředí) 2) vnitřní (výměna plynů uvnitř tkání) -buňky v kolonii - každá dýchá samostatně -jednoduché organismy –celý povrch těla – difúze – přímo do tkání - prvoci, živočišné houby, ploštěnci, hlísti, láčkovci -mnohobuněčné organismy –malý povrch těla dýchací orgány vodní – žábry  suchozem. – vzdušnice, plíce hřebínkovité žábry– mořští mnohoštětinatci - vychlípeniny prim. končetin – parapodií - ekt. původ plášťová dutina–měkkýši – hřebínkovité, lupénkovité žábry v plášťové dutině - „plíce“ – mění se plášťová dutina žábry –vodní korýši - vychlípeniny hrudních nebo zadečkových končetin plicní vaky v zadečku– vchlípeniny pokožky –pavouci a štíři vzdušnice– vzdušnicovci - ekt. původ – soustava trubic – v celém těle - larvy hmyzu ve vodě –vzdušnicové žábry– vychlípeniny do vody – navazují vzdušnice ambulakrální soustava– zcela ojedinělý typ - ostnokožci – systém vodních cév – uvnitř hydrolymfa – mořská voda nižší strunatci– sumky – povrchem OBRATLOVCI - 2 typy – žábry a plíce kruhoústí– žaberní vak (proděraví se hltan) oddělen od další části tráv. soustavy - v něm 7 žaberních komůrek- v nich žábry paryby – tok vody – musí se hýbat - 5 žaberních váčků s párovými žábrami (žaberní štěrbiny jsou vidět) - spirakulum – speciální otvor za okem ryby– 4 žaberní váčky – párové - skřele, plovací měchýř obojživelníci – 2 dýchání - vnější keříčkovité žábry – larva (voda) vnitřní žábry plicní vaky (z trávicí soust.) - polykají vzduch – neumí nasát roztažením hrudníku - kůže – 2/3 -- 3/4 - zima – jen kůží plazi– vždy plíce – vakovité – alveoly (průdušnice --. průdušky) - hadi – jen P - 1. bránice – krokodýli ptáci– trubicovité plíce - jen mezižeberní svaly – ventilace dýchacími pohyby, přirostlé k hrudníku, neroztahují se - 5 párů plicních vaků - hlasové ústrojí – hrtan, níž – větvení průdušek savci– mezižeberní svaly, bránice - hlasivky – hlasivkové vazy - chrupavka – štítná, prstencová, záklopka hrtanová - průdušnice průdušky průdušinky alveoly

Témata, do kterých materiál patří