Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


21. Opora těla

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21. OPORA TĚLA - FYLOGENETICKÝ VÝVOJ, STAVBA KOSTI A KOSTRY ČLOVĚKA • spolu se svalovou soustavouzajišťuje oporu měkkým částem těla, pohyb• kostra a na ni upínající se svalydávají lidské postavě základní rysy a určují tak celkovou tělesnou konstituci •primární funkce:•sekundární funkce:krvetvorba v kostech, ukládání minerálních látek 1. FYLOGENEZE •cytoskelet -slouží k ochraně a formování tvaru buněk, skládá se z dlouhých polymer proteinů, které prostupují buňkou všemi směry; zajišťuje pohyb a přijímání látek a signálů z vnějšího prostředíOPORA TĚLA BEZOBRATLÝCH •hydroskelet-udržuje tvar těla pomocí tlaku vnitřních tekutin a svalů •vnější kostra/ exoskelet- výhodná pro živočichy malých rozměrů, zajišťujeochranu před predatory, může ovlivňovat pohyb nebo růst (např. svlékání kutikuly u členovců), vzniká zektodermuměkkýši:vápenaté schránkykoráli:vápenaté schránkyčlenovci:vnější chitinová kostra, na její výběžky se zevnitř upínají příčně pruhované svaly uskutečňující pohyb •vnitřní kostra / endoskelet-mezodermálního původu,houby:vápníkovité a křemičité strukturybezobratlí strunatci:chorda dorsalis OPORA TĚLA OBRATLOVCŮ • pro obratlovce je charakteristickávnitřní kostra -mezodermálního původu• výhodou endoskeletu je jeho růst současně s ostatními částmi těla živočicha •struna hřbetní/chorda dorsalis(vývojový předchůdce, poprvé se objevuje u kopinatců) - vazivový pevný a pružný útvarumístěný pod nervovou trubicí v hřbetní části těla strunatc- během embryogeneze dochází často k jejíredukci a je postupně nahrazovánapáteří •chrupavčitá kostra •kostěná kostra- u vývojově vyšších obratlovců jsou v dospělosti chrupavčitéjen malé části kostry, např. koncové části žeber KOSTNÍ DERIVÁTY•urostyl -srůst bederních obratlů •pygostyl -srostlé koncové obratle, opora pro svaly DĚLENÍ LEBEK DLE ZAKLOUBENÍa) monokondylní- je připojenajedním tylním hrbolem b) bikondylní- je připojena dvěma tylními hrboly DĚLENÍ KOSTRY OBRATLOVCŮa)kostra osová- postupně se diferencuje s přechodem živočichů na souš; je tvořena páteří a hrudníkem b)kostra lebky-část mozková (chrání mozek a smyslovéorgány) ačást obličejovác)kostra končetin- ploutve ryb (slouží ke stabilizaci těla, zdrojem pohybu je ocasní svalstvo), končetiny suchozemských (člení se na pletenec lopatkový a pánevní a na volnou končetinu) 2. KOST •• jepasivní částí pohybového systému• funguje podobně jako páka - osa rotace prochází kloubem, kosti představují ramena páky, na které silou působí svaly •funkce: opora měkčím tkáním, úpon svalů a vazů, ochranná pouzdra orgánů (např. lebka, páteř, hrudník), zásobárna vápníku, úloha při tvorbě krevních elementů (v kostní dřeni) DĚLENÍ DLE TVARU KOSTÍa)kosti dlouhé- tělo je duté, tvoří kosti končetin, u dlouhých kostí označujeme střední část jakodiafýzu a koncové části jakoepifýzy b)kosti krátké- např. zápěstní kůstky c)kosti ploché- např. kosti lebeční klenby, lopatky d)kosti nepravidelné- např. dolní čelist, obratle e)kosti pneumatické- obsahujídutiny vyplněnévzduchem, např. kost čelní, kosti čichové SLOŽENÍKOSTI 1. OKOSTICE / PERIOSTEUM• tuhý vazivový obal bohatě protkaný cévami a nervyzajišťujevýživu• v okostici se nacházejíosteoblasty (kostitvornébuňky), kterév případě poškození vytvářejí novou kostní tkáň a) houbovitá / spongiózní- kostní lamely tvoří prostorovou strukturu, v dutinách mezi lamelami je kostní dřeň; tvoří hlavice dlouhých kostí, vnitřek krátkých a plochých kostí b) kompaktní / hutná- skládá se z osteonů (Hawersův systém); tvoří tělo dlouhých kostí a povrch kostí 3. KOSTNÍ DŘEŇ• vyplňuje vnitřek dlouhých kostí a dutinky ve spongió• v mládí je kostní dřeňčervená, postupně s věkem ukládáním tukužloutne a krvetvorba v ní ustává v dospělosti se červená dřeňnachází pouze v krátkých a plochých kostech (popř. v epifýzách n• v červenékostní dřeni vznikají červenékrvinky, většina b• v pozdním věku vzniká ze žlutédřeně dokoncedřeň šedá (vymizením tuku) • proces vzniku kosti a) desmogenní osifikace- kost vzniká z vaziva; např. obličejovékosti, kosti lebeční klenby b) chondrogenní osifikace - kost vzniká z chrupavky; např. dlouhékosti, obratle • původní chrupavka se úplně odbourává nejprve se vytvářejíosifikační centra (ostrůvky kostní tkáně) • růst kostídošířky zajišťujeokostice• růst kostído délky se uskutečňuje díkyrůstovýmchrupavkám - jsou umístěny mezi diafýzou a epifýzami dlouhých kostí) • růst je řízen růstovým hormonemsomatotropinem, který je produkován hypofýzou• pevnost kostí ovlivňuje hormonkalcitonin (původ - štítná žláza) aparathormon (původ - příštítná tělíska) SPOJENÍKOSTÍ pevné:a) chrupavkami- např. meziobratlovéploténky, stydká spona spojující vpředu pánevní kosti b)vazivem- např. švy lebečních kostí c)kostní tkání(srůstem) - např. spojení sedací, stydkéa kyčelní kosti v kost pánevní a)kloubně- spojení dvou nebo více kostí pomocí kloubu -kloubní hlavice: vypuklý konec jedné-kloubní jamka: vyhloubený konec druhé-kloubní pouzdro: uzavírá kloub, je zesíleno vazy, z vnitřní strany ho vystýlá synoviální vrstva produkujícísynoviální tekutinu, která zmírňuje tření a vyživuje kloubní chrupavku 3. KOSTRA ČLOVĚKA •lat. skeleton•dělení:kostra trupu(páteř, žebra, hrudní kost),kostra hlavy(lebka) akostra končetin• kostra dospělého člověka obsahuje přes 200 kostí • páteř tvoří osu vzpřímené• jedvakrát esovitě prohnuta rozlišujeme dvělordózy (vyklenutídopředu; krčnía bederní oblast) a dvěkyfózy • páteří prostupuje kanál, ve kterém je uloženamícha OBRATLE• krátkénepravidelnékosti složené• páteř se skládá z 33-34 obratlů• těla sousedních obratlů jsou spojena chrupavčitýmimeziobratlovými ploténkami• k tělu obratle je připojen obratlovýoblouk, z jeho vrcholu vybíhá1trnový výběžek, do stran 2příčnévýběžky, nahoře a dole jsou vždy 2kloubní výběžky, kterými se obratle kloubně spojují se sousedními obratli a) krční obratle / vertebrae cervicales - 7•nosič (atlas) - první krční obratel, nemá tělo, má prstencovitý tvar, nese 2 kloubní plošky pro spojení s týlní kostí lebky, umožňuje kývavé•čepovec (axis)• zbylých 5 krčních o

Témata, do kterých materiál patří